Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. Upadek przy umywalce, jest przyczyna zewnętrzna i jest wypadek
 2. Wypadek przy pracy jest, ale w protokole powypadkowym jest rubryka, w której określa się czy doszło do rażącego niedbalstwa. Alkohol jest niedbalstwem i świadczenia nie należą się.
 3. Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie dodatkowych obowiązków. Rozporządzenie dotyczące służby bhp określa zakres obowiązków, ale to nie nie oznacza że tylko tym może się zajmować. Przykład: w rozporządzeniu nie ma nic na temat obsługi komputera, a przecież służba bhp na komputerze pracuje. Takich przypadków można mnożyć.
 4. Jeżeli na stanowisku pracy, pracodawca w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy określił obowiązkowe szczepienia ochronne, to pracownik ma obowiązek odbyć takie szczepienia.
 5. Fakty: Bez ważnych badań okresowych pracować nie może, musi być odsunięty od pracy. Pracodawca pokrywa wszystkie koszty związane z wykonaniem badań okresowych. Czy musi mieć okulistę czy nie, decyduje lekarz medycyny pracy.
 6. Jeżeli program szkolenia wstępnego bhp zawiera tematykę związaną z zapoznaniem się z przepisami/zasadami ppoż. to oczywiście takie szkolenie przeciwpożarowe może być wystarczające. W tym przypadku należy również zwrócić uwagę na Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, która określa zasady i sposoby zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Jeżeli ww. instrukcja IBP wskazuje, że ma być to oddzielne szkolenie, z oddzielnym zaświadczeniem lub podpisanym oświadczeniem, to niestety szkolenie wstępne bhp nie będzie wystarczające. Reasumując, punktem wyjścia jest IBP, jeżeli zakład jest zb
 7. Wypowiem się podobnie jak poprzednik powyżej: Kupowanie bazy danych klientów jest NIELEGALNE
 8. Przede wszystkim zarządca nieruchomości (właściciel, najemca, itd)
 9. Na odmowę ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i w tym przypadku należy z tego skorzystać. Definicja wypadku nie definiuje winy pracownika, muszą być jedynie spełnione cztery warunki i w tym przypadku zostały spełnione. Protokół postępowania powypadkowego definiuje również rażące niedbalstwo pracownika. Czy nietrzymanie się poręczy jest rażącym niedbalstwem, raczej nie. Dodatkowo w odwołaniu do sądu należy się powołać na przyczynę wypadku i zadać sobie pytanie: czy nie trzymanie się poręczy miało wpływ na to, że wypadek się wydarzył? Bo równie dobrze, mógł się trzymać poręczy i tak wypadek
 10. Zapraszam do kupienia oceny ryzyka zawodowego kucharza, tam są wymienione wszystkie powyższe czynniki
 11. Padaczka nie jest wypadkiem przy pracy, tylko następstwo choroby. Jeżeli uszkodził sobie coś podczas ataku padaczki, to jest wypadek przy pracy, bo czynnikiem zewnętrznym jest w yn przypadku np. uderzenie się o kaloryfer
 12. To pewnie ci się przyda: 1. Pracodawca może mieć do czynienia z sytuacjami, gdy pracownik: –... stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, przy czym „stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości” obejmuje także stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu (uchwała SN z dnia 18 lipca 1989 r., III PZP 17/89, OSNC 1990/7–8/92), –... spożywał alkohol w czasie pracy, –... spożywa alkohol w czasie pracy. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jedna z ww. sytuacji ma miejsce, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważn
 13. Koleżanki i koledzy, proszę nie wypisywać rzeczy o których ma się niewystarczającą wiedzę. Rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP jasno określa czasy trwania szkoleń bhp (wstępnych i okresowych) dla poszczególnych grup zawodowych. Należy zajrzeć do załącznika z ramowymi planami szkoleń. Tutaj macie szczegóły: szkolenia bhp Dodatkowo, każdy pracodawca ma obowiązek opracować programy szkolenia bhp dla poszczególnych stanowisk (grup) w których wskazuje czas szkoleń bhp na podstawie ww. rozporządzenia. Generalnie zasada jest taka: szkolenie może być dłuższe, ale nie może być krótsze niż określo
 14. Mamy przyjemność poinformować, że tegoroczny zwycięzca rankingu e-Gazele biznesu w województwie lubuskim została firma BHPEX Sp.j. z Zielonej Góry, otrzymując zaszczytne miano e-Gazeli Biznesu 2016. „To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt znaleźć się na tak wysokim miejscu pośród prestiżowych polskich firm, zajmując pierwsze miejsce w lubuskim oraz 21 miejsce w kraju” – powiedział Rafał Wielgus współwłaściciel spółki. Więcej informacji tutaj: e-Gazela Biznesu 2016
 15. Dokumentację, możesz kupić tutaj - Ocena ryzyka zawodowego dekarza
 16. Stosownie do art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Z tą powinnością łączy się obowiązek wynikający art. 2379 § 1 k.p., który zabrania pracodawcy dopuszczania do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp. Do pomocy w wykonywaniu wskazanych obowiązków przepisy prawa wyznaczają służ
 17. Gotowa dokumentacja ryzyka zawodowego znajduje się tutaj, można ją kupić w sklepie ryzyko zawodowe pakowacz
 18. Niestety nie ma takiej możliwości. Przepis mówi, że należy przeszkolić pracownika przed rozpoczęciem pracy.
 19. godnie z Kodeksem Pracy, za stan bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej (pracodawca, właściciel firmy, prezes, dyrektor np. szkoły, itp.)
 20. Tutaj masz wymagana w zakresie przepisów sanitarnych lokali lista kontrolna sanepidu
 21. Instrukcja musi być zrozumiała. Więc celowym jest aby była krotka i na temat bez zbędnego cytowania przepisów prawnych
 22. Oczywiście to są maksymalne okresy. Pracodawca ma prawo robić częściej szkolenia w związku z zagrożeniami, jakie występują na stanowisku pracy.
 23. Albo absolwent studiów bhp przez okres 5 lat po ukończeniu studiów. Taka osoba zwolniona jest ze szkoleń okresowych bhp. Natomiast nikt nigdy i nigdzie nie jest zwolnione ze szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy)
 24. Szkolenie bhp dla pracodawcy jest chyba najważniejszym szkoleniem (w moim odczuciu). Bez tego szkolenia, jak pracodawca ma odpowiadać za przepisy bhp, skoro potencjalnie nie znał by ich.
 25. Należy również pamiętać o umowach terminowych, zmieniło się ostatnio prawo w tym zakresie, w taki sposób że po upływie określonego terminu, umowy terminowe automatycznie stają się umowami na czas nieokreślony bez konieczności podpisywania aneksów.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...