informatyka@bhpex.pl

68 411 40 50

Cyber Security

Certyfikaty niekwalifikowane|VPN|Intrusion detection system|Elektroniczny podpis kwalifikowany|Wdrożenie Firewall|Intrusion prevention system|Certyfikaty SSL

Certyfikaty SSL

Certyfikat SSL zabezpiecza dobra osobiste zarówno właściciela serwisu, jak i jego użytkowników. Potwierdza wiarygodność strony WWW oraz domeny, co symbolizowane jest żółtą kłódką w oknie przeglądarki oraz prefiksem https poprzedzającym adres internetowy serwisu. Chroni przesyłane drogą elektroniczną dane szyfrując połączenia pomiędzy serwerem i połączonym z nim komputerem (dowolna przeglądarka internetowa). Oferowane przez nas Certyfikaty SSL wydawane są zgodnie ze światowymi standardami WebTrust co czyni je zaufanymi w skali globalnej we wszystkich uznanych przeglądarkach internetowych.

Rodzaje walidacji certyfikatów SSL

Certyfikat SSL - walidacja DV

Walidacja DV

Certyfikat DV, czyli Domain Validation to certyfikat, przy którym dochodzi jedynie do weryfikacji domeny. Walidacja odbywa się automatycznie. Obejmuje ona informacje, które zostały zebrane w systemie DNS dla domeny danego serwera oraz dane podmiotu. W weryfikacji nie dochodzi do sprawdzenia danych organizacji. Certyfikat DV zawiera informacje tylko o nazwie domeny, bez żadnych dodatkowych danych o podmiocie. Tego typu certyfikaty są najtańsze, a ich uzyskanie jest najszybsze, gdyż trwa do kilku minut. Walidacja domeny potwierdza bezpieczeństwo danej strony, ale nie daje użytkownikowi wglądu do wiedzy na temat wydawcy.

Certyfikat SSL - walidacja OV

Walidacja OV

Certyfikaty OV, czyli Full Organization Validation jest certyfikatem, w którym centrum certyfikacyjne dokonuje weryfikacji właściciela strony. Dodatkowo wydawca certyfikatu waliduje sam podmiot, który ma zamiar otrzymać certyfikat. W ten sposób w certyfikacie SSL, użytkownik znajdzie nazwę i dane firmy, ale także potwierdzenie, że dany podmiot jest właścicielem serwisu. Ze względu na bardziej dogłębną walidację, certyfikat OV jest droższy niż DV. Generując certyfikat należy zapewnić pełną zgodność nazwy podmiotu wpisanego jako właściciel domeny i certyfikatu z danymi wynikającymi z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG).

Certyfikat SSL - walidacja EV

Walidacja EV

Certyfikat EV, czyli Extended Validation to poszerzona weryfikacja właściciela certyfikatu. Jest to najbardziej szczegółowy rodzaj walidacji, a zarazem najdroższy oraz trwający najdłużej. Podmiot, starający się o rozszerzoną walidację musi przejść przez trzy stopnie weryfikacji. Sprawdzane są: dane rejestrowe firmy, umowy spółki, a także prawo do posługiwania się daną domeną. Dane te można potwierdzić przez rozmowę telefoniczną, jeśli działalność firmy nie przekracza trzech lat to dodatkowej weryfikacji podlega rachunek bankowy. Najdokładniejsza weryfikacja tożsamości podmiotu podnosi poziom zaufania klientów, a strony zabezpieczone w ten sposób posiadają zielony pasek adresu w przeglądarce, który oznaczony jest dodatkowo nazwą firmy.

Certyfikat CERTUM Commercial SSL

Podstawowa ochrona połączeń internetowych – niezbędne zabezpieczenie przed utratą zaufania klientów i użytkowników Twojej witryny. Charakterystyka certyfikatu:

 • Poziom bezpieczeństwa i wiarygodności: niski
 • Walidacja DV – Domain Validation.
 • Najszybsze wydanie, 1 godz. po weryfikacji.
 • Gwarancja finansowa 200 000 €
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Obsługa domen: 1, 4, 6, 10 lub Wildcard (dostępny w opcji MultiDomain i WildCard)

Certyfikat CERTUM Trusted SSL

Wysoki stopień ochrony i uwierzytelniania – wiarygodność, jakiej wymagają duże e-sklepy, urzędy, serwery baz danych i serwisy korporacyjne. Charakterystyka certyfikatu:

 • Poziom bezpieczeństwa i wiarygodności: wysoki
 • Walidacja OV – Organization Validation
 • Dane organizacji w certyfikacie.
 • Wydanie, 24 godz. po weryfikacji.
 • Gwarancja finansowa 400 000 €
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Obsługa domen: 1, 4, 6, 10, Wildcard (dostępny w opcji MultiDomain i WildCard)

Certyfikat CERTUM Premium EV SSL

Najwyższy poziom zaufania – wzmacnianie renomy i prestiżu, w ekskluzywnym gronie banków, instytucji finansowych i największych e-sklepów

 • Poziom bezpieczeństwa i wiarygodności: najwyższy
 • Prestiżowy zielony pasek
 • EV – Extended Validation
 • Dane organizacji w certyfikacie
 • Wydanie, do 7 dni po weryfikacji
 • Informacje o właścicielu widoczne bezpośrednio w przeglądarce
 • Gwarancja finansowa 1 000 000 €
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Obsługa domen: 1, 4, 6, 10 (dostępny w opcji MultiDomain)

QuickSSL Premium

Certyfikat GeoTrust QuickSSL Premium – idealny do zabezpieczeń prywatnych i hobbystycznych stron internetowych. Certyfikat obejmuję ochroną domenę główną.

 • Typ walidacji: DV
 • GWARANCJA na $500,000
 • Opcja: dla domen TLD chroni za darmo domenę z www (np. www.bhpex.pl.pl) i bez www (bhpex.pl)
 • Szyfrowanie 256 bit
 • Długość klucza szyfrowania 2048 bit
 • Cena certyfikatu zapewnia ochronę nielimitowanej liczby serwerów
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Certyfikat dostępny w opcji MultiDomain i WildCard

True BusinessID

Certyfikat GeoTrust True BusinessID jest przeznaczony dla małych i średnich firm posiadających różne domeny wszystkich poziomów. Cena certyfikatu zawiera pełną walidację organizacji. Certyfikat jest wspierany przez MS ® Exchange 2003 i 2007, Exchange 2010, Exchange 2013 i OCS 2007.

 • Typ walidacji: OV
 • GWARANCJA na $1,250,000
 • Certyfikat zabezpiecza do 25 różnych domen
 • Szyfrowanie 40/256 bit
 • Długość klucza szyfrowania 2048 bit
 • Cena certyfikatu zapewnia ochronę nielimitowanej liczby serwerów
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Certyfikat dostępny w opcji MultiDomain i WildCard

True BusinessID EV

Certyfikat GeoTrust True BusinessID EV jest przeznaczony dla dużych firm, głównie e-commerce. Certyfikat zmienia kolor paska adresu przeglądarek z białego na zielony.

 • Typ walidacji: EV
 • GWARANCJA na $1,500,000
 • Opcja: dla domen TLD chroni za darmo domenę z www (np. www.bhpex.pl.pl) i bez www (bhpex.pl)
 • Szyfrowanie 256 bit
 • Długość klucza szyfrowania 2048 / 4096-bit
 • Pełna weryfikacja firmy/organizacji
 • Zielony pasek adresu
 • Okres ważności: 1, 2 lata
 • Certyfikat dostępny w opcji MultiDomain