informatyka@bhpex.pl

68 411 40 50

Pozostałe usługi IT

RODO|ISO 27001|Audyty bezpieczeństwa|Szkolenia

Szkolenia

Nasze Centrum Edukacyjne BHPEX w Zielonej Górze prowadzi liczne szkolenia informatyczne w formie stacjonarnej, w naszej sali konferencyjnej oraz w formie samokształcenia kierowanego czyli szkolenia online przez Internet. Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w usługach IT. Nie korzystamy z podwykonawców. Dzięki temu, zawsze masz kontakt bezpośrednio z prowadzącym dane szkolenie.

Firm szkoleniowych jest dużo, ale nie każdy może pochwalić się akredytacją kuratorium oświaty, wpisem do rejestru Ministra Edukacji Narodowej czy wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO. Korzystając z naszych usług masz pewność, że szkolenie jest legalne i profesjonalne.

Rodzaje szkoleń realizowanych przez nasze Centrum to: szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w sali konferencyjnej naszego Centrum Edukacyjnego BHPEX w Zielonej Górze. Na każdego uczestnika czeka poczęstunek, ciepłe i zimne napoje. Sala szkoleniowa przygotowana jest na 30 osób. Katalog szkoleń stacjonarnych można znaleźć tutaj: szkolenia stacjonarne

Szkolenia online

Szkolenia online realizowane są za pomocą naszej dedykowanej platformy szkoleniowej przez Internet. Każdy uczestnik samodzielnie może się zapisać na szkolenie. Po odbytym kursie i zaliczeniu testu, system automatycznie przesyła zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Katalog szkoleń e-learing można znaleźć tutaj: szkolenia online

Szkolenia RODO

BHPEX prowadzi szkolenia RODO dla personelu przetwarzającego dane osobowe pracowników lub klientów. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia RODO

Szkolenia ISO 27001

Szkolenia z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 prowadzone są z wymagań normy, z zasad audytowania wewnętrznego praz dla audytorów wiodących. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia ISO 27001

Szkolenia KRI

Szkolenia z Krajowych Ram Interoperacyjności proadzone są głównie dla pracowników jednostek sektora publicznego, gdzie wymagane jest stosowanie KRI. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia KRI

Szkolenia IOD

Szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych realizowane są zgodnie z przepisami RODO. Kurs IOD przygotowuje kandydatów do pracy, ale także pogłębia wiedzę powołanych już IOD. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia IOD

Szkolenia ASI

Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych, przygotowują pracowników do bycia ASI w myśl przepisów RODO. Na kursie można się nauczyć podstawowych zasad zabezpieczania komputerów i sieci informatycznych. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia ADO

Szkolenia ADO

Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych przygotowane zostały głównie dla właścicieli firm i prezesów pełniących obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych, którzy odpowiadają za dane osobowe w danym podmiocie. Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj: Szkolenia ADO

Szkolenia Windows

Szkolenia z systemów operacyjnych Windows prowadzimy dla wszystkich chętnych, chcących nauczyć się obsługi systemów operacyjnych lub chcących pogłębić posiadaną już wiedzę. Szkolenia prowadzone są tylko w formie stacjonarnej. Na szkolenie można zapisać się tutaj: Szkolenia stacjonarne

Szkolenia Office

Szkolenia z pakietu biurowego Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) prowadzimy dla wszystkich chętnych, chcących nauczyć się obsługi danego pakietu lub chcących pogłębić posiadaną już wiedzę. Szkolenia prowadzone są tylko w formie stacjonarnej. Na szkolenie można zapisać się tutaj: Na szkolenie można zapisać się tutaj: Szkolenia stacjonarne

Rejestr Instytucji szkoleniowych WUP

Nasze Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowane jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Ewidencja Urządu Miasta

Przeszliśmy rygorystyczną kontrolę i zostaliśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych MEN

Zarejestrowani jesteśmy w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Akredytacja Kuratorium

Jako nieliczni, posiadamy akredytację Lubuskiego Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.