BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenia dla ADO

Szkolenia ADO dla administratora danych osobowych

Szkolenie skierowane jest dla Administratorów Danych Osobowych (ADO) i kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za system ochrony danych.

Szkolenia ADO

Podczas szkolenia ADO największy nacisk położony zostanie na omówienie nowych przepisów RODO, w tym przede wszystkim nowych zadań i statusu ADO i IOD oraz nowych zasad postępowania z dokumentacją ochrony danych osobowych.

Szkolenie ugruntowuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i wdrażania niezbędnej dokumentacji, dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych (Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym), a także pozwala określić niezbędne zmiany w jednostce organizacyjnej, dostosowujące jej działania do wymagań prawnych, w tym, w szczególności, wprowadzonych nowelizacją ustawy.

Cel szkolenia:

 1. Zapoznanie z dokumentami wymaganymi w systemie ochrony danych osobowych.
 2. Ugruntowanie posiadanej wiedzy, wyjaśnienie wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Omówienie aktualnych wymogów i zaleceń Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 4. Umożliwienie uczestnikom szkolenia rozwiązania wybranych, rzeczywistych problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 5. Opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także treści umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Adresaci szkolenia:

 1. Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych (prezesów, właścicieli firm, dyrektorów, itp.).
 2. Szkolenie przewidziane jest również dla kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia ADO:

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych, definicje ustawowe, orzecznictwo sądów, interpretacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także krajowe i unijne regulacje prawne, odniesienia przepisów innych aktów prawnych do Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Obowiązki ustawowe ADO – Administratora Danych Osobowych.
 3. Podział danych osobowych jako zwykłe i wrażliwe, elektroniczne i papierowe.
 4. Dane biometryczne i ich przetwarzanie w stosunkach pracy.
 5. Przykłady zbiorów danych osobowych.
 6. Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych (outsourcing) – podobieństwa i różnice. Umowa powierzenia i jej niezbędne elementy.
 7. Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO. Zmiany przepisów prawa w tym zakresie.
 8. Dane osobowe w sklepie internetowym – czy ich również dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych?
 9. Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem prywatności.
 10. Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne GIODO.
 11. Spam jako niechciana informacja handlowa – nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
 12. Monitoring wizyjny i głosowy w kontekście ochrony danych osobowych.
 13. Wymagania techniczne w zakresie ochrony danych osobowych.
 14. Usługa newsletter – obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych i przykładowe klauzule.
 15. Podsumowanie, dyskusja.

Metoda szkolenia:

 1. Wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.
 2. Prezentacja multimedialna.
 3. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 4. Analiza orzecznictwa sądów oraz interpretacji i decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 5. Końcowa dyskusja uczestników i prowadzącego.

Szkolenie obejmuje:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe).
 2. Certyfikat.
 3. Część teoretyczną i praktyczną 8 godz.

Zapraszam do skorzystania z naszych szkoleń

Zadzwoń do mnie jeszcze dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Gwarantuję praktycznie szkolenie dla prezesa firmy / właściciela.

menu
dział RODO