BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenia ISO 27001

Szkolenia dla audytorów 27001 w zakresie ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom, bądź świadczenia usług.

Proponowane szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 27001 umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa.

Nasza firma prowadzi szkolenia w zakresie:

 • Szkolenie z Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.
 • Szkolenie dla Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.
 • Szkolenie dla Audytorów wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.

Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Cel szkolenia:

 1. Wyjaśnienie na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI).
 2. Zrozumienie dlaczego ZBI jest tak ważne dla organizacji.
 3. Przedstawienie korzyści płynących ze ZBI.
 4. Zrozumienie rodowodu normy ISO/IEC 27001/2.
 5. Nauczenie stosowania kluczowych pojęć i zasad ISO/IEC 27001.
 6. Wykorzystanie terminów i definicji stosowanych w normie.
 7. Pokazanie jak interpretować główne wymagania normy ISO/IEC 27001.

Adresaci szkolenia:

 1. Przedstawiciele kierownictwa ISO/IEC 27001.
 2. Menadżerowie IT.
 3. Osoby zarządzające systemami informacyjnymi.
 4. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 5. Konsultanci i doradcy w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia:

 1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 2. Polityka bezpieczeństwa informacji.
 3. Organizacja bezpieczeństwa informacji.
 4. Zarządzanie aktywami.
 5. Bezpieczeństwo osobowe.
 6. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.
 7. Zarządzanie systemami i sieciami.
 8. Kontrola dostępu.
 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych.
 10. Zarządzanie incydentami, związanymi z bezpieczeństwem informacji.
 11. Zarządzanie ciągłością działania.
 12. Zgodność.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Zrozumienie na czym polega skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w skali organizacji oraz pozyskanie wiadomości: jak zapewnić ochronę Waszej informacji (w aspektach integralności, poufności i dostępności) oraz informacji stanowiącej własność zainteresowanych stron.
 2. Uświadomienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenie obejmuje:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe).
 2. Certyfikat.
 3. Część teoretyczną i praktyczną 8 godz.

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających znajomość i rozumiejących wymagania normy ISO/IEC 27001 (uczestnikom nieposiadającym znajomości tej normy, zalecamy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu, poświęconym omówieniu wymagań normy ISO/IEC 27001, ponieważ program kursu dla audytorów wewnętrznych nie przewiduje nauki samej normy).

Cel szkolenia:

 1. Przedstawienie ogólnych zasad audytowania oraz zasad audytowania na zgodność z normą ISO/IEC 27001.
 2. Przestawienie działań audytowych oraz inicjowania audytu.
 3. Przygotowanie do działań audytowych.
 4. Nauczenie przeprowadzania działań audytowych.
 5. Pokazanie, w jaki sposób przygotować i rozpowszechniać sprawozdania z audytu.
 6. Omówienie zakończenia audytu.
 7. Wyjaśnienie działań poaudytowych.

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby koordynujące działania audytowe w organizacji.
 2. Osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 3. Aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji.
 2. Omówienie wymagań Normy ISO/IEC 27001 pod kątem audytowania.
 3. Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych.
 4. Wytyczne, dotyczące audytowania wewnętrznego – wymagania ISO 19011.
 5. Planowanie audytów wewnętrznych.
 6. Przygotowanie do audytu wewnętrznego.
 7. Prowadzenie działań audytowych.
 8. Dokumentowanie audytu wewnętrznego.
 9. Raportowanie z audytu wewnętrznego.
 10. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie wewnętrznym.
 11. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania wewnętrznego.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Odpowiednio przeszkoleni audytorzy zapewnią doskonalenie procesu audytu wewnętrznego.
 2. Działania audytowe organizacji będą zgodne z wymaganiami normy międzynarodowej, odnoszącej się do systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 3. Doskonalenie zawodowe audytorów wewnętrznych i rozwijanie niezbędnych kompetencji.

Szkolenie obejmuje:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe).
 2. Certyfikat.
 3. Część teoretyczną i praktyczną 8 godz.

Zapraszam do skorzystania z naszych szkoleń

Zadzwoń do nas jeszcze dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Gwarantuję najniższą cenę i profesjonalną obsługę.

Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą wdrażać formalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Będą to audytorzy systemu bezpieczeństwa informacji, pragnący podnieść swoje kwalifikacje, konsultanci, którzy zamierzają doradzać w zakresie certyfikacji zgodnie z normą oraz profesjonaliści z dziedziny technologii informatycznych i systemów jakości. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu dla audytorów wiodących, powinny posiadać znajomość i zrozumienie wymagań normy ISO/IEC 27001 (uczestnikom nie posiadającym znajomości tej normy, zalecamy wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconym omówieniu wymagań normy ISO/IEC 27001, ponieważ program kursu dla audytorów wiodących nie przewiduje nauki samej normy).

Cel szkolenia:

 1. Przedstawienie zasad audytowania drugiej i trzeciej strony na zgodność z normą ISO/IEC 27001.
 2. Nauczenie prowadzenia audytu trzeciej strony, w tym audytu certyfikacyjnego.
 3. Przygotowanie do działań audytowych oraz pokazanie technik przygotowywania list kontrolnych.
 4. Nauczenie prowadzenia spotkania otwierającego.
 5. Nauczenie przeprowadzania działań audytowych.
 6. Pokazanie, w jaki sposób przygotować i rozpowszechniać sprawozdania z audytu.
 7. Omówienie zakończenia audytu.
 8. Nauczenie prowadzenia spotkania zamykającego.

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby koordynujące działania audytowe w organizacji.
 2. Osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 3. Aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji.
 2. Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001 pod kątem audytowania.
 3. Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych.
 4. Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011.
 5. Planowanie audytów wewnętrznych.
 6. Przygotowanie do audytu.
 7. Spotkanie otwierające.
 8. Prowadzenie działań audytowych.
 9. Dokumentowanie audytu.
 10. Raportowanie z audytu.
 11. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.
 12. Spotkanie zamykające.
 13. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania.
 14. Certyfikacja organizacji pod kątem ISO/IEC 27001.
 15. Recertyfikacja systemów.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Poznasz metody i techniki, które pozwolą na skuteczniejsze audytowanie.
 2. Sprawdzisz i udoskonalisz swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie, czy pracujesz jako audytor, czy na stanowisku kierowniczym.
 3. Zdobędziesz informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii, jakie są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania i są pomocne w przygotowaniu się do audytu certyfikującego.

Szkolenie obejmuje:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe)
 2. Certyfikat.
 3. Część teoretyczną i praktyczną – 16 godz.
menu
dział RODO