Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

  1. Właścicielem serwisu internetowego jest firma BHPEX Wielgus Spółka Jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sasankowej 1, NIP 9731000597, REGON 080545361, KRS 0000390881, Infolinia 0801011300, tel. 0684114000, faks 0684114040 zwanej w dalszej części BHPEX.
  2. BHPEX deklaruje, że podjęto stosowne kroki aby dane osobowe zawarte w zamówieniach ze sklepu internetowego lub newsletter, przechowywane były i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
  3. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), dane osobowe klientów sklepu internetowego, dowody księgowe oraz inne dokumenty finansowe nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja.
  4. Podanie adresu email klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o realizacji zamówienia.

 

Przechowywanie danych

  1. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery z naszego serwisu, wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
  2. Dane osobowe Klientów sklepu www.bhpex.pl nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom niezwiązanym z BHPEX.
  3. Zebrane informacje mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.