Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1184
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  5

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. Rafał Wielgus

  Ochrona ppoż hydranty ilość wody

  Tak jak wskazujesz, to rozporządzenie rozwiewa wątpliwości: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
 2. Jeżeli urlop jest "zaległy" to tak, pracodawca ma prawo do przymusowego urlopu pracownika. Co innego jest z urlopem bieżącym, pracownik z niego korzysta zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem za zgodą pracodawcy.
 3. Rafał Wielgus

  Pracownica w ciąży a praca na wysokości

  Co za pytanie, oczywiście że nie może i do tego forum bhp nie jest potrzebne.
 4. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  A jak policzyć to obciążenie? Zapraszam do lektury: PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. PN-M-78321: 1988 Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania. (Norma wycofana, ale można skorzystać z jej zapisów).
 5. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  Znalezione w sieci: Samodzielnie wykonany regał powinien posiadać dokumentacje zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, zaświadczenie o wynikach badań, instrukcję montażu i użytkowania regału. Wszystkie inne sposoby działań np. ("oszacowanie nośności regałów " nie popartego żadnymi badaniami) są nie zgodne z obowiązującymi przepisami i mogą być kwestionowane przez PIP. Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.. Jednym z podstawowych narzędzi pracy w magazynie są regały magazynowe. Dlatego też przed dopuszczeniem do pracy obsługi magazynu pracodawca powinien mieć pewność, że regały magazynowe nie stanowią zagrożenia przy użytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)- dalej r.o.b.h.p., jest głównym obowiązującym pracodawcę aktem wykonawczym w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 4 "Transport wewnętrzny i magazynowanie" r.o.b.h.p. podaje jedynie ogólne wymagania przed regałami magazynowymi: Rozporządzenie wymaga między innymi: a) zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania; b) wywieszenia czytelnej informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania; c) odpowiedniej wytrzymałości regałów; d) odpowiedniej stabilności konstrukcji regałów; e) zabezpieczenia przed wywróceniem się regałów; f) zapewnienia właściwych odstępów między regałami. Uwagi Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach: • PN-88/M78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. • PN-88/M78321 - Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania. • PN-88/M78322 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. Regały magazynowe, które instalowane są w magazynach nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności. Producenci nowych regałów magazynowych mogą dołączać do swoich regałów deklaracje zgodności z Polską Normą, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy Dla każdego regału magazynowego wolno stojącego uznanego za dobry, wytwórca zgodnie z PN-88/M78321 powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej: - nazwę i znak wytwórcy, - nazwę i oznaczenie regału, - numer fabryczny i rok produkcji, - zakres i wyniki przeprowadzonych badań, - stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. Nowe regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. W przypadku samodzielnego wykonania regałów na własny użytek regały te powinny także spełniać wymienione powyżej wymagania.
 6. Rafał Wielgus

  czy zgodne jest ?

  Przepisy BHP: Jeżeli kucharz ma to w swoich obowiązkach, zapoznał się z nimi, zapoznał się z ryzykiem zawodowym to jest to zgodne z przepisami i wolą pracodawcy. Przepisy sanitarne: Jeżeli kucharz przestrzega przepisów sanitarnych, ściąga odzież ochronną fartuch przed wyjściem na zewnątrz a wracając myje ręce to jest to zgodne z przepisami.
 7. Rafał Wielgus

  Ile powinno trwać szkolenie BHP?

  Kłania się rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP. Wszystko szczegółowo opisane i określone w postaci ilości minimalnych godzin. Więcej godzin szkolenia może być. Pracodawca ma do tego prawo.
 8. Rafał Wielgus

  Szkolenie BHP w czasie wolnym

  No właśnie GosiaSH. To jest prawidłowa odpowiedź. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby szkolenia BHP realizować w czasie wolnym "po pracy" np ze względu na linię technologiczną, itp. Ale ten czas musi być oddany jako nadgodziny lub zapłacony.
 9. Rafał Wielgus

  Zamknięte wyjście ewakuacyjne

  Pismo do Państwowej Straży Pożarnej. W odpowiedzi otrzymacie, albo nakaz otwarcia drogi ewakuacyjnej albo odstępstwo od wymagań i po temacie.
 10. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  Za stan BHP w firmie odpowiada pracodawca. Nie ma dokumentacji regałów to należy samemu policzyć zgodnie z przyjętą techniką lub normą.
 11. Rafał Wielgus

  Lokalizacja instalacji zasilania hydrantu wewnętrznego

  Inwestor może zarzucać wiele rozwiązać, a zdanie decydujące i tak ma rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 12. Rafał Wielgus

  Wypadek w drodze uznac czy nie

  To czy jest wypadek czy nie, nie ma nic wspólnego z okresem kiedy się zdarzyło. Mamy cztery czynniki, które decydują o wypadku prze pracy. Inną kwestią są świadczenia. Nie może upłynąć 6 miesięcy.
 13. Rafał Wielgus

  przegotowana woda z kranu podczas upałów

  Przepisy nie określają czy woda ma być przegotowana czy butelkowana. Wymagania: - woda musi być zdatna do picia w formie zimnego napoju (tak mówią przepisy). Więc teoretycznie, jeżeli Sanepid zbadał wodę w kranie i nadaje się ona do celów spożywczych, którą następnie schłodził pracodawca, to taka woda może być podawana podczas upałów.
 14. Rafał Wielgus

  Kask u operatora wózka

  Brak jest przepisów w tym zakresie. Za stan BHP w firmie odpowiada pracodawca i to on decyduje kiedy i gdzie należy ubierać kas na głowę. I co więcej, jeżeli zdecyduje, że kaski nosimy nawet w toaletach to ma do tego prawo.
 15. Rafał Wielgus

  System sygnalizacji pożarowej - jak zaprojektować SSP?

  Proszę pamiętać, że każdy projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powołanym przez KG PSP
 16. Rafał Wielgus

  Zmiana stanowiska z powodu ciąży

  W tej sytuacji sprawa jest dość prosta. Jak piszesz to Ty odpowiadasz za organizację danej placówki (jesteś kierownikiem). Jeżeli dojdzie do wypadku lub innego zdarzenia mającego wpływ na płód, to będziesz sobie sama winna, niestety. To Ty masz tak sobie zorganizować pracę, aby było bezpiecznie i zgodnie z przepisami w tym zakresie. Tutaj badania medycyny pracy za wiele nic nie wniosą. W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza prowadzącego ciąże. Dalej samemu tak organizować sobie pracę, aby było bezpiecznie (bez podnoszenie, bez wchodzenia na drabinę, bez nadmiernego wysiłku, bez dźwigania, itp.) Jesteś w końcu kierownikiem tak ?
 17. Rafał Wielgus

  Poddasze użytkowe a ochrona ppoż

  Odpowiedź nasuwa się sama. Materiały niepalne w ostateczności trudnopalne impregnowane. Przypomnę, że w myśl przepisów przeciwpożarowych, na poddaszach zakaene jest przechowywanie materiałów łatwopalnych.
 18. Rafał Wielgus

  Zatrudnienie działu kierownika w służbie BHP

  Takie zatrudnienie jest zgodne z prawem. 1. Owszem jest taki zapis: "że służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1" Ten katalog nie jest zamknięty. Przykładowo, w zakresie obowiązków nie ma obsługi komputera i co, możemy domniemywać że służba BHP nie może tego komputera obsługiwać? Oczywiście że może ..... to samo dotyczny innych zadań. Skoro firma zatrudnia 430 pracowników, to wystarczy że zatrudni tego Pana na 1/20 etatu w służbie bhp i reszta etatu przy kierowaniu działem i będzie to zgodnie z przepisami prawa.
 19. Rafał Wielgus

  temperatura maksymalna w miejscu pracy

  Odpowiadając na pytania: 1. Tak, to prawda, temperatura maksymalna nie jest określona i jest to celowy zabieg ustawodawcy. 2. (...) uważa się, że 28°C jest maksymalna (...) nie ma takiego stwierdzenia uważa się .... nie ma w przepisach to się nic nie uważa. 3. Zatem to nie jest argument do rozmów z pracodawcą. W tej materii, właściwie nie ma narzędzi do walki z pracodawcą. Najwazniejsze, pracodawca musi udostępnić zimne napoje.
 20. Rafał Wielgus

  Ocena Ryzyka

  To co piszesz to tłumaczenia lub synonimy a nie metody ryzyka zawodowego.
 21. Rafał Wielgus

  Przeglądy

  To jest podstawa podstaw w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nie żadziej niż raz na 12 miesięcy, chyba że producent określił częściej.
 22. RODO nie oznacza całkowity zakaz przetwarzania danych osobowych jak wielu twierdzi. Wszyscy muszą RODO przestrzegać. Przesyłki pocztowe czy kurierskie podlegają pod prawo pocztowe i tam jest wszystko wyjasnione.
 23. Rafał Wielgus

  Pracownicze plany kapitałowe

  PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Według minister finansów Teresy Czerwińskiej, Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym programem oszczędnościowym skierowanym do ponad 11 miliona obywateli, który ma szanse stać się prawdziwie powszechnym, dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa. Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo w lipcu 2019 r, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
 24. Rafał Wielgus

  Badania opinii pracowników dot. BHP

  Żadne przepisy tego nie regulują. Normy ISO wprowadzają takie obowiązki.
×