BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej

Projektowanie systemów ochrony sygnalizacji pożarowej SSP - usługi ppoż. BHPEX Zielona Góra

Dlaczego nasza firma BHPEX jeżeli chodzi o projekty SSP?

Ponieważ:

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
 • Znamy się na rzeczy.
 • Oferujemy konkurencyjne ceny.
 • Nasi klienci wysoko nas cenią, a my cenimy i szanujemy ich.

Jak projektujemy SSP?

Nasza firma oferuje tani projekt SSP. Nasi fachowcy posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Oferujemy konkurencyjne ceny i znamy się na rzeczy.

Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić podstawy projektu instalacji. Należy poruszyć tematy takie, jak: zakres ochrony, jaki rodzaj systemu, kogo i w jaki sposób powiadamiać o alarmie, a także jak system ma współdziałać z innymi urządzeniami, bądź środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dodatkowo, należy uwzględnić wiele kwestii takich, jak np.: wielkość stref dozorowych, wymagany czas zasilania rezerwowego. Ważnym tematem jest także ochrona, która może być automatyczna lub ręczna.

Budynek należy podzielić na strefy pożarowe, dozorowe i alarmowe. Strefa pożarowa jest to taka przestrzeń, gdzie elementy ograniczające, określone przepisami przeciwpożarowymi, mają wymaganą odporność ogniową, dzięki czemu ogień nie przedostaje się na jej zewnątrz lub nie dostaje do środka.

Czujki muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach i w odpowiednich odległościach pomiędzy czujkami i od ściany.

W przypadku nieautomatycznego działania systemu, wymagane są ręczne ostrzegacze. Powinny być tak rozmieszczone, aby możliwe było łatwe i szybkie uruchomienie alarmu przez każdego, kto zobaczy pożar.

Ponadto, dobieramy sygnalizatory alarmowe i okablowanie. Projektujemy każdy detal, w tym ochronę przed przepięciami.

Co to jest SSP?

Jest to zbiór wspólnych i współdziałających elementów, które tworzą wspólnie instalację o określonej konfiguracji, zdolną wykrywać pożar, inicjować alarm, powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania, zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Systemy sygnalizacji pożarowej wykrywają powstający pożar szybko i bezbłędnie, zanim zdąży się rozwinąć i stanowić zagrożenie lub osiągnąć rozmiary trudne do opanowania.

Jakie są zasady projektu systemu pożarowego?

Na początku należy stwierdzić jakie wymagania musi spełniać budynek w zakresie wykrywania i alarmowania pożaru. Analiza ta polega na:

 • Określeniu jaki obszar budynku zostanie objęty ochroną – tzw. zakres ochrony. Można go określić jako:
  • ochronę całkowitą,
  • ochronę strefową,
  • ochronę dróg ewakuacyjnych,
  • ochronę lokalną.
 • Stworzenie planu postępowania podczas alarmu pożarowego. Należy rozpatrzyć:
  • przewidywalny plan ewakuacji i jego zależność od miejsca pożaru,
  • charakter wykorzystania budynku z uwzględnieniem pory dnia oraz określenie wpływu na plan postępowania w razie alarmu,
  • czas przewidziany na reakcję straży pożarnej i sposób jej wzywania,
  • obowiązki i odpowiedzialność personelu podczas kierowania akcją gaszenia i ewakuacji,
  • sposób poinformowania osób o pożarze w budynku,
  • wskazywanie miejsca wystąpienia pożaru,
  • wytypowanie systemu do zainstalowania,
  • współzależność SSP z innymi środkami ochrony przeciwpożarowej.

Drugi etap to planowanie i projektowanie instalacji. Jego zakres to:

 • Wybór elementów systemu takich jak: czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe.
 • Podział budynku na strefy dozorowe i alarmowe. Te pierwsze powinny umożliwić w szybki sposób określenie miejsca wystąpienia alarmu.
 • Rozmieszczenie elementów w obiekcie.
 • Określeniu sposobu nadzoru nad instalacją i wyświetlaniem jej wskazań.

Trzeci etap polega na pracach montażowych i łączeniowych. Czwartym i ostatnim etapem jest uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości i poprawności działania instalacji.

Jakie są przepisy dotyczące projektów SSP?

Jakie rodzaje linii dozorowych wyróżniamy?

 1. Linia dozorowa nie adresowalna i adresowalna otwarta:
 • Jedna linia dozorowa na strefę pożarową.
 • Maksymalna powierzchnia strefy nadzorowanej przez jedną linię dozorową 1600 m2.
 • Jedna linia dozorowa na strefę pożarową.
 • Do 32 pomieszczeń o powierzchni do 1600 m2.
 1. Linia dozorowa adresowalna pętlowa:
 • Jedna linia dozorowa na kilka stref pożarowych.
 • Pomiędzy strefami pożarowymi jest konieczność zastosowania izolatorów zwarć.
 • Maksymalna ilość czujek na linii dozorowej 128 sztuk.
 • Do 128 pomieszczeń o łącznej powierzchni wynoszącej do 6000 m2.

Jakie zasilanie energią oraz okablowanie powinno zostać użyte?

Jako zasilanie główne Systemy Sygnalizacji Pożarowej używają publicznej sieci energetycznej. Przepisy dopuszczają zasilanie z elektrowni prywatnych, ale tylko wtedy, jeżeli posiada taką samą niezawodność jak sieć publiczna. Zasilanie główne powinno mieć wydzielone zabezpieczenie odcinające. Zabezpieczenie to powinno być zlokalizowane możliwie jak najbliżej wejścia zasilania do budynku.

Dodatkowo, oprócz źródła głównego musi być także zasilanie rezerwowe. Powinno ono zapewnić poprawne i nieustanne działanie instalacji przez minimum 72h, po których jest wymagane także, aby posiadało jeszcze tyle energii, aby przez pół godziny pracować w stanie alarmowania. Zasilanie rezerwowe jest realizowane za pomocą baterii akumulatorowych o odpowiedniej pojemności.

Do budowy systemu sygnalizacji pożaru należy używać kabli i przewodów posiadających aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, który jest wydawany przez odpowiednią jednostkę certyfikacyjną. Kable powinno się umieszczać na dedykowanych korytkach kablowych. Najczęściej stosowane typy kabli to:

 • Kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw – w celu zasilenia pętli dozorowych.
 • Kable ognioodporne HDGs lub NKGs – w celu zasilenia zestawów sterowniczych.
 • Kable światłowodowe – w celu połączeń w pętlę centrali Master i Slave.

Od czego zależy wybór czułek przy projektach systemów pożarowych SSP?

 • Prawdopodobnego scenariusza pożaru:
  • bezpłomieniowego,
  • płomieniowego.
 • Wysokości pomieszczenia:
  • ograniczenie wysokości instalowania czujki ciepła,
  • ograniczenie wysokości instalowania czujki dymu.
 • Warunki otoczenia:
  • wysoka temperatura,
  • zimno,
  • szybki przepływ powietrza,
  • zawilgocenie.
 • Oddziaływanie środowiska:
  • spaliny,
  • pył,
  • wilgotność powietrza,
  • kondensacja,
  • zmiany temperatury,
  • zakłócenia elektromagnetyczne,
  • promieniowanie w zakresie podczerwieni, ultrafioletu.

Jakie są wymagania dla pomieszczenia centrali sygnalizacji pożarowej?

 • Powinno być nadzorowane przez automatyczne czujki.
 • W pobliżu centrali powinien być umieszczony ręczny ostrzegacz pożaru, zwłaszcza jeżeli system wykrywania pożaru jest połączony z PSP za pośrednictwem urządzeń i systemów transmisji alarmu.
 • Lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru powinna być uzgodniona z przedstawicielstwem PSP.
 • Znajduje się w pobliżu głównego wejścia do budynku, gwarantując łatwy dostęp dla straży pożarnej.
 • Zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami środowiska.
 • Zapewnia odpowiednie warunki atmosferyczne: temperatury, wilgoci a także oświetleniowe, umożliwiając jej poprawne obsługę oraz pracę.
menu
dział PPOŻ