Stała obsługa BHP

obsługa bhp BHPEX Zielona Góra

Niezależnie od tego, czy Twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników, czy więcej, powierz nam obsługę bhp w Zielonej Górze i w okolicach. Oferujemy tanią i zarazem najbardziej profesjonalną obsługę bhp w województwie lubuskim. Stała obsługa bhp powierzona BHPEX to świetny wybór.


W ramach miesięcznego abonamentu, nasza firma prowadzi stałą obsługę bhp w danej firmie. Działamy najczęściej na terenie Zielonej Góry, wykonując wszystkie zadania służby bhp. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie prowadzone są w ramach abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat. Ponadto dzięki takiemu rozwiązaniu macie pewność, że wszystkie sprawy bhp prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP, a sporządzona dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OBSŁUGA BHP

Prowadzimy prawdopodobnie najtańszą obsługę bhp w Zielonej Górze. Kompleksowe usługi i doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Postępowania powypadkowe.
 • Szkolenia bhp.
 • Pełna dokumentacja bhp.
 • i wiele innych…

Powierzenie nam spraw bhp pozwala zwiększyć oszczędności firmy, ponieważ wszystkie związane z nimi kwestie prowadzi zespół specjalistów, w cenie już od 100 zł miesięcznie. To naprawdę niewiele w porównaniu z koniecznością zatrudnienia na umowę o pracę specjalisty ds. bhp. Co więcej, wszystkie sprawy jak doradztwo i obsługa bhp, otrzymujecie w cenie. Oznacza to brak kosztów za dodatkowe szkolenia, dokumenty, itd.

Obsługa BHP to następujący zakres, w którym:

 • Reprezentujemy Twoją firmę podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Pokrywamy koszty wszystkich kar nałożonych przez PIP w czasie obsługi bhp (w trakcie abonamentu).
 • W cenie przeprowadzamy wszystkie szkolenia bhp dla pracowników i pracodawcy, bez względu na ilość zatrudnionych osób.
 • Przeprowadzamy dowolną liczbę postępowań powypadkowych.
 • Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego i dokumentujemy je.
 • Wyposażamy bezpłatnie zakład w znaki zarówno ewakuacyjne jak i bhp.
 • Wyposażamy bezpłatnie zakład w niezbędne apteczki pierwszej pomocy, a także instrukcje.
 • Dostarczamy w cenie niezbędną liczbę gaśnic, a następnie prowadzimy ich przegląd.
 • Dokonujemy analizy i oceny stanu bhp w firmie.
 • Prowadzimy rejestry wypadków przy pracy.
 • Wdrażamy w zakładzie system jakości BHP oparty na normie ISO 45001 (zastąpiła PN 18001).
 • Prowadzimy rejestr prac wzbronionych młodocianym, kobietom, a także wykonywanym co najmniej przez dwie osoby.
 • Prowadzimy rejestr chorób zawodowych.
 • Wykonujemy badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy (pomiary oświetlenia, hałasu, drgań, pomiary magnetyczne, chemiczne, biologiczne, pyły), rejestrujemy je, a następnie przechowujemy przez 40 lat.
 • Prowadzimy rejestr prac oraz pracowników w kontakcie z substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Prowadzimy rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych.
 • Zajmujemy się prowadzeniem rejestru prac maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książkami rewizyjnymi urządzeń.
 • Prowadzimy książki konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego).
 • Prowadzimy rejestry maszyn i urządzeń, podlegających dostosowaniu do minimalnych wymagań w zakresie bhp – wyniki ostatnich kontroli przedkładamy pracodawcy.
 • Archiwizujemy nakazy, wystąpienia i decyzje państwowych organów nad warunkami pracy.
 • Prowadzimy wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, a także do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Prowadzimy ewidencję zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Co to właściwie jest służba BHP?

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży zarówno obsługa bhp jak i doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek stworzenia służby bhp ciąży na pracodawcy, który zatrudnia powyżej 100 pracowników. W firmie, w której pracuje do 100 osób, zadania służby bhp można powierzyć zewnętrznej firmie bhp np. BHPEX Sp.j. w Zielonej Górze, w ramach obsługi bhp. Tutaj więcej informacji o służbie bhp.

Wszystkie sprawy związane z obsługą bhp realizujemy przede wszystkim tanio i profesjonalnie. Przekonaj się sam i zadzwoń do nas – 68 411 40 00.

§ Podstawa prawna
„(…) Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (…)” – art. 237 przypis 11 § 2 Kodeksu Pracy.