Szkolenia BHP

kalendarz szkoleń bhp

Oferujemy wszystkie wymagane szkolenia BHP.

Zobacz kalendarz szkoleń.

Zadzwoń i umów się już dziś! Możliwość przeprowadzenia szkoleń również w siedzibie klienta. Tel. 68 411 40 00

Szkolenia BHP

Jest to kluczowy element poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz całej firmy. Przyczynia się on bezpośrednio do zwiększenia świadomości i czujności pracowników na możliwość powstania wypadku oraz podnosi umiejętności personelu, które gwarantują bezpieczeństwo w razie zaistnienia wypadku w pracy. Kursy bhp są wymagane przez prawo obowiązujące w Polsce. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia bhp przez internet, jak i stacjonarne.
Każda osoba przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek odbyć wstępne szkolenie bhp jako instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. W kolejnych etapach wraz z upływem lat pracy są to szkolenia okresowe bhp, które odbywają się w różnych odstępach czasu – w zależności od grupy zawodowej.

Pracownik nie ma prawa przystąpić do wykonywania pracy bez wcześniejszego odbycia szkolenia bhp. Szkolenie takie można odbyć w naszej firmie w Zielonej Górze

Miejsce i metody szkoleń bhp

 • stacjonarne w naszej siedzibie w Zielonej Górze,
 • stacjonarne u klienta,
 • online na naszej stronie internetowej – kursy e-learning,
 • przez Internet – za pośrednictwem wideokonferencji.

Rodzaje szkoleń bhp

Specjaliści z firmy BHPEX Wielgus Sp.j. w Zielonej Górze prowadzą przede wszystkim dwa najważniejsze typy kursów: wstępne i okresowe. Oferowane przez nas kursy przewidziane są dla wszystkich grup zawodowych.

 • Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny),
 • Szkolenie okresowe bhp (dla wszystkich grup zawodowych),
 • Dedykowane kursy – na zamówienie klienta.

Szczegółowy podział szkoleń bhp dostępnych w naszej ofercie:

 1. Wstępne:
  • instruktaż ogólny (ma na celu zaznajomienie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie firmy i układach zbiorowych pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy),
 2. Okresowe:
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla nauczycieli i pracowników oświaty,
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP,
  • dla pracowników służby zdrowia,
  • dla pracowników farmacji.
 3. Inne:
  • z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • dla pracowników wykonujących pracę na rusztowaniach,
  • dla pracowników wykonujących prac na wysokości,
  • dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Definicja szkoleń bhp

Szkolenia wstępne bhp przeprowadzane są dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę na danym stanowisku. Obowiązek jego przejścia dotyczy również studentów rozpoczynających praktykę studencką u pracodawcy, a także uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu oraz dla stażystów. Głównym celem takiego kursu jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach przedsiębiorstwa. Pracownik musi zaznajomić się przepisami oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Kursy obejmują również szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Kurs podzielony jest na dwa moduły, tj. instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe bhp to przede wszystkim aktualizacja, utrwalanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie pracowników z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu;
 • nie rzadziej niż raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne;
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami. W szczególności: kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób, wykonujących zadania tej służby. Powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Najtańsze szkolenia bhp w Zielonej Górze.

Szybko i tanio – dla wszystkich grup zawodowych.

§ Podstawa prawna
Rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) określa, że przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu odbywają szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.