Cennik

CENNIK USŁUG BHP
BHPEX Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Liczba pracowników
1-1011-2021-30> 30
USŁUGI BHP
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp, w cenie:
– szkolenia bhp, postępowania powypadkowe,
– ocena ryzyka zawodowego,
– wyposażenie w znaki ewakuacyjne i bhp,
– wyposażenie w niezbędne instrukcje,
– pozostałe kompleksowe usługi bhp,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,
– wykonywanie zadań służby bhp.
6008001000do ustalenia
Analiza i ocena stanu bhp w firmieod 5000 zł
Audyt bhp zgodnie z systemem jakości ISO 45001od 9000 zł
Wdrożenie systemu jakości ISO 45001od 20000 zł
Liczba pracowników
12-45-10> 10
SZKOLENIA
Szkolenie wstępne bhp z pierwszą pomocą przedlekarską120706050
Szkolenie wstępne bhp w języku ukraińskim – Вступний інструктаж з охорони праці1501009080
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami280160130100
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych1701008060
Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – Періодичне навчання з охорони праці українською мовою для працівників, зайнятих на робітничих професіях20013011090
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych260160130100
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby1500900700500
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych1701008060
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w języku ukraińskim – Періодичне навчання з охорони праці для адміністративних та офісних працівників українською мовою20013011090
Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego450300250200
Kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w służbie BHP900
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Przeprowadzenie postępowania powypadkowegood 700 zł
Pomiar wydatku energetycznegood 450 zł za stanowisko
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku390 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny490 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik biologiczny390 zł
Opracowanie instrukcji BHP390 zł
Opracowanie Planu BIOZod 4000 zł
Sporządzenie IBWRod 6000 zł
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego1490 zł
Opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego700 zł
Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego890 zł
Procedury COVID – ograniczenie możliwości transmisji wirusa na terenie zakładu590 zł
Opracowanie ,,Instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych”od 1490 zł
Opracowanie dokumentacji pokontrolnej po przeglądzie okresowym placu zabawdo ustalenia
USŁUGI PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy220140120100
Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy250 zł
ARTYKUŁY BHP
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowegoCeny na stronie sklepu internetowego

www.bhpex.pl/sklep/

Gotowe oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego
Gotowe oceny ryzyka chemicznego
Instrukcje stanowiskowe bhp, pierwszej pomocy

Przedstawiony powyżej cennik zawiera kwoty netto, które nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), ponadto mają one charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).