Cennik

CENNIK USŁUG BHP
BHPEX Sp.j. ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI BHP
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp, w cenie:
– szkolenia bhp, postępowania powypadkowe,
– pomiary środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego,
– wyposażenie w znaki ewakuacyjne i bhp,
– wyposażenie w niezbędne apteczki i instrukcje,
– pozostałe kompleksowe usługi bhp,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,
– wykonywanie zadań służby bhp.
500700900do ustalenia
Analiza i ocena stanu bhp w firmieod 5000 zł
Audyt bhp zgodnie z systemem jakości ISO 45001od 9000 zł
Wdrożenie systemu jakości ISO 45001od 20000 zł
SZKOLENIA
Szkolenie wstępne bhp705540do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami220150100do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych1108060do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych21014080do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby12001000800do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych1107040do ustalenia
Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego300250200do ustalenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Przeprowadzenie postępowania powypadkowego500 zł
Pomiar wydatku energetycznegood 200 zł za stanowisko
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku250 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny350 zł
Opracowanie instrukcji BHP250 zł
Opracowanie Planu BIOZod 2000 zł
Sporządzenie IBWRod 4000 zł
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego1000 zł
Opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego500 zł
Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego600 zł
USŁUGI PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy130120110do ustalenia
Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy250 zł
SERWIS ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Rękawice5 zł
Kaski10 zł
Okulary i gogle ochronne5 zł
Buty ochronne40 zł
Odzież ochronna30 zł
Maski ochronne30 zł
Nauszniki15 zł
Szelki bezpieczeństwaod 40 zł
Linki bezpieczeństwa13 zł
Linki do pracy w podparciu20 zł
Liny robocze urządzeń przesównych35 zł
Liny do pracy na dachu45 zł
Urządzenia samohamowne50 zł
Statywy bezpieczeństwa190 zł
Liny asekuracyjne65 zł
Hełmy ochronne15 zł
Drabina linowa (cena za 1 mb)5,50 zł
Drabina teleskopowa45 zł
Drabiny do 10 m aluminiowe65 zł
Drabiny do 10 m drewniane75 zł
Słupołazy, drzewołazy45 zł
Pas strażacki15 zł
Zatrzaśnik strażacki15 zł
Kamizelka ratunkowa (kapok)25 zł
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
Jedno miejsce paletowe100 zł
Pion składowania do 3 poziomów150 zł
Pion składowania powyżej 3 poziomów200 zł
ARTYKUŁY BHP
Odzież robocza i ochronnaCeny na stronie sklepu internetowego

www.bhpex.pl/sklep/

Znaki ewakuacyjne, bhp, itp.
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowego
Instrukcje stanowiskowe bhp, pierwszej pomocy