Cennik

CENNIK USŁUG BHP
BHPEX Sp.j. ul. Sasankowa 1, 65-012 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI BHP
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp w cenie:
– szkolenia bhp, postępowania powypadkowe,
– pomiary środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego,
– wyposażenie w znaki ewakuacyjne i bhp,
– wyposażenie w niezbędne apteczki i instrukcje,
– pozostałe kompleksowe usługi bhp,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,
– wykonywanie zadań służby bhp.
200300400do ustalenia
Szkolenie wstępne bhp504540do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami170130100do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych706560do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych1009080do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby900800700do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych605040do ustalenia
Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego120110100do ustalenia
Analiza i ocena stanu bhp w firmie500600700do ustalenia
Audyt bhp zgodnie z systemem jakości OHSAS150020002500do ustalenia
Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwychod 300 zł za stanowisko
Pomiary natężenia oświetlenia miejscowego (stanowiskowego)od 25 zł za stanowisko
Pomiary natężenia oświetlenia ogólnegood 60 zł za pomieszczenie
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnegood 7 zł za oprawę
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowegood 800 zł za stanowisko
Pomiar wydatku energetycznegood 100 zł za stanowisko
Opracowanie Planu BIOZod 500 zł
Wdrożenie systemu jakości OHSAS, PN 18001od 6000 zł
Opracowanie instrukcji bhp120
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego250
Przeprowadzenie postępowania powypadkowego300
USŁUGI PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy130120110do ustalenia
Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy120
ARTYKUŁY
Odzież robocza i ochronnaZgodnie z ofertą

sklepu internetowego BHPEX

Znaki ewakuacyjne, bhp, itp.
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowego
Instrukcje stanowiskowe bhp, pierwszej pomocy