Cennik

CENNIK USŁUG BHP
BHPEX Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI BHP
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp, w cenie:
– szkolenia bhp, postępowania powypadkowe,
– pomiary środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego,
– wyposażenie w znaki ewakuacyjne i bhp,
– wyposażenie w niezbędne apteczki i instrukcje,
– pozostałe kompleksowe usługi bhp,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,
– wykonywanie zadań służby bhp.
500700900do ustalenia
Analiza i ocena stanu bhp w firmieod 5000 zł
Audyt bhp zgodnie z systemem jakości ISO 45001od 9000 zł
Wdrożenie systemu jakości ISO 45001od 20000 zł
SZKOLENIA
Szkolenie wstępne bhp705540do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami220150100do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych1108060do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych21014080do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby12001000800do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych1107040do ustalenia
Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego300250200do ustalenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Przeprowadzenie postępowania powypadkowego500 zł
Pomiar wydatku energetycznegood 200 zł za stanowisko
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku250 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny350 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik biologiczny250 zł
Opracowanie instrukcji BHP250 zł
Opracowanie Planu BIOZod 2000 zł
Sporządzenie IBWRod 4000 zł
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego1000 zł
Opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego500 zł
Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego600 zł
USŁUGI PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy130120110do ustalenia
Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy250 zł
SERWIS ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Rękawiceod 5 zł
Kaskiod 10 zł
Okulary i gogle ochronneod 5 zł
Buty ochronneod 40 zł
Odzież ochronnaod 30 zł
Maski ochronneod 30 zł
Nausznikiod 15 zł
Szelki bezpieczeństwaod 40 zł
Linki bezpieczeństwaod 13 zł
Linki do pracy w podparciuod 20 zł
Liny robocze urządzeń przesównychod 35 zł
Liny do pracy na dachuod 45 zł
Urządzenia samohamowneod 50 zł
Statywy bezpieczeństwaod 190 zł
Liny asekuracyjneod 65 zł
Hełmy ochronneod 15 zł
Drabina linowa (cena za 1 mb)od 5,50 zł
Drabina teleskopowaod 45 zł
Drabiny do 10 m aluminioweod 65 zł
Drabiny do 10 m drewnianeod 75 zł
Słupołazy, drzewołazyod 45 zł
Pas strażackiod 15 zł
Zatrzaśnik strażackiod 15 zł
Kamizelka ratunkowa (kapok)25 zł
PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
Jedno miejsce paletowe100 zł
Pion składowania do 3 poziomów150 zł
Pion składowania powyżej 3 poziomów200 zł
ARTYKUŁY BHP
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowegoCeny na stronie sklepu internetowego

www.bhpex.pl/sklep/

Gotowe oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego
Gotowe oceny ryzyka chemicznego
Instrukcje stanowiskowe bhp, pierwszej pomocy