Cennik

CENNIK USŁUG BHP
BHPEX Sp.j. ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI BHP
Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp w cenie:
– szkolenia bhp, postępowania powypadkowe,
– pomiary środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego,
– wyposażenie w znaki ewakuacyjne i bhp,
– wyposażenie w niezbędne apteczki i instrukcje,
– pozostałe kompleksowe usługi bhp,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,
– wykonywanie zadań służby bhp.
500700900do ustalenia
Szkolenie wstępne bhp504540do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami170130100do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych706560do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych1009080do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby900800700do ustalenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych605040do ustalenia
Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego300250200do ustalenia
Analiza i ocena stanu bhp w firmieod 5000 zł
Audyt bhp zgodnie z systemem jakości ISO 45001od 9000 zł
Wdrożenie systemu jakości ISO 45001od 20000 zł
Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego1000 zł
Pomiar wydatku energetycznegood 200 zł za stanowisko
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku250 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny350 zł
Opracowanie instrukcji bhp250 zł
Opracowanie Planu BIOZod 2000 zł
Sporządzenie IBWRod 4000 zł
Przeprowadzenie postępowania powypadkowego500 zł
Serwis środków ochrony indywidualnejod 10 zł / szt.
Opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego500 zł
Opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego600 zł
USŁUGI PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy130120110do ustalenia
Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy250 zł
ARTYKUŁY BHP
Odzież robocza i ochronnaCeny na stronie sklepu internetowego

www.bhpex.pl/sklep/

Znaki ewakuacyjne, bhp, itp.
Gotowe karty oceny ryzyka zawodowego
Instrukcje stanowiskowe bhp, pierwszej pomocy