BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Usługi przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 • Wykonywanie zadań służby ppoż.
 • Opracowywanie instrukcji ppoż.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Serwis sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty, instalacje ppoż.).
 • Szkolenia przeciwpożarowe.
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego.
 • Usługi rzeczoznawcy przeciwpożarowego (uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej).
 • Dokonywanie przeglądu ppoż. obiektu budowlanego powyżej 2000 m 2 (rocznego, pięcioletniego).
 • Przegląd instalacji elektrycznej (nie rzadziej niż raz na pięć lat okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).
 • Przegląd instalacji odgromowej (raz na pięć lat).
 • Przegląd drożności przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (raz na rok) oraz gazowych (dwa razy na rok).
 • Przegląd instalacji gazowej (raz na rok).
 • Instalacja stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych.
 • Instalacja systemów sygnalizacji pożaru.
 • Montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
 • Montaż systemów wentylacji pożarowej.
 • Legalizacja zbiorników ciśnieniowych.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prawidłowo opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego gwarantuje bezpieczeństwo pracowników danej placówki oraz wszystkich osób przebywających na terenie danego budynku. Oferujemy Państwu opracowanie takiej instrukcji, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Opracowujemy dokument tak, aby placówka nie tylko pomyślnie przeszła kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, ale także zagwarantowała bezpieczeństwo, zarówno użytkowników, jak i samego budynku.

menu
dział PPOŻ