BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Dobre praktyki GHP/GMP

Sprzedajemy oraz opracowujemy każdego rodzaju dokumentację sanitarną na potrzeby Sanepidu oraz na potrzeby systemów jakości. Nasze dokumenty wielokrotnie były kontrolowane i weryfikowane przez organy kontroli, uzyskując pozytywne opinie.

Zgłoś się do nas jeżeli:

 • Twój zakład przetwarza lub produkuje żywność, a nie posiadasz wymaganej przez Państwową Inspekcję Sanitarną kompletnej dokumentacji sanitarnej według GMP / GHP.
 • Nie znalazłeś w naszym sklepie wymaganej dokumentacji sanitarnej według GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej.
 • Nie wiesz jak opracować kompletną dokumentację sanitarną wg GMP/GHP.
 • Chcesz uniknąć przykrej kontroli i mandatu od Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zleć nam opracowanie kompletnej dokumentacji dobrych praktyk

Opracujemy profesjonalną dokumentację sanitarną według Dobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz według Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP. Czynimy to w taki sposób, że nie będziesz musiał wypełniać zbędnego stosu formularzy każdego dnia. Dodatkowo, wdrożymy system dobrych praktyk w Twoim zakładzie.

Dokumentację opracowuje audytor HACCP.

Zlecona do opracowania dokumentacja dobrych praktyk GHP / GMP zostanie opracowana zgodnie z najnowszymi przepisami sanitarnymi i będzie posiadać:

 • Spis wymaganych zaświadczeń.
 • Opis stanu technicznego budynku, pomieszczeń oraz otoczenia zakładu, w tym wymagania sanitarne do utrzymania w czystości.
 • Instrukcje, związane z utrzymaniem czystości maszyn i urządzeń, ich konserwacją oraz legalizacją i wzorcowaniem.
 • Instrukcje związane z procesem mycia i dezynfekcji budynku, pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz personelu.
 • Procedury związane z usuwaniem odpadów i ścieków.
 • Instrukcje kontroli obecności szkodników oraz procedury z tym związane.
 • Instrukcje jakości wody oraz procedury postępowania w przypadku skażenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości.
 • Procedury związane z higieną personelu.
 • Polityka kadrowa zakładu, w tym instrukcje i procedury związane ze szkoleniem personelu.
 • Procedury związane z jakością zdrowotną surowców.
 • Opisane materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością.
 • Procedury związane z identyfikacją dostawców.
 • Procedury związane z przechowywaniem wyrobów gotowych, ich magazynowaniem oraz monitorowaniem.
 • Metody badania jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.
 • Procedury związane z przestrzeganiem parametrów procesów.
 • Założenia procesów technologicznych.
 • Procedury związane z jakością zdrowotną surowców.

Zamówioną dokumentację dobrych praktyk GHP/GMP

 • Otrzymasz w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.
 • Otrzymasz w wersji elektronicznej z możliwością jej dowolnego edytowania i drukowania.

Sprawdź nasza bogatą ofertę dokumentacji dobrych praktyk GHP/GMP i wybierz jeden spośród wielu dokumentów, dostępnych od ręki w naszym sklepie internetowym.

Wszystkie dokumentacje GHP/GMP sprzedajemy w formie elektronicznej, z prawem do podstawowej edycji oraz do samodzielnego wydruku.

menu
dział HACCP