Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. Inaczej to się oznacza Adres sieci to: 200.100.50.224/29 Adresacja jest prawidłowa: 200.100.50.224 to adres sieci Zakres hostów: 200.100.50.225 to 200.100.50.230
 2. Przepisy tzw. covidowe oraz wytyczne PIP zezwalają na takie szkolenia
 3. ZUS jest jak podatki płacić trzeba. Można ewentualnie przenieść firmę za granicę, wtedy ZUSu nie ma.
 4. Myślę, że należy zmodernizować wentylację, skoro nie działa. Następnie należy wykonać pomiary zapylenia. Następnie na podstawie pomiarów dobrać maski zgodnie z normą EN14387
 5. Odkręcić się nie da. Wszystko zależy od inspektora ochrony danych, gdyż ma obowiązek przeprowadzić postępowanie. Zawsze moża uzyskać poradę prawną w zakresie RODO. Zapraszam porady RODO
 6. Aby samodzielnie prowadzić sprawy BHP na własny rachunek, należy mieć tytuł specjalisty ds. BHP a to wiąże się z minimum 1 rok doświadczenia.
 7. Nie ma wytycznych, myje się tak samo jak każdą inną powierzchnię przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Z zewnątrz myjemy jak zawsze się to robi w myjni samochodowej. W środku myjemy zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji, samodzielnie.
 8. Nie musi, to są sprawy umowne określone w umowie pomiędzy podmiotami
 9. Rafał Wielgus

  macierze

  Wszystko zależy do czego dyski SAS mają być stosowane.
 10. Żadna umowa z podmiotem przetwarzającym nie jest potrzebna. Pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika.
 11. Odpowiedź Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Zużyta odzież robocza może zostać zakwalifikowana jako odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15. Jeśli zawiera substancje niebezpieczne, to właściwy będzie kod 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (n
 12. Odpowiedź: W obecnym stanie prawnym do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy wykonany przez: a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) – dalej u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a u.o.p. (m.in. inżynier bezpieczeństwa pożarowego) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta. Uzas
 13. Zamieszczenie przez pracodawcę na drzwiach biura imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jednak musi być usprawiedliwione celem działania pracodawcy. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach określonych w RODO. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większe
 14. Jonizacyjne to niebezpieczne urządzenia, trzeba mieć uprawnienia i są już przeżytkiem. Najlepsze i tanie rozwiązania to czujki optyczne.
 15. Budowa to nie wygoda a bezpieczeństwo. Jedyne słuszne obuwie to S3
 16. Jeżeli stanowisko jest ergonomiczne tj. biuro i krzesło zgodne z przepisami, monitor również spełnia wymagania, oświetlenie jest odpowiednie - to reszta kwestii wychodzi poza ramy BHP. Niestety sposób układania okienek na ekranie i odczytywania ich na monitorze nie kwalifikuje się pod żaden przepis prawa, który można wykorzystać do zaprzestania wykonywania pracy lub wymusić zmianą. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyłącznie rozmowa z przełożonym lub informatykiem jak ulepszyć wykonywanie danej pracy.
 17. Najważniejsze jest rozporządzenie, gdyż w przepisach nie ma odwołania do wskazanej normy.
 18. Kradzież kluczy sama w sobie nie jest incydentem RODO. Incydentem w zakresie danych osobowych jest ich kradzież. Jeżeli nie doszło do kradzieży dokumentów to nie ma incydentu, należy wymienić zamki i po sprawie, nikomu się nie zgłasza. Należy również wdrożyć procedurę związaną z kluczami, aby zminimalizować ryzyko ponownej kradzieży kluczy.
 19. Zgłoś sprawę do GOOGLE z wykorzystaniem formularza kontaktowego i sprawy szybko się wyjaśnią.
 20. Tak jak wskazujesz, to rozporządzenie rozwiewa wątpliwości: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
 21. Jeżeli urlop jest "zaległy" to tak, pracodawca ma prawo do przymusowego urlopu pracownika. Co innego jest z urlopem bieżącym, pracownik z niego korzysta zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem za zgodą pracodawcy.
 22. Co za pytanie, oczywiście że nie może i do tego forum bhp nie jest potrzebne.
 23. A jak policzyć to obciążenie? Zapraszam do lektury: PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. PN-M-78321: 1988 Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania. (Norma wycofana, ale można skorzystać z jej zapisów).
 24. Znalezione w sieci: Samodzielnie wykonany regał powinien posiadać dokumentacje zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, zaświadczenie o wynikach badań, instrukcję montażu i użytkowania regału. Wszystkie inne sposoby działań np. ("oszacowanie nośności regałów " nie popartego żadnymi badaniami) są nie zgodne z obowiązującymi przepisami i mogą być kwestionowane przez PIP. Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeńs
 25. Przepisy BHP: Jeżeli kucharz ma to w swoich obowiązkach, zapoznał się z nimi, zapoznał się z ryzykiem zawodowym to jest to zgodne z przepisami i wolą pracodawcy. Przepisy sanitarne: Jeżeli kucharz przestrzega przepisów sanitarnych, ściąga odzież ochronną fartuch przed wyjściem na zewnątrz a wracając myje ręce to jest to zgodne z przepisami.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...