BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Obowiązujące przepisy RODO nakładają na wszystkich administratorów danych, obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jednym z podstawowych wymogów w tym zakresie jest opracowanie i wdrożenie tzw. „kodeksów postępowania” o których mowa w przepisach RODO. Należy przez to rozumieć, zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz określonej organizacji. Należy zaznaczyć, że „kodeksy postępowania”, o których mowa w ww. rozporządzeniu powinna odnosić się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych u administratora danych, tj., zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Celem dokumentacji jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych osobowych w zakresie zabezpieczenia danych, o których mowa w rozporządzeniu RODO.

Nasz wzór Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

 

Opracowana przez naszą firmę „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych” to obowiązkowe kodeksy postępowania o których mowa w rozporządzeniu RODO.

 

Polityka składa się z 11 procedur, w tym instrukcji i formularzy. Dokumenty można pobrać, wydrukować, wdrożyć i archiwizować razem z pozostałą dokumentacją RODO. Pliki są w formacie .docx (rozszerzenie plików programu Microsoft Word), a co za tym idzie – można je edytować. Polityka zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu, spełniającego wymagania RODO i wytycznych UODO, w tym międzynarodowej normy 27001. Najważniejsze elementy dokumentacji to:

 1. Strona tytułowa
 2. Wstęp
 3. Definicje
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Nadzór nad dokumentacją i zapisami
 6. Zarządzanie danymi osobowymi
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych
 9. Audyty
 10. Komunikacja
 11. Zabezpieczenia
 12. Naruszenia
 13. Privacy by design and privacy by default
 14. Przekazywanie danych poza EOG

Zleć nam opracowanie Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Dajemy gwarancję pozytywnego przejścia kontroli UODO w zakresie opracowania dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z ochroną danych osobowych, poprzez opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo, dokumentację otrzymasz od nas w wersji elektronicznej, aby w przyszłości można było łatwo ją edytować.

Co zyskujesz dzięki Polityce bezpieczeństwa?

Stosowanie w codziennym życiu organizacji zasad, wynikających z Polityki bezpieczeństwa pozwala na:

 • Legalne przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz klientów.
 • Spełnienie obowiązków wynikających z rozporądzenia RODO.
 • Zapewnienie ochrony przetwarzanym danym osobowym.
 • Uniknięcie kar za niedopełnienie obowiązków, wynikających z rozporządzenia RODO.

W ofercie naszego sklepu internetowego posiadamy gotowy kodeks postępowania czyli: „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych” dostępną od ręki.

Zapraszamy na zakupy.

tel. 68 411 40 00

menu
dział RODO