Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1185
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  5

Ostatnia wygrana Rafał Wielgus w dniu 30 Listopada 2017

Użytkownicy przyznają Rafał Wielgus punkty reputacji!

Reputacja

105 Świetny

2 obserwujących

O Rafał Wielgus

 • Tytuł
  Expert

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. Rafał Wielgus

  Potrzebuję aby ktoś wytlumaczyl coś na temat adresu IP.

  Zgłoś sprawę do GOOGLE z wykorzystaniem formularza kontaktowego i sprawy szybko się wyjaśnią.
 2. Rafał Wielgus

  Ochrona ppoż hydranty ilość wody

  Tak jak wskazujesz, to rozporządzenie rozwiewa wątpliwości: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
 3. Jeżeli urlop jest "zaległy" to tak, pracodawca ma prawo do przymusowego urlopu pracownika. Co innego jest z urlopem bieżącym, pracownik z niego korzysta zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem za zgodą pracodawcy.
 4. Rafał Wielgus

  Pracownica w ciąży a praca na wysokości

  Co za pytanie, oczywiście że nie może i do tego forum bhp nie jest potrzebne.
 5. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  A jak policzyć to obciążenie? Zapraszam do lektury: PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. PN-M-78321: 1988 Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania. (Norma wycofana, ale można skorzystać z jej zapisów).
 6. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  Znalezione w sieci: Samodzielnie wykonany regał powinien posiadać dokumentacje zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, zaświadczenie o wynikach badań, instrukcję montażu i użytkowania regału. Wszystkie inne sposoby działań np. ("oszacowanie nośności regałów " nie popartego żadnymi badaniami) są nie zgodne z obowiązującymi przepisami i mogą być kwestionowane przez PIP. Zgodnie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.. Jednym z podstawowych narzędzi pracy w magazynie są regały magazynowe. Dlatego też przed dopuszczeniem do pracy obsługi magazynu pracodawca powinien mieć pewność, że regały magazynowe nie stanowią zagrożenia przy użytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)- dalej r.o.b.h.p., jest głównym obowiązującym pracodawcę aktem wykonawczym w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 4 "Transport wewnętrzny i magazynowanie" r.o.b.h.p. podaje jedynie ogólne wymagania przed regałami magazynowymi: Rozporządzenie wymaga między innymi: a) zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania; b) wywieszenia czytelnej informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania; c) odpowiedniej wytrzymałości regałów; d) odpowiedniej stabilności konstrukcji regałów; e) zabezpieczenia przed wywróceniem się regałów; f) zapewnienia właściwych odstępów między regałami. Uwagi Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach: • PN-88/M78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. • PN-88/M78321 - Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania. • PN-88/M78322 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. Regały magazynowe, które instalowane są w magazynach nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności. Producenci nowych regałów magazynowych mogą dołączać do swoich regałów deklaracje zgodności z Polską Normą, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy Dla każdego regału magazynowego wolno stojącego uznanego za dobry, wytwórca zgodnie z PN-88/M78321 powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej: - nazwę i znak wytwórcy, - nazwę i oznaczenie regału, - numer fabryczny i rok produkcji, - zakres i wyniki przeprowadzonych badań, - stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. Nowe regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. W przypadku samodzielnego wykonania regałów na własny użytek regały te powinny także spełniać wymienione powyżej wymagania.
 7. Rafał Wielgus

  czy zgodne jest ?

  Przepisy BHP: Jeżeli kucharz ma to w swoich obowiązkach, zapoznał się z nimi, zapoznał się z ryzykiem zawodowym to jest to zgodne z przepisami i wolą pracodawcy. Przepisy sanitarne: Jeżeli kucharz przestrzega przepisów sanitarnych, ściąga odzież ochronną fartuch przed wyjściem na zewnątrz a wracając myje ręce to jest to zgodne z przepisami.
 8. Rafał Wielgus

  Ile powinno trwać szkolenie BHP?

  Kłania się rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP. Wszystko szczegółowo opisane i określone w postaci ilości minimalnych godzin. Więcej godzin szkolenia może być. Pracodawca ma do tego prawo.
 9. Rafał Wielgus

  Szkolenie BHP w czasie wolnym

  No właśnie GosiaSH. To jest prawidłowa odpowiedź. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby szkolenia BHP realizować w czasie wolnym "po pracy" np ze względu na linię technologiczną, itp. Ale ten czas musi być oddany jako nadgodziny lub zapłacony.
 10. Rafał Wielgus

  Zamknięte wyjście ewakuacyjne

  Pismo do Państwowej Straży Pożarnej. W odpowiedzi otrzymacie, albo nakaz otwarcia drogi ewakuacyjnej albo odstępstwo od wymagań i po temacie.
 11. Rafał Wielgus

  Obciążenie półek własnej roboty na serwisie.

  Za stan BHP w firmie odpowiada pracodawca. Nie ma dokumentacji regałów to należy samemu policzyć zgodnie z przyjętą techniką lub normą.
 12. Rafał Wielgus

  Lokalizacja instalacji zasilania hydrantu wewnętrznego

  Inwestor może zarzucać wiele rozwiązać, a zdanie decydujące i tak ma rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 13. Rafał Wielgus

  Wypadek w drodze uznac czy nie

  To czy jest wypadek czy nie, nie ma nic wspólnego z okresem kiedy się zdarzyło. Mamy cztery czynniki, które decydują o wypadku prze pracy. Inną kwestią są świadczenia. Nie może upłynąć 6 miesięcy.
 14. Rafał Wielgus

  przegotowana woda z kranu podczas upałów

  Przepisy nie określają czy woda ma być przegotowana czy butelkowana. Wymagania: - woda musi być zdatna do picia w formie zimnego napoju (tak mówią przepisy). Więc teoretycznie, jeżeli Sanepid zbadał wodę w kranie i nadaje się ona do celów spożywczych, którą następnie schłodził pracodawca, to taka woda może być podawana podczas upałów.
 15. Rafał Wielgus

  Kask u operatora wózka

  Brak jest przepisów w tym zakresie. Za stan BHP w firmie odpowiada pracodawca i to on decyduje kiedy i gdzie należy ubierać kas na głowę. I co więcej, jeżeli zdecyduje, że kaski nosimy nawet w toaletach to ma do tego prawo.
×