BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenia sanitarne

szkolenia sanitarne
Szkolenia sanitarne są kluczowym elementem, służącym poprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz całego systemu obróbki żywności. Mają one zagwarantować odbiorcom spożycie tylko zdrowych potraw i produktów.

Szkolenia sanitarne

Przyczyniają się bezpośrednio do zwiększenia świadomości i czujności pracowników na możliwość powstania zatrucia żywności oraz podnoszą umiejętności pracowników, które gwarantują bezpieczeństwo żywności i umiejętne obchodzenie się z nią, w celu uniknięcia jej zatrucia. Prawo obowiązujące w Polsce wymaga szkoleń sanitarnych. Każda osoba, przed przystąpieniem do pracy, w której ma kontakt z żywnością, ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie sanitarne, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego.

Forma oferowanych szkoleń sanitarnych

  • Szkolenia sanitarne w naszej siedzibie w Zielonej Górze.
  • Szkolenia sanitarne w siedzibie u Klienta na terenie miasta Zielona Góra lub, za uzgodnieniem, na terenie województwa lubuskiego.
  • Szkolenia sanitarne przez Internet, jako kursy e-learning lub online na naszej stronie internetowej.

Zobacz kalendarz szkoleń HACCP.

Zadzwoń i umów się już dziś! 68 411 40 00

Rodzaje szkoleń sanitarnych

Szkoleniowcy BHPEX prowadzą szkolenia sanitarne na najwyższym poziomie w oparciu o aktualne przepisy obowiązujące w Polsce i na terenie UE. Oferowane przez nas szkolenia sanitarne obowiązują wszystkich pracowników i pracodawców mających kontakt z produktami przeznaczonymi do spożycia.

  • Szkolenie – minimum sanitarne – inaczej nazywane Dobrą Praktyką Higieniczną, jest pierwszym podstawowym szkoleniem, które obejmuje zagadnienia, dotyczące higieny, w tym: mikrobiologiczne i chemiczne źródła zanieczyszczeń żywności, zapobieganie zatruciom pokarmowym, zasady higieny zakładu i personelu. Całość potwierdza się egzaminem.
  • Szkolenie HACCP dla członków zespołu – szkolenie to przeznaczone jest dla kierowników zespołów HACCP oraz pozostałych ich członków. Szkolenie obejmuje przypomnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności, zagrożenia żywności fizyczne, biologiczne, chemiczne itp., 12 etapów systemu HACCP, wymagania normy ISO 22000, standardów BRC oraz IFS w stosunku do zespołu HACCP oraz szereg ćwiczeń, związanych z powyższymi zagadnieniami.
  • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu HACCP – szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które posiadają wdrożony system ISO 22000 lub zamierzają go wdrożyć. Obejmuje ono przede wszystkim metody audytowania systemu oraz zasady jego recertyfikacji.
§ Podstawa prawna
Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie osoby które wykonują prace przy produkcji lub przy obróbce żywności, a także osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie, mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie, które musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Zaświadczenie wydawane jest na 5 lat.

Zapraszamy na szkolenia sanitarne

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. Powinna zatem odbyć obowiązkowe szkolenie.

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nasza firma przeprowadzi profesjonalne szkolenia sanitarne dla Twoich pracowników – szybko i tanio.

menu
dział HACCP