Skocz do zawartości

Wypadek wolontariusza


Rekomendowane odpowiedzi

Wzoru niestety nie znalazłem ale mam za to, co jest potrzebne w takim wypadku. Proszę bardzo:

Cytuj

Niezbędnym jest podjęcie starania o stworzenie bądź pozyskanie dokumentów, w szczególności:

  • pozwalających na ustalenie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, w szczególności: organizacji pracy, przebiegu procesu technologicznego – sporządzając w miarę możliwości szkic, dokumentację fotograficzną miejsca wypadku;
  • oświadczenia poszkodowanego o okolicznościach i przyczynach wypadku, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
  • udokumentowanie relacji świadków wypadku nie tylko tych, którzy zgłosili się spontanicznie lecz również wskazanych przez poszkodowanego – bez względu na to, czy osoby te są w jakikolwiek sposób związane np. z zakładem, na terenie którego miało miejsce zdarzenie wypadkowe;
  • dokumentacji lekarskiej opisującej doznane obrażenia i przebieg leczenia oraz ustalenia uszczerbku na zdrowiu;
  • dowodów umożliwiających dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie rodzaju i skutku wypadku,
  • dowodów dotyczących wypadku zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały takie zostały zebrane i mogą być udostępnione,
  • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Mam nadzieję, że Ci to chociaż trochę pomoże. 

Pozdrawiam 

Odnośnik do odpowiedzi
  • 3 weeks later...

Wolontariusz nie jest pracownikiem, więc na jakiej podstawie twierdzicie, że jest to wypadek przy pracy? Moim zdaniem nie jest to wypadek przy pracy i jako taki nie powinien być traktowany. Pracownikiem zgodnie z KP jest tylko ten kto pracuje na podstawie UoP, mianowania, powołania czy też spółdzielczej umowy o pracę. Wolonatariusz nie jest objęty KP z tego co wiem.

Odnośnik do odpowiedzi

Owszem Kargul jest trochę racji w tym co mówisz natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że czy zatrudniamy pracownika czy "zatrudniamy" wolontariusza to w każdym przypadku to jest bardzo ważne by przede wszystkim, zwłaszcza jeśli jest możliwość wypadku i pracownik i wolontariusz byli przeszkoleni w sposób profesjonalny. Jeśli chodzi o druki to w przypadku wolontariusza również są one potrzebne, bo doszło do wypadku, a podczas działań wolontariusza bezpieczeństwo wolontariusza leży po stronie osoby, która zleciła te działania. 

Odnośnik do odpowiedzi

Kargul w tym co pisze ma trochę racji tylko jak proponowalibyście potraktować takiego wolontariusza? Kopnąć go w tyłek? Przecież tak nie można więc szukałbym jakiegoś fajnego alternatywnego rozwiązania dzięki któremu byłby wilk syty i owca cała.

Odnośnik do odpowiedzi

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Wolontariusz powinien mieć prawo ubezpieczenia. I żądać odszkodowania.

Odnośnik do odpowiedzi

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń – na zasadach zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrywaniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 z późn. zm.). Z ustawy tej wynika, że wypadkiem uzasadniającym przyznanie świadczeń opisanych w ustawie jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego. 

Odnośnik do odpowiedzi

Wolontariusz jak najbardziej powinien mieć prawo do ubezpieczenia - nie dość, że pracuje za darmo, to jeszcze ma ponieść straty? To nawet negatywni rzutuje na firmę, która chce się wymigać od tego rodzaju ochrony pracownika. Firma powinna zapewnić wolontariuszom opiekę, w przypadku wypadku - odszkodowanie. 

Odnośnik do odpowiedzi

Ubezpieczenie wolontariusza jest jego ważnym przywilejem a w niektórych przypadkach także obowiązkiem instytucji korzystającej.  Można ubezpieczyć wolontariusza poprzez:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ), Ubezpieczenie społeczne (ZUS). 

Odnośnik do odpowiedzi
Dnia 10.09.2016 o 21:58, Kargul napisał:

Wolontariusz nie jest pracownikiem, więc na jakiej podstawie twierdzicie, że jest to wypadek przy pracy? Moim zdaniem nie jest to wypadek przy pracy i jako taki nie powinien być traktowany. Pracownikiem zgodnie z KP jest tylko ten kto pracuje na podstawie UoP, mianowania, powołania czy też spółdzielczej umowy o pracę. Wolonatariusz nie jest objęty KP z tego co wiem.

Wolontariusz jest pracownikiem! może nawet dostać odszkodowanie! Zgłoszenie do ZUSu następuje, zatem dopiero po zaistnieniu wypadku. W tym celu należy najpierw wypełnić kartę wypadku, następnie udać się do lekarza po odpowiednie zaświadczenie określające skutki zdarzenia dla zdrowia. Dokumenty te wraz z kopią UMOWY z wolontariuszem przesyła się do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie rozpoczynane są procedury skutkujące wypłaceniem odszkodowania.

Odnośnik do odpowiedzi
Cytat

Wolontariusz jest pracownikiem! może nawet dostać odszkodowanie! Zgłoszenie do ZUSu następuje, zatem dopiero po zaistnieniu wypadku. W tym celu należy najpierw wypełnić kartę wypadku, następnie udać się do lekarza po odpowiednie zaświadczenie określające skutki zdarzenia dla zdrowia. Dokumenty te wraz z kopią UMOWY z wolontariuszem przesyła się do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie rozpoczynane są procedury skutkujące wypłaceniem odszkodowania.

Procedura się zgadza, ale do wolontariusza nie stosujemy w zakresie wypadków kodeksu pracy, tylko ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Tutaj masz potwierdzenie - http://www.solidarnosc.org.pl/kielce/tygArchiw/Nr 482/WYPADKI PRZY PRACY WOLONTARIUSZA 482.htm

Odnośnik do odpowiedzi
Dnia 10.09.2016 o 21:58, Kargul napisał:

Wolontariusz nie jest pracownikiem, więc na jakiej podstawie twierdzicie, że jest to wypadek przy pracy? Moim zdaniem nie jest to wypadek przy pracy i jako taki nie powinien być traktowany. Pracownikiem zgodnie z KP jest tylko ten kto pracuje na podstawie UoP, mianowania, powołania czy też spółdzielczej umowy o pracę. Wolonatariusz nie jest objęty KP z tego co wiem.

Ty chyba jesteś nie normalny, to , że ktoś nie dostaje pieniędzy to nie oznacza, że nie jest pracownikiem! Czepiasz się słownictwa. Jest pracownikiem, bo wykonuje prace! przysługują mu takie same prawa jak zwykłemu pracownikowi w kwestii ubezpieczenia. 

Odnośnik do odpowiedzi
Dnia 26.09.2016 o 14:34, Kargul napisał:

Procedura się zgadza, ale do wolontariusza nie stosujemy w zakresie wypadków kodeksu pracy, tylko ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Tutaj masz potwierdzenie

Hmm całkiem możliwe.. dzięki

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności