Skocz do zawartości

Zbiorowy wypadek


Rekomendowane odpowiedzi

Procedury postępowania są takie same jak przy wypadku indywidualnym. I do każdego z poszkodowanych robi się osobny protokół powypadkowy.  Cytuje:

Cytuj

Jeśli jednak wypadkowi ulega jednocześnie wiele osób (np. wypadek zbiorowy w wyniku tąpnięcia i zawalenia się ściany w kopalni) to wykonanie obowiązków ciążących na pracodawcy po zaistnieniu wypadku (art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej k.p.) jest bardziej pracochłonne, gdzie dla każdego poszkodowanego należy sporządzić odrębną dokumentację powypadkową.

 

Odnośnik do odpowiedzi
  • 3 weeks later...

Skoro był to wypadek grupowy, to każdy z poszkodowanych powinien sam sobie wypełnić protokół. Przecież każdy za siebie odpowiada. Wypadek to poważna sprawa i nie powinniście tego lekceważyć. Jeżeli są jakieś poważniejsze szkody tych czterech osób to na pewno mogą się one starać o jakieś odszkodowanie za utratę zdrowia. Każdy wypadek należy zgłosić za wszelką cenę. Należy oczywiście opisać jak najdokładniej co się wydarzyło i jakie szkody wywołał właśnie ten wypadek. O tym wszystkim należy pamiętać. 

Odnośnik do odpowiedzi

Witam bardzo serdecznie. Nie ma to większego znaczenia, jak to traktować, dlatego, że naturalnym jest, że protokół powypadkowy, będzie przedstawiał to co się wydarzyło. Tak jak pisze Pani Anna Włodarczyk, kwoty będą inne, w zależności od tego jaki uszczerbek na zdrowiu poniosła dana osoba, ale i tak wszystko trzeba dokładnie spisać i zaprezentować, żeby była jasna cała sytuacja.

Odnośnik do odpowiedzi

Komuna już się chyba jakiś czas temu skończyła więc każdy powinien złożyć z osobna :) Przyniesie to zdecydowanie większe rezultaty finalnie niż gdybyście złożyli coś takiego grupą. W poprzedniej firmie, gdzie pracowałem zanim założyłem swoją działalność gospodarczą było kilka wypadków grupowych i zawsze każdy składał osobiście. 

Odnośnik do odpowiedzi

Osobno, chodzi o to, że każdy jest w innym stopniu poszkodowany. A tym samym znacznie łatwiej będzie ustalić odpowiedzialność poszczególnych osób. Jednak pamiętaj o tym pkt. 8, bo wiele osób o tym zapomina i go nie wskazuje. Dobrze także, aby pracownicy się ze sobą nie komunikowali i w ten sposób nie tworzyli podobnych protokołów. Każdy powinien być inny, aby potem można było wypłacić indywidualne odszkodowanie

Odnośnik do odpowiedzi

Witam. Protokół wypełnia się normalnie. Jak w każdym normalnym wypadku. Protokół musi się zawsze normalnie zgadzać i wszystko musi w nić być spisane, bo to i tak przecież wyjdzie. Trzeba będzie normalnie wypełnić indywidualnie dla każdej z osób poszkodowanych - proste i bardzo logiczne. 

Odnośnik do odpowiedzi

Hej tu jest szablon protokołu :

http://www.abc-hse.com/files/Protoko--powypadkowy-wypadek--uznany---przyk-ad_2mxu5uob.pdf

"w punkcie 1 określa pracodawcę, tj. nazwę firmy lub imię i nazwisko jej właściciela, adres siedziby oraz NIP i REGON, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy, a także kod PKD,

w punkcie 2 protokołu wpisuje dane osoby, która uległa wypadkowi, a także ogólnie opisuje okoliczności i przyczyny wypadku oraz wykazuje skład zespołu wypadkowego,

w punkcie 3 wpisuje imię i nazwisko osoby, która zgłosiła wypadek, oraz podaje datę zdarzenia,

w punkcie 4 opisuje szczegółowo wypadek i jego okoliczności,

w 5 punkcie stwierdza, czy wypadek miał związek z naruszeniem przepisów i zasad bhp. Jest to ważny punkt, ponieważ świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również poszkodowanemu pracownikowi, który wypadek spowodował będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych,"

Odnośnik do odpowiedzi

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, dalej ustawa).Według niej protokół powinien być wykonany dla każdej z osobna.  Chyba, że ktoś z pracowników stwierdzi, ze nie zgadza się z ustaleniami tego protokołu, może na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego skierować do sądu pracy pozew o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

 

 

Odnośnik do odpowiedzi

Tak jak wyżej, każdy powinien mieć osobny protokół z zaznaczeniem, że wydarzył się wypadek zbiorowy. Każdy pracownik mógł doznać innych obrażeń, każdy też może odnieść się do tego protokołu inaczej - mogą zdarzyć się osoby, którym coś się nie spodoba i wówczas sprawa nie zakończy się zbyt szybko. Mam nadzieję, że wszystko uda się sprawnie załatwić!

Edytowane przez Elka
Odnośnik do odpowiedzi

Bardzo ważne, by PIP był poinformowany o tym incydencie. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić  inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności