Skocz do zawartości

Wiolabukow

Członkowie
 • Liczba zawartości

  25
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Nie wyróżnia się

O Wiolabukow

 • Tytuł
  Nowicjusz
 1. Taka osoba musi mieć wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, tytuł zawodowy technika pożarnictwa, wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. I chyba tyle, nic więcej mi do głowy nie przychodzi.
 2. Aby było to możliwe, powinnaś ustalić, czy pracownik ten jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy przedstawił stosowne orzeczenie, czy należy do osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz czy występowanie u niego choroby psychicznej zostało odpowiednio potwierdzone. Moim zdaniem powinnaś dostosować d o niego stanowisko pracy. PIP na pewno tego będzie wymagać, nie wiem ja PFRON.
 3. Na dzień dzisiejszy szkolenia to nie tylko spotkania w salce i wykład – to także sprzedaż nagrań audio-video, płyt DVD, ebooków, czy tzw. webinary (szkolenia w formie prezentacji online – na żywo przez Internet). Po za tym potrzebne są kwalifikacje odpowiednie, oraz kwalifikacje, papierek, który Cię upowaznia do przeprowadzenia szkoleń.
 4. Wiolabukow

  Oświetlenie w pracy

  Oświetlenie miejsc pracy. na przeciętnym stanowisku pracy biurowej natężenie światła powinno wynosić nie mniej niż 500 luksów (lx).Nie wiem jak jest w innych pracach. Ostatnio szefowa musiała to sprawdzać u nas w biurze.
 5. Wiolabukow

  Choroba zawodowa - z czym to się wiążę

  Rozpoznanie choroby zawodowej albo podejrzenie o taką chorobę wiąże się z licznymi obowiązkami pracodawcy, m.in. wobec inspekcji sanitarnej, inspektora pracy, a także pracownika.
 6. Wiolabukow

  Staż w służbie bhp

  Warunkiem uzyskania jakichkolwiek kompetencji jest jednak roczny staż pracy w służbie bhp, czyli okres zatrudnienia na podstawie odrębnej umowy o pracę w jedno- lub wieloosobowej dziale nazwanym służbą bhp.
 7. Wiolabukow

  Jednoosobowa firma, a szkolenie BHP

  Przedsiębiorca niebędący pracodawcą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie bhp. Musi on jednak spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska (art. 18 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz.1095 ze zm.).
 8. Wiolabukow

  Próba samobójcza w miejscu pracy

  Może pracownik był już wypalony zawodowo? niepowodzenia, a w ich wyniku frustracje, powodują poczucie niemocy, obniżają poczucie własnej wartości. Nasilenie niepowodzeń prowadzi zaś do powstania kryzysu egzystencjalne go. Wiąże się on często z utratą sensu życia, świata wartości. Może to już był taki prawdziwy kryzys?
 9. Wiolabukow

  Inspektor ppoż - jak wygląda szkolenie

  Jak ja odbywałam szkolenie, to składało się ono z 14 bloków tematycznych. W ciągu 10 dni były udostępnione będą na platformie e-learningowej, treści wykładów wraz z ćwiczeniami, były one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Otrzymaliśmy opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania się: forum, e-mail, czat. W środkowym, bądź końcowym ( nie pamiętam) etapie szkolenia odbył się 2-dniowy zjazd stacjonarny, podczas którego przeprowadzone były zajęcia praktyczne 6 h na terenie i wybranych zakładzie pracy. W końcowym etapie został przeprowadzony egzamin w formie elektronicznego testu.
 10. Wiolabukow

  Brak świadka wypadku

  Jako pracodawca jesteś zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Rejestr prowadzisz jest na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych i powinien zawierać: - imię i nazwisko poszkodowanego, - miejsce i datę wypadku, - informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, - datę sporządzenia protokołu powypadkowego, - stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, - datę przekazania do ZUS-u wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, - liczbę dni niezdolności do pracy,inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego. Bez tego ani rusz. Jak PIP się dorwie do tego, że nie prowadzisz takiej dokumentacji, bo teoretycznie nie było świadka, a jest zdarzenie, to masz przekichane.
 11. Wiolabukow

  Word i excel są nielegalne?

  W 2008 roku kampania Microsoftu na rzecz legalnego oprogramowania Office, kiedy firma zaczęła oferować darmowe narzędzia umożliwiające dobrowolne sprawdzenie legalności posiadanych aplikacji. W ciągu kilku lat Microsoft rozszerzył akcję na kilkanaście państw, w tym również Polskę. Sądze, że jest nielegalna, darmowa wersja jest ważna przez pół roku, a potem trzeba wykupić ją legalnie.
 12. Wiolabukow

  Wypadek na budowie

  Nie pełna procedura, tutaj znajdziesz wszystko, była uaktualnione w 2015 roku, wiem, bo musiałam sprawdzać sama, gdy był wypadek u mnie w pracy, cały dział HR plus Bhpowiec stawali na głowie, by wypełnić dokumenty poprawnie, i jeszcze do tego była kontrola PIPU w tym samym czasie: Dla zdarzenia, o którym mowa, czyli wypadku w pracy istotna jest treść art. 234, zgodnie z którym: „Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. § 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. § 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. § 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.”
 13. Wiolabukow

  Kurs na inspektora ppoż elearning

  Jak ktoś mądry kiedyś powiedział: jak się uczysz to ucz się od najlepszych by zostać najlepszym...ja nie chcę wyjść na mądralę, ale specjalista po kilku tygodniach nauki ma sie nijak w porównaniu do inżyniera bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo pożarowe. A taki kurs jest jak liceum dla pracujących. I to przyda się osobom, które już wykonują czynności tylko brakuje im papierka.
 14. Ze względu na zastosowany materiał konstrukcyjny, okna przeciwpożarowe mogą występować w wielu kształtach i gabarytach. Okna przeciwpożarowe: • okna EI30 • okna EI60 • okna EI120 Wypełnienie konstrukcji stanowią: szyby przeciwpożarowe stosowane jako pojedyncze lub w zespoleniu z inną szybą sspełniającą dodatkowe wymagania: np. antywłamaniowe, termoizolacyjne.
 15. Wiolabukow

  Zmniejszenie ilości wypadków

  Pracodawca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – r.s.b.h.p. nie ma obowiązku skierowania pracownika na ponowne szkolenie okresowe oraz udzielenia instruktażu stanowiskowego po wypadku przy pracy.
×