Skocz do zawartości

Zasady BHP w gastronomii


Rekomendowane odpowiedzi

Zasad BHP, których należy przestrzegać w kuchni jest mnóstwo. Dotyczą głównie higieny osobistej, rozmaitych chorób, odzieży oraz odpowiednich dokumentów. Warto zapoznać się z poniższym tekstem - myślę, że to wystarczający zbiór informacji w tym temacie:

Cytat

 

Ogólne zasady higieny

Pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i posiadać aktualną książeczkę zdrowia. Za aktualność badań odpowiada pracownik.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika zmian, np. ropni, ran na skórze, nieżytu dróg oddechowych ma on obowiązek przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do przełożonego celem oceny czy może zostać dopuszczony do pracy. Wszelkiego typu rany muszą zostać osłonięte opatrunkiem wodoszczelnym.

Pracownik jest zobowiązany nosić odzież ochronną. Zabronione jest noszenie części ubrania cywilnego lub wchodzenie w ubraniu cywilnym.

Wszyscy pracownicy muszą:

zachować czystość rąk, twarzy i całego ciała, posiadać czyste paznokcie krótko obcięte

nie nosić w czasie pracy biżuterii czyli pierścionków, wisiorków, kolczyków itp. oraz nie malować paznokci

nie przechowywać w kieszeniach żadnych przedmiotów

Zabronione jest spożywanie posiłków w miejscach innych niż do tego celu przeznaczone.

Zabronione jest żucie gumy oraz palenie tytoniu w miejscach innych niż do tego celu przeznaczone.

Każdorazowe wejście pracownika na dział produkcyjny musi być poprzedzone myciem rąk.

Dojście do miejsc pracy oraz opuszczanie powinno odbywać się wyznaczonymi do tego celu drogami.

Higiena osobista przed rozpoczęciem pracy.

Wstęp pracowników na stanowiska robocze zaczyna się od wydzielonej szatni z węzłem sanitarnym.

Pracownicy ściągają odzież własną i przebierają się w odzież roboczą.

Odzież osobista musi zostać pozostawiona w szatni w szafkach poszczególnych pracowników.

Pracownik może udać się do swojego stanowiska pracy tylko wyznaczoną drogą w odzieży roboczej.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy przechodzi odpowiednią procedurę dopuszczającą do stanowiska pracy.

Higiena osobista w trakcie pracy.

Po każdym opuszczeniu stanowiska pracy, a przed powrotem pracownik musi umyć ręce.

W czasie pracy pracownicy zobowiązani są do systematycznego mycia i dezynfekowania narzędzi.

Pracownicy w przypadku zabrudzenia odzieży są zobowiązani do jej wymiany na czystą.

Pracownicy muszą mieć włosy zakryte czepkiem.

Higiena osobista po zakończeniu pracy:

Narzędzia pracy pozostają w wyznaczonym miejscu w celu ich wymycia i dezynfekcji.

 

 

Odnośnik do odpowiedzi

"Przepisy bhp w art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. obligują pracodawcę do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp."

Odnośnik do odpowiedzi

Jeżeli chodzi o gastronomię to najważniejsza jest szeroko rozumiana higiena. Chodzi zarówno o czystość w miejscu pracy, wszelkich sprzętów znajdujących się w kuchni i części jadalnej, jak i osobista. W tym obszarze nie ma mowy o jakichkolwiek niedociągnięciach. Należy pamiętać także o dezynfekcji. Pozdrawiam.

Odnośnik do odpowiedzi

k

Dnia 26.09.2016 o 16:48, Sonsty765 napisał:

Ciekawa  jestem jak jest kara za nie posiadanie takiej książeczki, wie ktoś?

 500 zł oraz nakaz ich wykonania. I nie pomoże tutaj podpieranie się książeczką sanepidowską, gdyż obecnie nie ma ona żadnej wartości. Pracownik w takim wypadku nie poniesie żadnych konsekwencji.

Odnośnik do odpowiedzi

Na pewno pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i posiadać aktualną książeczkę zdrowia. Za aktualność badań odpowiada pracownik. W przypadku stwierdzenia przez pracownika zmian, np. ropni, ran na skórze, nieżytu dróg oddechowych ma on obowiązek przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do przełożonego celem oceny czy może zostać dopuszczony do pracy. Wszelkiego typu rany muszą zostać osłonięte opatrunkiem wodoszczelnym. Pracownik jest zobowiązany nosić odzież ochronną. Zabronione jest noszenie części ubrania cywilnego lub wchodzenie w ubraniu cywilnym.

Wszyscy pracownicy muszą:

zachować czystość rąk, twarzy i całego ciała, posiadać czyste paznokcie krótko obcięte

nie nosić w czasie pracy biżuterii czyli pierścionków, wisiorków, kolczyków itp. oraz nie malować paznokci

nie przechowywać w kieszeniach żadnych przedmiotów

Odnośnik do odpowiedzi
Dnia 23.09.2016 o 12:01, jaro napisał:

Zasad BHP, których należy przestrzegać w kuchni jest mnóstwo. Dotyczą głównie higieny osobistej, rozmaitych chorób, odzieży oraz odpowiednich dokumentów. Warto zapoznać się z poniższym tekstem - myślę, że to wystarczający zbiór informacji w tym temacie:

 

Bardzo

 

Dnia 27.09.2016 o 18:09, Małami123 napisał:

k

 500 zł oraz nakaz ich wykonania. I nie pomoże tutaj podpieranie się książeczką sanepidowską, gdyż obecnie nie ma ona żadnej wartości. Pracownik w takim wypadku nie poniesie żadnych konsekwencji.

oo dzięki:)

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności