Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Prezes

Co powinno się znajdować w IBP?

Recommended Posts

Witam, co aktualnie powinno się znajdować w takiej instrukcji? Słyszałem, że jakiś czas temu zmieniły się wymogi i sama jej zawartość. Mogę prosić o pomoc? 

Udostępnij ten post


Link to postu

Hej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny się znajdować: 

- warunki ochrony przeciwpożarowej, związanej z przeznaczeniem, sposobem użytkowania, realizowanym procesem technologicznym, magazynowaniem (składowaniem) i warunkami technicznymi obiektu, w tym ryzyka wybuchu.

- zdefiniowanie wyposażenia w wymagany sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice oraz sposoby wykonywania ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych.

- procedury postępowania w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia.

- metody zabezpieczenia prac ryzykownych pod względem pożarowym, o ile prace o takim charakterze są przewidywane.

- uwarunkowania oraz organizację ewakuacji osób oraz praktyczne sposoby ich weryfikacji.

- procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracującego personelu, z przepisami ppoż oraz treścią instrukcji przedmiotowej.

- zadania i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są ich stałymi użytkownikami.

- plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu.

- wskazanie imienne osób lub określonych podmiotów, które opracowują instrukcję.

 

Podstawa prawna to rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
7 minut temu, karburator napisał:

- plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu.

Co do tego podpunktu to trzeba dodać, żeby uwzględniały również w sposób graficzny dane dotyczące w szczególności: 

 • metrażu, wysokości oraz liczby kondygnacji budynku,
 • dystansu pomiędzy obiektami sąsiadującymi,
 • parametrów pożarowych znajdujących się substancji palnych,
 • istniejącej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach zagrożenia pożarowego,
 • kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przypuszczalnej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w poszczególnych pomieszczeniach obiektu,
 • zlokalizowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy podlegające zagrożeniu wybuchem,
 • podziału całego obiektu na strefy pożarowe,
 • uwarunkowań ewakuacyjnych, ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów łatwopalnych oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami ppoż,
 • wskazania dostępu do urządzeń dźwigowych dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody służącej do gaszenia ognia,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z wyszczególnieniem wjazdów na obszar terenu ogrodzonego;
 • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu

Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy:

 1. uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu;
 2. zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych;
 3. procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia;
 4. procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane;
 5. uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji;
 6. procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji;
 7. wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.
 • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu

Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Jeszcze jedna kwestia mnie interesuję czy możecie mi podać akty prawne dotyczące IBP? 

Udostępnij ten post


Link to postu

 

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Udostępnij ten post


Link to postu

Kolega przede mną zapomniał o rozporządzeniu MSWIA z dnia 16 lipca 2009 roku, DZ.U.2009 nr 119 poz.988. Dotyczy one projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

 

 • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×