Skocz do zawartości

Co powinno się znajdować w IBP?


Rekomendowane odpowiedzi

Hej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny się znajdować: 

- warunki ochrony przeciwpożarowej, związanej z przeznaczeniem, sposobem użytkowania, realizowanym procesem technologicznym, magazynowaniem (składowaniem) i warunkami technicznymi obiektu, w tym ryzyka wybuchu.

- zdefiniowanie wyposażenia w wymagany sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice oraz sposoby wykonywania ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych.

- procedury postępowania w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia.

- metody zabezpieczenia prac ryzykownych pod względem pożarowym, o ile prace o takim charakterze są przewidywane.

- uwarunkowania oraz organizację ewakuacji osób oraz praktyczne sposoby ich weryfikacji.

- procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracującego personelu, z przepisami ppoż oraz treścią instrukcji przedmiotowej.

- zadania i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są ich stałymi użytkownikami.

- plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu.

- wskazanie imienne osób lub określonych podmiotów, które opracowują instrukcję.

 

Podstawa prawna to rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi
7 minut temu, karburator napisał:

- plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu.

Co do tego podpunktu to trzeba dodać, żeby uwzględniały również w sposób graficzny dane dotyczące w szczególności: 

 • metrażu, wysokości oraz liczby kondygnacji budynku,
 • dystansu pomiędzy obiektami sąsiadującymi,
 • parametrów pożarowych znajdujących się substancji palnych,
 • istniejącej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach zagrożenia pożarowego,
 • kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przypuszczalnej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w poszczególnych pomieszczeniach obiektu,
 • zlokalizowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy podlegające zagrożeniu wybuchem,
 • podziału całego obiektu na strefy pożarowe,
 • uwarunkowań ewakuacyjnych, ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów łatwopalnych oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami ppoż,
 • wskazania dostępu do urządzeń dźwigowych dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody służącej do gaszenia ognia,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z wyszczególnieniem wjazdów na obszar terenu ogrodzonego;
 • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi

Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy:

 1. uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu;
 2. zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych;
 3. procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia;
 4. procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane;
 5. uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji;
 6. procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji;
 7. wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.
 • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi

 

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
Odnośnik do odpowiedzi
 • 2 years later...
 • 1 year later...
 • 2 years later...

Trzeba pamiętać również o kontakcie do służb ratowniczych, podania zasad postępowania w przypadku wykrycia pożaru, czy informacji o lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego. Szereg instrukcji przeciwpożarowych można znaleźć na stronie https://tdc.pl/. Treści, które w nich się znajdują opracowane zostały przez specjalistów ochrony przeciwpożarowej i odpowiadają obowiązującym przepisom prawnym.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności