Skocz do zawartości

Co się musi znaleśc na protokole wypadku?


Marzena 45

Rekomendowane odpowiedzi

Dokument zawiera między innymi relacje świadków zdarzenia, a przede wszystkim relacje samego poszkodowanego w wypadku. W protokole muszą się również znaleźć opinie i zaświadczenia lekarskie, jeśli pracownik trafił pod opiekę lekarza. Standardowo umieszcza się w protokole szkice i fotografie miejsca, gdzie doszło do wypadku. Zarówno „behapowiec", jak i społeczny inspektor pracy, mogą w protokole dokonać wpisów z własną oceną zdarzenia.

Odnośnik do odpowiedzi
Cytat

Wskazanie osoby pracodawcy (imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość pracodawcy oraz kod PKD);

Wskazanie z imienia i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego;

Wskazanie kiedy zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku;

Wskazanie kiedy doszło do wypadku (data i godzina)

Wskazanie osoby poszkodowanego oraz jej danych;

Wskazanie osoby, która zgłosiła wypadek;

Wskazanie okoliczności wypadku;

Określenie przyczyn wypadku;

Określenie czy doszło do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;

Określenie czy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;

Określenie czy pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;

Określenie skutków wypadku;

Określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy albo wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy wraz z uzasadnieniem;

Określenie rodzaju wypadku;

Wnioski i wskazanie środków profilaktycznych.

Cytat

 

 

Edytowane przez Leszek77
Odnośnik do odpowiedzi

 

Cytat

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć także kilka innych wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim:

Pisemne wyjaśnienia pracownika będącego ofiarą wypadku w miejscu pracy;

Spisane informacje pochodzące od ewentualnych świadków wypadku;

Opinia lekarza na temat rozległości obrażeń, ich przyczyn oraz skutków wypadku;

Zdjęcia z miejsca, w którym doszło do wypadku;

Inne dowody zgromadzone w sprawie wypadku;

Ewentualne zastrzeżenia poszkodowanego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika co do treści protokołu powypadkowego;

Ewentualne zastrzeżenia członka zespołu powypadkowego co do treści protokołu powypadkowego.

 

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności