Skocz do zawartości
  • 0

Czy pracodawca może przekazać zużytą odzież pracownikowi?


Fudowsky

Pytanie

Pod jakim kodem odpadu zakwalifikować zużytą odzież roboczą pochodzącą z pracy na stanowiskach, gdzie występują procesy, w których używa się substancji chemicznych?

Pod jakim kodem zakwalifikować zużytą odzież, gdzie nie stosuje się substancji chemicznych?

Czy taka odzież może trafiać do odpadów komunalnych?

Czy pracodawca może przekazać zużytą odzież pracownikowi?

Odnośnik do odpowiedzi

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Odpowiedź

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Zużyta odzież robocza może zostać zakwalifikowana jako odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15. Jeśli zawiera substancje niebezpieczne, to właściwy będzie kod 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). Jeśli nie, to kod 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. Wskazana odzież nie będzie odpadem komunalnym.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93) określa:

  • 1) listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, zwane dalej "podmiotami", mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku;
  • 2) warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1.

Proszę zwrócić uwagę, iż ww. rozporządzenie wskazuje, iż pracownikowi można przekazać odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 03, 15 01 09. Natomiast ubrań ochronnych nie możemy zakwalifikować do żadnej z tych grup.

  • Like 1
Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności