Skocz do zawartości

Powierzchnia Żłobka!


wosk

Rekomendowane odpowiedzi

Powierzchnia pomieszczenia dla 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m² (dot. każdego pomieszczenia). W przypadku liczby dzieci powyżej 5, powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:

  • powierzchnia przypadająca na kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m², jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  • powierzchnia przypadająca na kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest:

  • żłobek - posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone do odpoczynku dzieci;
  • klub dziecięcy - posiada co najmniej jedno pomieszczenie i miejsce na odpoczynek dla dzieci.

Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Dz.U. 2014 poz. 925 2014.07.14

Odnośnik do odpowiedzi

"Minimalna wysokość pomieszczeń została określona w § 72 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zależna jest ona od: liczby osób i ich czasu     przebywania w pomieszczeniu, rodzaju pomieszczenia oraz warunków w nim panujących.Wysokość ta może wynosić od 2,2 m do 3,3 m."

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności