Skocz do zawartości

Mam problemy na pogotowaniu - nie chcą wydać dokumentacji


Rekomendowane odpowiedzi

Zgodnie z  art. 26 ust.1 i art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz 419 z poźn. zm.) pacjent/jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do udostępniania dokumentacji medycznej :
1)  do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, przy czym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma prawo wprowadzić opłaty, w wysokości określonej przez ww. ustawę,
3)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Odnośnik do odpowiedzi

Niestety, ale nie ma szans, aby uzyskać taką dokumentację, gdy nikt z rodziny nie zostąl upoważniony. W tym wypadku jedyną szansą jest wytoczenie powództwa o ustalenie prawa wglądu w dokumentację medyczną, albo uzyskanie wglądu do akt w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją do spraw zdarzeń medycznych (czyli podejrzeniem błędu lekarskiego). Czyli nie będzie to takie proste.

Odnośnik do odpowiedzi

O takich sprawach należy myśleć za życia, a nie po śmierci. Niestety, ale często po śmierci jest już po ptakach i będą problemy z licznymi upoważnieniami do informacji po określonej osobie, albo też dokumentacji. Warto o tym pomyśleć jeszcze za życia, aby złożyć odpowiednie upoważnienia.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności