Skocz do zawartości

Obowiązek sporządzenia projektu zanim lokal zostanie uruchomiony?


Małami123

Rekomendowane odpowiedzi

Pamiętaj o tym, że dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania wynikające z:  
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2013 r., poz 1409 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz 642 )oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem działalności.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności