Skocz do zawartości

Obowiązki inspektora PPOŻ


Rekomendowane odpowiedzi

Cześć :)

 

Przychodzę z pytaniem o to jakie obowiązki ma inspektor ppoż? Może ktoś z was wykonuje taki zawód-z jakimi obowiązkami na co dzień on się łączy? Co wchodzi w zakres takich zadań? Chcę zrobić kurs i się zastanawiam na czym to będzie polegać. Pozdrawiam!

Odnośnik do odpowiedzi
  • 3 months later...

Niestety wygląda to tak, że żadna ustawa ani podstawa prawna nie określa dokładnie wżaden sposób tego jakie obowiązki i prawa ma inspektor ppoż. Zadaniem określenie tego jest obciążony pracodawca, w każdym przypadku jak najbardziej indywidualnie. Są jednak ogólne dokumenty które określają ogólne obowiązki isnpektora ppoż. A są to:

Cytat

• kontrolować i doradzać pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
• doradzać pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
• dbać o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
• doradzać pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
• doradzać pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
• zapoznawać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzić szkolenia);
• ustalać sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Ponadto powinien:
• brać czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizować ją według potrzeb (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.b.
• okresowo organizować próbne ewakuacje (co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (§ 17 r.o.p.b.).
Jeżeli chodzi o uprawnienia osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej, to przede wszystkim pracownik powinien mieć możliwość:
• kontrolowania poszczególnych komórek zakładu pracy, czy przestrzegane są w nich wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• występowania do osób kierujących pracownikami z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
• wnioskowania do pracodawcy o ukaranie karą porządkową wynikającą z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracowników, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy.
Są to tylko przykładowe obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Wyłącznie od potrzeb i kreatywności pracodawcy zależy, jakie zadania i uprawnienia powierzy swojemu pracownikowi. Trzeba jedynie pamiętać, że poważniejsze czynności z zakresu ochrony ppoż., polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru (np. w dużych zakładach produkcyjnych, w których występują poważne zagrożenia pożarowe), zgodnie z art. 4 ust. 2a u.o.ppoż. należy zlecać osobom posiadającym wyższe kwalifikacje zawodowe (wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa).

 

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności