Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
R.O.

Obowiązki inspektora PPOŻ

Recommended Posts

Cześć :)

 

Przychodzę z pytaniem o to jakie obowiązki ma inspektor ppoż? Może ktoś z was wykonuje taki zawód-z jakimi obowiązkami na co dzień on się łączy? Co wchodzi w zakres takich zadań? Chcę zrobić kurs i się zastanawiam na czym to będzie polegać. Pozdrawiam!

Udostępnij ten post


Link to postu

Generalnie jako inspektor będziesz musiał zajmować się tworzeniem odpowiednie dokumentacji, dbaniem o prowadzenie szkoleń i ćwiczeń ewakuacyjnych

Udostępnij ten post


Link to postu

Niestety wygląda to tak, że żadna ustawa ani podstawa prawna nie określa dokładnie wżaden sposób tego jakie obowiązki i prawa ma inspektor ppoż. Zadaniem określenie tego jest obciążony pracodawca, w każdym przypadku jak najbardziej indywidualnie. Są jednak ogólne dokumenty które określają ogólne obowiązki isnpektora ppoż. A są to:

Cytat

• kontrolować i doradzać pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
• doradzać pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
• dbać o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
• doradzać pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
• doradzać pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
• zapoznawać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzić szkolenia);
• ustalać sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Ponadto powinien:
• brać czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizować ją według potrzeb (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.b.
• okresowo organizować próbne ewakuacje (co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (§ 17 r.o.p.b.).
Jeżeli chodzi o uprawnienia osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej, to przede wszystkim pracownik powinien mieć możliwość:
• kontrolowania poszczególnych komórek zakładu pracy, czy przestrzegane są w nich wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• występowania do osób kierujących pracownikami z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
• wnioskowania do pracodawcy o ukaranie karą porządkową wynikającą z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracowników, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy.
Są to tylko przykładowe obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Wyłącznie od potrzeb i kreatywności pracodawcy zależy, jakie zadania i uprawnienia powierzy swojemu pracownikowi. Trzeba jedynie pamiętać, że poważniejsze czynności z zakresu ochrony ppoż., polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru (np. w dużych zakładach produkcyjnych, w których występują poważne zagrożenia pożarowe), zgodnie z art. 4 ust. 2a u.o.ppoż. należy zlecać osobom posiadającym wyższe kwalifikacje zawodowe (wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa).

 

Udostępnij ten post


Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×