Skocz do zawartości
 • 0

Pracownik służby bhp dla kilku spółek


hexagonale
Go to solution Solved by Rafał Wielgus,

Pytanie

Bardzo proszę o pomoc z następującą kwestią: jedna grupa kapitalowa ma rozne spolki. Jedna ze spolek zatrudnia >200 os. (firma X), kolejna <100 os. (Y) a trzecia >600 os. (Z). W ramach obowiazkow sluzbowych jeden z pracownikow sluzby bhp pelni x-dywizyjna funkcje bhp dla kazdej ze spolek, ale umowe posiada z przedsiebiorstwem o najwiekszej liczbie zatrudnionych pracownikow (f-ma Z), przy czym w profilu stanowiskowym jest jasno okreslony zakres obowiazku obslugi calej grupy kapitalowej (zakladu macierzystego Z, jak i spolek X i Y).

Pytanie:

a)     Czy takie rozwiazanie wypelnia obowiazek realizacji zadan sluzby bhp dla dwoch pozostalych firm?

b)    Czy musza byc odrebne porozumienia/umowy?

c)     Czy gdyby firma Z wystawiala fakturę dla fim X i Y za uslugi bhp wynikajace z umowy o prace pomiedzy nia (spolka Z) a pracownikiem sluzby bhp tez jest wypelnieniem obowiazkow posiadania takiego pracownika?

d)    Jakie rozwiazanie mogloby w praktyczny sposob spelnic wymagania dla Pracodawcy spolek X i Y, jesli rozwiazanie w pkt c) byloby niezgodne z prawem?

Odnośnik do odpowiedzi

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
 • Solution

Grupa kapitałowa została zdefiniowana zarówno w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), jak i w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jest to struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku struktur tego rodzaju relacje podporządkowania mają charakter kapitałowy, tzn. wynikają z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupie kapitałowej wyróżnia się: spółkę dominującą (spółkę-matkę) i spółki zależne, które są kontrolowane przez spółkę dominującą (spółki-córki). Taka struktura służy do sprawnego prowadzenia obowiązków wynikających z prawa bilansowego oraz z prawa podatkowego.

Kodeks Pracy jak również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nie określa zasad spełniania obowiązków w zakresie bhp w stosunku do grupy kapitałowej tylko do "Pracodawcy", co oznacza że interpretacja w powyższym pytaniu jest błędna. Wyjątek mógłby stanowić jedynie przypadek, kiedy to pracownicy zatrudnieni są przez Grupę Kapitałową, a nie przez spółki córki.

Jak wynika z pytania, pracownicy zatrudnieni są przez poszczególne spółki:

 • Spółka X zatrudnia więcej niż 200 pracowników
 • Spółka Y zatrudnia mniej niż 100 pracowników.
 • Spółka Z zatrudnia więcej niż 600 pracowników.

Co oznacza, że każda ze spółek pełni rolę Pracodawcy i każda ze spółek ma oddzielny obowiązek spełnienia wymagań w zakresie bhp.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • § 1. 1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.
 • 2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Analizując powyższe zapisy Rozporządzenia:

 • Spółka X, która zatrudnia więcej niż 200 pracowników, musi utworzyć służbę bhp, w której zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę "Pracownik Służby bhp" w dowolnym wymiarze godzin np. 1/8 etatu.
 • Spółka Y, która zatrudnia mniej niż 100 pracowników, może (ale nie musi) utworzyć służbę bhp i zatrudnić na podstawie umowy o pracę "Pracownika Służby bhp" w dowolnym wymiarze godzin np. 1/8 etatu. W przypadku braku kompetentnych pracowników, może również powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (czyli może to być specjalista ze spółki X), jak również może powierzyć wykonywanie tych zadań pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy np. sekretarce. Oznacza to, że w przypadku spółki Y mamy trzy możliwe rozwiązania.
 • Spółka Z, która zatrudnia więcej niż 600 pracowników, musi utworzyć służbę bhp, w której zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch "Pracowników Służby bhp" w pełnym wymiarze godzin tj. 1/1 etatu. Wynika to z § 1.4. Rozporządzenia o służbie bhp, który wskazuje, że pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Odpowiadając na pytania:

a)     Nie wypełnia obowiązku.

b)    Tak, muszą być umowy o pracę z poszczególnymi spółkami, jedynie w przypadku spółki Y może to być umowa cywilno - prawna ze specjalistą spoza zakładu pracy.

c)    Nie wypełnia obowiązku.

d)   Prawidłowe rozwiązanie zostało wskazane powyżej.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności