Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 27.09.2016 uwzględniając wszystkie działy

  1. 1 punkt
    Szanowni Państwo Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu) A co powinno być zrobione? Chociażby taki schemat: sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat) sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części) sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika (ciśn.. robocze 1,5 MPa) sprawdzono etykietę, wymieniono kontrolkę z datą następnego przeglądu Zakres obowiązków Zakładu Serwisowego: Podczas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producenta do produkcji gaśnic. Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producent otrzymał atest, certyfikat. Pod pojęciem napełnienia rozumie się zastąpienie środka gaśniczego, który utracił gwarancję okresu eksploatacji przez nowe środki gaśnicze w wymaganej ilości. Gaśnica musi być napełniona po każdym użyciu (także przy częściowym opróżnieniu). Użyte do napełniania środki gaśnicze muszą posiadać aktualne atesty – dopuszczone do stosowanie i być zgodne z oznaczeniem na gaśnicy. Zbiorniki gaśnic o wielkościach do 6dm3 są pod dozorem ograniczonym tzn. pełne badania przeprowadzane są u producenta zbiornika. Zbiorniki te mogą być w eksploatacji jeśli nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korozji. Gaśnice przewoźne są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT. Zbiorniki gaśnic o wielkościach powyżej 6dm3 producent decyduje zgodnie z DTR o badaniach dozorowych zbiornika. Może to być badanie ograniczone lub pełne. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien przekazać pełny protokół wykonania usług oraz umieścić tabliczkę (kontrolkę) na gaśnicy z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem, który powinien zawierać : - rodzaj czynności serwisowej np. okresowe przeglądy, konserwacja, naprawa, - nazwa i adres zakładu serwisowego, - dane i podpis osoby kompetentnej, - data ( rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej, - data (rok i miesiąc) następnego badania.
  2. 1 punkt
    GIODO nawet o tym pisał, nie daj się na to naciągnąć .. Tutaj masz link do informacji, które przesłał GIODO - http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl Ja dostałem 2 e-maile, ale nie chciało mi się z tym bawić, więc po prostu dodałem do spam-u. Ale na pewno warto zgłaszać takie próby naciągania, w szczególności, że są tam same informacje, które wprowadzają przedsiębiorców w błąd ..
  3. 1 punkt
    Tak jak ABI-ego, ASI nie trzeba powoływać. Wszystko zależy od twojej woli w tym zakresie. Bardzo rzadko jest on powoływany, tylko w dużych firmach, gdzie potrzebna jest osoba do zarządzania komputerami, serwerami etc. Jeśli jest to mała firma to nie ma takiej potrzeby, chyba że macie już informatyka, to mu można dać uprawnienia ASI. Andrzej, jego funkcja jest wprost wskazana w rozporządzeniu do uodo .. więc swoją podstawę normatywną ma.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...