Skocz do zawartości

kwalifikacja urazu


Rekomendowane odpowiedzi

Jestem policjantem i nie wiem czy dane zdarzenie można uznać za wypadek i czy składać zawiadomienie o wypadku. A mianowicie podczas pełnienia służby na jednej z interwencji zostałem wielokrotnie obrażony, zostało naruszone moje dobre imię i w związku z tym przybywałem na zwolnieniu lekarskim gdyż doznałem urazu psychicznego ( zaburzeń stresowo pourazowych i nerwicy). Z tąd moje pytanie czy zaburzenia stresowo pourazowe i nerwice będzie mozna uznać za uraz gdyz definicja urazu brzmi przez uraz należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego.  Jeśli tak na podstawie czego ewetualnie argumentować ten uraz gdyz psycholog twierdzi ze doszło do wypadku w służbie. i Jaka wtedy była by przyczyna zewnętrzna

Odnośnik do odpowiedzi

Zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy ponieważ zostały spełnione cztery czynniki kwalifikujące dane zdarzenie do zdarzenia wypadkowego związanego z procesem pracy, Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie które jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje uraz lub śmierć oraz ma związek z pracą.

W Pańskim zdarzeniu sprawa wygląda następująco:

1) zdarzenie nagłe, przez co należy rozumieć czas zmiany roboczej;

2) związek z pracą- pełnił Pan służbę, do zdarzenia doszło podczas wykonywania czynności zawodowych (interwencja);

3) powodujące uraz lub śmierć- należy przez to rozumieć szkodę na osobie, czyli uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć (...), w Pana przypadku mamy tutaj problemy chorobowe związane z przeciążeniem układu nerwowego. Ustawodawca nie określa że uraz ma być fizyczny....poza tym uraz psychiczny (nerwica, stres pourazowy) moim zdaniem uszkadza nerwy, których splot stanowi część tkanki łącznej właściwej obwodowego układu nerwowego, zatem warunek w zapisie definiujący uraz został spełniony

4) przyczyna zewnętrzna- która jest definiowana jako każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego. W opisanej sytuacji przyczyną zewnętrzną będzie  stres psychiczny  spowodowany nieoczekiwanym agresywnym zachowaniem uczestników interwencji, czyli agresja słowna/psychiczna kierowana w Pańskim kierunku.

Odnośnik do odpowiedzi

Proszę mieć również na uwadze, że owa sytuacja nadmiernego stresu powstała podczas interwencji, zgodnie z orzecznictwem sądu (Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22 lutego 2000 r. – III Aua 864/99, OSA 2001/10/37) może zostać uznana jako przyczyna zewnętrzna, jeśli zostaje spełniony warunek iż dana okoliczność była  nietypowa i nadmierna dla tego rodzaju czynności, przy czym - moim zdaniem-  obie z tych cech zostają poddane subiektywnej ocenie.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności