Skocz do zawartości
  • 0

Jakie punkty BHP powinny się znaleźć w kontroli dotyczącej infrastruktury oraz sprzętu technicznego?


Boskamil
Go to solution Solved by Rafał Wielgus,

Pytanie

Jakie punkty BHP powinny się znaleźć w kontroli dotyczącej infrastruktury oraz sprzętu technicznego typu: kocioł gazowy, wentylacja i klimatyzacja, dygestoria, urządzenia laboratoryjne do analiz?

Odnośnik do odpowiedzi

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0
  • Solution

Kontrola to zespół czynności polegających na ocenie stanu faktycznego i porównaniu go z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bhp, a następnie sformułowaniu wniosków naprawczych skierowanych do pracodawcy. Kontrola może być: kompleksowa, problemowa albo wycinkowa.
Każdą kontrolę warunków pracy powinny charakteryzować: aktywność, bezstronność, fachowość, efektywność.
 
Uzasadnienie
 
W dokumentach bhp brak wzoru i sposobu przeprowadzenia kontroli. Zakres kontroli ustala pracodawca lub pracownik służby bhp. Przykładowa kontrola wycinkowa sugerowanego stanu bhp może zawierać następujące zagadnienia

Rodzaj i liczba obiektów budowlanych
a) liczba obiektów i rodzaj własności
b) okresowe przeglądy obiektów i ich wyniki
c) przeglądy instalacji związanych z budynkami
- elektrycznych
- gazowych
- kominowych
- wentylacyjnych
- odgromowych
d) prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Pomieszczenia pracy

a) spełnienie wymagań pod względem:
- wysokości
- powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanych procesów pracy
- rodzaju prac
- liczby pracowników i czasu ich przebywania
b) oznakowanie, zabezpieczenie (ogrodzenie) miejsc niebezpiecznych.

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

a) zapewnienie pracownikom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenia
b) środki higieny osobistej

Maszyny, urządzenia i narzędzia pracy

Ocena zgodności
a) wyposażenie maszyn, urządzeń i narzędzi pracy w dokumentację producenta oraz oceny zgodności - czy każda maszyna urządzenie posiada: deklarację zgodności, oznakowanie CE, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję bhp
b) kontrole maszyn, urządzeń i narzędzi w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ich wyniki (minimalne i zasadnicze wymagania dotyczące maszyn)

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

a) rodzaje urządzeń, dokumentacja, przeglądy
b) uprawnienia i kwalifikacje pracowników obsługujących urządzenia

Przykładowa kompleksowa kontrola stanu bhp może zawierać następujące zagadnienia:
- pomieszczenia pracy i stanowiska pracy – organizacja, warunki pracy,
- pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne – stan techniczny, liczba,
- maszyny i urządzenia – wymagania zasadnicze, wymagania minimalne, terminowość konserwacji i przeglądów, dokumentacja
- procesy pracy i czas pracy (zmianowość, skrócony czas pracy), czynniki szkodliwe, uciążliwe,
- prace szczególnie niebezpieczne – wykaz prac, procedury wykonywania prac,
- ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą – opracowanie, zapoznanie pracowników, aktualizacja,
- przeglądy i pomiary czynników środowiska pracy – terminowość wykonywania prowadzenie kart i rejestrów, dostępność wyimków badań dla pracowników,
- środki ochrony zbiorowej i indywidualnej – przydział, stosowanie,
- odzież i obuwie robocze – przydział, stosowanie,
- badania lekarskie i szczepienia – terminowość realizacji,
- szkolenia bhp – terminowość realizacji, programy szkolenia,
- uprawnienia pracowników (UDT, elektryczne, kierowanie pojazdami, transport towarów, w tym ADR),
- pierwsza pomoc przedlekarska – ilość i wyposażenie apteczek, instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia, osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy,
- wypadki przy pracy – ilość, przyczyny, realizacja zaleceń powypadkowych,
- choroby zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia, działania profilaktyczne,
- regulamin pracy – sposób zapoznania z oceną ryzyka zawodowego,
- komisja bhp i konsultacje w zakresie bhp – okresowość posiedzeń, skuteczność działania,
- regulacje wewnętrzne w zakresie bhp i instrukcje bhp – dostępność dla pracowników,
- magazynowanie i transport wewnętrzny – przestrzeganie obowiązujący norm,
- ochrona pracy kobiet i kobiet w ciąży, karmiących piersią – spełnienie wymagań prawnych,
- zalecenia pokontrolne

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności