Skocz do zawartości

Wypadek kierowca TIRa, co dalej?


Rekomendowane odpowiedzi

Pomocy,
Jestem właścicielem 3 aut. Mam uprawnienia przeprowadzania szkoleń bhp. Kierowca miał wypadek w Estonii w 30 10. Trafił tam do szpitala 26.10 było to przed weekendem. Wypisano go w pn. 30.10 Kiedy to mnie poinformował 28.10. W Polsce udał się do dwóch placówek lecz bez stwierdzenia znaczącej szkody. ma L4 od 09.11 do 20.12
Co jako właściciel powinienem zrobić? jakiś protokół powypadkowy? Jeśli tak, to kto to robi? Może wystarczy karta wypadku? Kierowcy w trasie, skąd jakaś komisja powypadkowa? Czy jeśli minęło 14 dni od zgłoszenia pracownika i opóźnię się z tym pismem do ZUSu , to co wtedy? I co z tym N-9, kto to wysyła? Dodam, że dok. z Estonii nie ma gdzie przetłumaczyć. A sam kierowca prosił pobyt, bo to był weekend.

Dziękuję z góry.

Ps. chcę być fear dla kierowcy i dla zusu.
Jak działać?

Odnośnik do odpowiedzi

Zgodnie z obowiązującym prawem (k.p. oraz Dz. U Nr. 105, poz 870), ma Pan obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz powołanie zespołu powypadkowego. W Pańskim przypadku, sprawa wygląda następująco: pracodawca po otrzymaniu od pracownika informacji o wypadku przy pracy, jest zobowiązany  w ciągu 14 dni (kalendarzowych!) sporządzić protokół powypadkowy, oraz powołać komisję która ma za zadanie zbadać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jeśli nie zatrudnia Pan osoby odpowiedzialnej za bhp w firmie, w skład komisji powołuje Pan siebie, oraz wybranego pracownika, zatrudnionego na dowolnych stanowisku jednak któremu powierzył Pan pełnienie służby  bhp na terenie zakładu pracy. Jeśli nie spełnia Pan również tych warunków, zalecam powołanie i poproszenie o pomoc specjalistę spoza zakładu pracy (bhp-owiec z firmy outsourcing-owej), który pomoże w sporządzeniu kompletnej dokumentacji.

Mimo bardzo okrojonych danych dotyczących opisanego wypadku przy pracy, obawiam się iż nie ma możliwości sporządzenia karty wypadku, należy sporządzić protokół powypadkowy który wzór ma Pan w linku: https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/332138/druk-protokolu.pdf

Jeśli chodzi o druk N9, otrzymuje go pracownik od lekarza i jest on niezbędny do ubiegania się przez pracownika o otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, o czym Pan jako pracodawca powinien pouczyć i poinformować pracownika. Ważną kwestią jest również to, że nie może Pan, jako pracodawca wcześniej zatwierdzić protokołu powypadkowego, niż nie zaakceptuje i nie podpisze go poszkodowany. Na wszelkie zmiany w protokole powypadkowym jest termin 5 dni- również kalendarzowych.

Ostatnia kwestia to dokumentacja w języku estońskim- zgodnie z zapisem ZUS-u:

"Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

- zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko  zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem;

- określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw."

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności