Skocz do zawartości

Cała aktywność

Strumień aktualizowany automatycznie     

 1. Wczoraj
 2. No i co z tego że mają, kiepska reklama na serwisie
 3. Wcześniej
 4. Miałam wypadek z obrażeniami w pracy, nie z mojej winy. Uzyskać odszkodowanie pomogli mi oni moderacja przez admina prowizja jest tam u nich od wyegzekwowanej kwoty i jest zależna od stopnia trudności oraz tego czy ma to być postępowanie polubowne czy polubowne + sądowe Mają także bezpłatne porady prawne.
 5. Szkolenia BHP dla studentów

  Taka jest prawda, że dopiero w pracy szkolenia są prowadzone tak jak należy. U nas zajmuje się nimi moderacja przez admina i wszystko jest w pełni profesjonalne. Na studiach większość ogranicza się tylko do tego, żeby to szkolenie zdać i mieć spokój.
 6. Podstawą są na pewno rękawice ochronne do sprzątania. Ja postawiłem w firmie na coś takiego moderacja przez admina i jak do tej pory nie mam żadnych reklamacji, więc wychodzi na to że są ok
 7. buty ochronne

  Grunt to znaleźć odpowiednie buty. Niestety często zdarza się tak, że wiele ich rodzajów jest mało wygodnych, przez co pracownicy mogą narzekać. Nie ma się co dziwić, bo poruszanie się 8h w niewygodnych butach jest na dłuższą metę nie do zniesienia. U nas postawiliśmy na takie buty - moderacja przez admina i sprawdzają się one bardzo dobrze. Są nie tylko wygodne, ale również zwiększają znacząco bezpieczeństwo u nas w zakładzie, a o to przecież chodzi.
 8. Montaż musi być zgodnie z deklaracją producenta. Czyli zgodnie ze znakiem CE. Jeżeli dopuszcza, to modyfikacja jest dozwolona. Pytanie drugie: może to być prosta drabina, ale tak jak piszesz, z mocowaniem pod linki robocze uprzęży wraz z tabliczką ostrzegawczą.
 9. Montuję urządzenia na wieżach z kabiną na szczycie. Normalnie dostęp do tych urządzeń jest poprzez klapę dachową i drabinę przystawianą do niej wewnątrz kabiny. Tym razem dostałem pytanie czy można przenieść drabinę na zewnętrzną część. Drabina miałaby opierać się o podest i być zamontowana do ścian kabiny. Jednocześnie z pytaniem dostałem również informację, że "na taką modyfikację raczej potrzebne jest pozwolenie". Jednak z tego co widzę, Art.30 Prawa Budowlanego mówi o urządzeniach o wysokości powyżej 3 metrów. Czy gdzieś znajdują się inne zapisy? Drugie pytanie jest takie: Wstęp na wieżę jest możliwy bez uprzęży (podesty i zabezpieczone drabiny). Czy na szczycie również musi znajdować się drabina z obejmami, czy może to być prosta drabina z mocowaniem pod linki robocze uprzęży? Czy w tym drugim wypadku powinna pojawić się tabliczka ostrzegawcza "wstęp na drabinę tylko w uprzęży wysokościowej"? Mowa tutaj o konstrukcji tego typu: http://www.inwestycje.kielce.pl/old/telegraf_wieza_obserwacyjna.htm
 10. Prace transportowe - pchanie wózka

  Aktualne przepisy (§21 ust. 1 RMPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.), określają maksymalną (całkowitą)masę wózka, który porusza się po powierzchni o nachyleniu nieprzekraczającym 5%. Należy przez to rozumieć, że nie istotne jest ile operatorów pcha wózek, ważne jest aby masa całkowita wózka nie przekroczyła tym przypadku 450 kg. Masa całkowita to łączna masa ładunku i wózka. Nie należy zatem mnożyć całkowitej masy wózka razy ilość pracowników pchających wózek, bo taki sposobem dozwolone by było w Pańskim przypadku pchanie wózka o masie ok.1350 kg.
 11. Dzień dobry, mam do Państwa pytanie odnośnie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W § 21 ust. 1 jest tabela z masą transportowaną na wózkach. Przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% - wózki 3-i więcej kołowe – mężczyźni 450 kg. Czy powyższa masa może być transportowana przez jedną osobę płci męskiej, czy też jest ona masą dla pracy zespołowej? Jaką masę może pchać na wózku czterokołowym trzech mężczyzn (uchwyt do pchania na wysokości 1100 mm? Za odpowiedź z góry dziękuję Pozdrawiam P. Jankowski
 12. Praca na wysokości

  Obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do tematu szkolenia dla pracowników wykonujących prace na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Ze względu na sposób prowadzenia prac można je umownie podzielić na: prace wykonywane w tzw. dostępie budowlanym, czyli z wykorzystaniem drabin, rusztowań, stałych i ruchomych podestów roboczych itp. sprzętu oraz wchodzenie po elementach konstrukcji w celu dotarcia do tymczasowego stanowiska pracy, prace wykonywane w tzw. dostępie linowym, czyli z wykorzystaniem lin, nie tylko jako środek ochrony indywidualnej (do asekuracji), ale jako sprzęt roboczy do pracy w zjeździe, podczas podchodzenia po linie, czy na trawersach linowych, w pozycji siedzącej na wiszącym „krzesełku” a nawet w pozycji pionowej, najczęściej bez możliwości podparcia. Dla pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 5 m w dostępie budowlanym wystarczy: posiadanie zaświadczenia z badania lekarskiego wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m, ukończenie szkolenia stanowiskowego bhp (instruktażu) dla konkretnych prac, z wykorzystaniem danego sprzętu do prac na wysokości. Natomiast dla pracowników kierowanych do prac w dostępie linowym, które wymagają dużo większych i specjalistycznych umiejętności oraz mogą stwarzać większe zagrożenia niż prace w dostępie budowlanym, instruktaż stanowiskowy (wymagany przepisami w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp) może być niewystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i samego wykonania wymaganego zadania. Z tego względu dla pracowników kierowanych do takich prac oprócz badań lekarskich (ze wskazaniem na skierowaniu – prace w dostępie linowym, lub prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych) i instruktażu stanowiskowego, należy przewidzieć szkolenie do prac na wysokości w dostępie linowym (np. kurs alpinistyczny).
 13. Praca na wysokości

  Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy pracownik pracujący na wysokości pow. 5m wystarczy jeśli posiada badania lekarskie do pracy powyżej 3m i szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych?
 14. Praca na wysokości

  Prace wykonywane w podnośniku koszowym lub na rusztowaniu traktowane są jako prace na wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli zaś ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Proszę zwrócić uwagę, że balustrady zalicza się do podstawowych środków ochrony zbiorowej. Stosowane są w celu zabezpieczania stanowisk pracy, dróg komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów w ścianach i stropach, a także do ogrodzenia stref niebezpiecznych itp. Szczegółowe wymagania techniczne dla balustrad określa Polska Norma. Analiza powyższego prowadzi do wniosku, iż balustrada, nie stanowi stałej konstrukcji lub urządzenia chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości, gdyż nie eliminuje całkowicie możliwość upadku. Odnosząc się do zagadnienia, czy prace w podnośniku koszowym lub na rusztowaniu należy traktować jako prace na wysokości, należy również sięgnąć do ogólnych przepisów bhp, które nakazują, aby prace na wysokości były organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Zabezpieczenia przy pracach b drabinach, rusztowaniach, masztach , słupach Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów; podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu; w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności: zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.), zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych. W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być stosowane środki ochrony zbiorowej, chroniące ich przed upadkiem, do których zaliczymy: balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, rusztowania ochronne. Jeżeli za pomocą wymienionych środków zagrożenia upadkiem z wysokości nie można uniknąć lub wystarczająco ograniczyć należy zastosować środki ochrony indywidualnej, takie jak: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, aparaty samozaciskowe, urządzenia samohamowne, hełmy ochronne.
 15. Praca na wysokości

  Jak należy rozumieć w praktyce sformułowanie dotyczące prac na wysokości: "wyposażona w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości"? Czy balustrada 1,1 m z poprzeczką i krawężnikiem pełni taką funkcję? Czy w związku z powyższym praca na rusztowaniu lub w podnośniku koszowym traktowane są jako prace na wysokości?
 16. Praca na wysokości

  Wystarczy zaznaczyć, że praca jest wykonywana na wysokości do 3 m, chyba że aby wyłożyć towar na półkę pracownik musi wejść na szczebel drabiny wyniesiony ponad 3 m nad poziom posadzki. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Z zacytowanego fragmentu definicji pracy na wysokości wynika jednoznacznie, że o pracy na wysokości decyduje wyniesienie powierzchni na której pracownik stoi, a nie na jakiej wykonuje czynności rękami bądź przy użyciu narzędzi.
 17. Praca na wysokości

  Czy pracowników zatrudnionych w sklepach, gdzie najwyższe półki znajdują się na wysokości powyżej 3 metrów a wykładanie towarów na tych półkach odbywa się sporadycznie z wykorzystaniem drabin rozstawnych należy kierować na badania okresowe z zaznaczeniem, że wykonują pracę powyżej 3 metrów, czy wystarczy zaznaczyć, że praca do 3 metrów wysokości?
 18. Praca na wysokości

  Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jeżeli pracownik w celu wykonania danego polecenia pracodawcy (przełożonego) musi poruszać się (przemieszczać się) po drabinie to w mojej opinii będzie to również praca na wysokości.
 19. Praca na wysokości

  Czy przemieszczanie się pracownika po drabinie stanowi pracę na wysokości?
 20. Praca na wysokości

  Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że sposób wyboru technicznych środków umożliwiających zabezpieczenie pracownika zależeć będzie przede wszystkim od tego, przed czym te środki mają zabezpieczać, czy np.: przed upadkiem z wysokości, zatruciem niebezpiecznymi substancjami, pożarem i wybuchem, utonięciem (jeżeli w zbiorniku pozostaje woda) itd. W związku z powyższym można w odpowiedzi wymienić jedynie przykładowe środki techniczne, które mogą, lub muszą być, zastosowane przy konkretnej pracy w konkretnym zbiorniku. Do takich technicznych środków bezpieczeństwa należeć będzie: odłączenie dopływu do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników lub instalacji, a także zsypów materiałów przez zaślepienie dopływów, trwałe wyłączenie z ruchu wszystkich urządzeń mechanicznych, które są w zbiorniku zainstalowane, otworzenie wszystkich włazów i zabezpieczenie ich przed przypadkowym zamknięciem, zainstalowanie drabiny umożliwiającej bezpieczne wejście i wyjście ze zbiornika, lub systemu opuszczania pracownika na linach z siedziskiem, zainstalowanie podestu wyrównującego poziom dna w zbiorniku w celu umożliwienia prawidłowego ustawienia urządzenia dostępu do miejsca pracy (rusztowania, drabiny), ustawienie rusztowania z prawidłowo zabezpieczonymi podestami roboczymi i prawidłowymi do nich dojściami, albo zastosowanie systemu opuszczania pracownika na linach z pomostem (siedziskiem) roboczym umożliwiającym wykonywanie prac na wymaganej wysokości (ta praca wymaga stosowania indywidualnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości), a w ostateczności zastosowanie do prac drabiny rozstawnej, czy nawet przystawnej, gdy nie ma możliwości ustawienia rusztowania (praca wymaga stosowania indywidualnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości), zapewnienie oświetlenia wnętrza zbiornika źródłem światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu, zainstalowanie wciągarki dla umożliwienia bezpiecznego opuszczania i wyciągania narzędzi, materiałów itp. zastosowanie stałego nadmuchu powietrza (gdy otwarcie włazów nie zapewnia utrzymania w zbiorniku prawidłowego składu powietrza, lub mogą się gromadzić gazy czy pary szkodliwych substancji), zapewnienie, w sytuacji zagrożenia wybuchem, że wszystkie używane urządzenia elektryczne będą w wykonaniu przeciwwybuchowym, ubiór pracownika będzie w wykonaniu antyelektrostatycznym, wszystkie metalowe części stosowanych urządzeń będą galwanicznie połączone z systemem uziomów, zastosowanie monitoringu składu powietrza - poziom tlenu i gazów szkodliwych czy niebezpiecznych (jeżeli zachodzi taka potrzeba). Proszę zwrócić uwagę na fakt, że sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych (a także wszystkie inne prace szczególnie niebezpieczne) są sposobami techniczno-organizacyjnymi i w wielu sytuacjach jest niemożliwe rozdzielenie bezpieczeństwa technicznego od bezpieczeństwa organizacyjnego a także od tzw. ludzkiego.
 21. Praca na wysokości

  Jakie środki techniczne zastosować, aby zabezpieczyć pracownika wykonującego prace na wysokości, wewnątrz zbiornika zamkniętego, pionowego, o dnie z nie równą powierzchnią (pochylone) i w ograniczonej przestrzeni, z wentylacją grawitacyjną?
 22. Praca na wysokości

  Mając na uwadze występujący w praktyce zakres prac konserwatora-elektryka, oraz różne wymagania zdrowotne konieczności przeniesienia pracownika do pracy na inne stanowisko może okazać się niepotrzebna. Może okazać się że wystarczy przestrzegać zaleceń lekarza - tzn. nie można konserwatora kierować do prac na wysokości powyżej 3m nad poziomem podłogi lub ziemi ale inne zadania na stanowisku konserwatora może wykonywać. Nie znając szczegółowego zakresu czynności pracownika ani szczegółów dotyczących zagrożeń i warunków środowiska pracy trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy pracownik, oprócz prac na wysokości pow. 3m, może w dalszym ciągu wykonywać pozostałe prace na stanowiska konserwatora z uprawnieniami elektrycznymi. Natomiast, jeżeli zapisy orzeczenia zinterpretuje się oddzielnie, bez znajomości zapisów w skierowaniu na badania, to należy domniemywać, że intencją lekarza było wskazanie, iż jedyną przesłanką orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy jest właśnie praca na wysokości powyżej 3m. Przy takiej interpretacji widać, że nie ma konieczności przeniesienia pracownika do pracy na innym stanowisku, lecz jest obowiązek przestrzegania zaleceń lekarza - tzn. nie można konserwatora kierować do prac na wysokości powyżej 3m nad poziomem podłogi lub ziemi. Biorąc pod uwagę występujący w praktyce zakres prac konserwatora-elektryka, oraz różne wymagania zdrowotne dla prac do i powyżej 3m, może się okazać, że pracownik mógłby wykonywać prace na wysokości do 2m, ale pod warunkiem otrzymania pozytywnego orzeczenia lekarskiego po skierowaniu go na dodatkowe badania z określeniem nowych warunków wykonywanej pracy.
 23. Praca na wysokości

  Jeden z naszych pracowników technicznych (konserwator z uprawnieniami elektrycznymi) w skierowaniu na badania okresowe ma wpisane m.in. pracę na wysokości powyżej 3m. Po ostatniej wizycie u lekarza orzecznika medycyny pracy przyniósł zaświadczenie, w którym pojawił się zapis: "szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (symbol 31)” i stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku (bez okresu do kiedy). Końcowy zapis – „niezdolny do pracy na wysokości pow. 3m".Pojawiły się w związku z tym pytanie czy na tej podstawie można pracownika dopuścić do pracy na stanowisku konserwatora?
 24. Praca na wysokości

  Wobec ułomności przepisów o pracy na wysokości - nie uwzględniających kwestii dojść do stanowisk pracy położonych na różnych poziomach - uważam, że zastosowanie wymienionego zabezpieczenia może wyłączać konieczność kierowania pracownika na badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. Takie zabezpieczenie może być bowiem uznane za substytut balustrady. Wchodzenie i schodzenie po zakotwionych w studzience kanalizacyjnej klamrach jest przemieszczaniem się pomiędzy różnymi poziomami w celu dotarcia do stanowiska pracy. Zapewniona pracownikowi schodzącemu po klamrach studzienki asekuracja (w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do szelek bezpieczeństwa linką) zapewnia ochronę przed upadkiem z wysokości. Jednak w przypadku gdyby pracownik odmówił zejścia studzienką do kanału, zachowanie takie nie może być traktowane, jako odmowa wykonania obowiązku pracowniczego. Takiego pracownika należy skierować na profilaktyczne badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości.
 25. Praca na wysokości

  Czy wchodzenie do studzienki kanalizacyjnej z asekuracją w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do szelek bezpieczeństwa linką jest pracą na wysokości i pracownik podlega badaniom wysokościowym?
 26. Praca na wysokości

  W związku z tym, że praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, jej wykonywanie nie zawsze jest dozwolone. Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione m.in. przy silnym wietrze, czy podczas wyładowań atmosferycznych. Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione: przy oblodzeniu konstrukcji, przy złym stanie technicznym konstrukcji, przy silnym wietrze o szybkości przekraczającej 10 m/s, przy silnym mrozie (poniżej –15ºC), podczas gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych. Skuteczne ŚOI Oprócz wiedzy, kiedy nie można pracować na wysokości, pracodawca powinien również pamiętać, że indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości często decyduje o życiu człowieka, powstrzymując jego spadanie z wysokości. Warto zatem zadbać o skuteczność działania tego sprzętu. Skuteczny będzie sprzęt, który jest właściwie dobrany ze względu na specyfikę pracy oraz użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne są również parametry techniczne sprzętu, czyli przykładowo: wytrzymałość, zdolność amortyzacji. Prawidłowy i zrozumiały instruktaż Kolejną rzeczą, z której należy sobie zdawać sprawę, jest to, że przed rozpoczęciem prac na wysokości pracownik powinien potwierdzić zrozumienie przekazanych w instruktażu bezpiecznych metod pracy i zagrożeń oraz dokonać oględzin zewnętrznych środków ochrony indywidualnej. Bardzo istotnym zadaniem pracownika jest stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem, przydzielonych środków ochrony indywidualnej. Właściwie przeprowadzone szkolenia w określonym i nieskracanym czasie pracy oraz prawidłowe instruktaże stanowiskowe to początek sukcesu do stworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Szczególnie ważny jest instruktaż stanowiskowy, w trakcie którego pracownicy powinni być zapoznani z: zagrożeniami występującymi podczas pracy na wysokości, sposobami ochrony przed zagrożeniami, metodami bezpiecznego wykonywania pracy, prawidłowym użytkowaniem sprzętu zabezpieczającego pracowników przed upadkiem z wysokości. Dopasowane instrukcje bhp Kolejną ważną rzeczą jest zapoznanie pracowników z odpowiednimi instrukcjami bhp. Instrukcja przeznaczona dla pracowników wykonujących prace na wysokości, w szczególności na dachach budynków i w innych obiektach stwarzających zagrożenie upadkiem z wysokości, oraz dla osób sprawujących nad nimi kierownictwo i dozór powinna w szczególności zawierać informacje dotyczące doboru metody prac na wysokości. Powyżej wskazane informacje, zawarte w instrukcjach bhp, muszą uwzględniać istniejące warunki lokalne, techniczne możliwości realizacji robót oraz pełne bezpieczeństwo pracowników. Ponadto instrukcja bhp dla pracowników wykonujących prace na wysokości powinna zawierać informacje dotyczące rozpoczęcia pracy na wysokości oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, a także stanu technicznego konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym: ich stabilności i wytrzymałości na przewidywane obciążenie, prawidłowości zamontowanych urządzeń, zabezpieczeń przed nieprzewidywalną zmianą położenia, stanu technicznego stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby dojścia do stanowisk roboczych oraz stanowiska robocze nie znajdowały się w zasięgu pracujących maszyn i mechanizmów oraz w bezpośredniej bliskości urządzeń stwarzających niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Po pierwsze, ochrona zbiorowa Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że pracodawca przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego na tych stanowiskach, powinien, na potrzeby zapobiegania wypadkom przy pracy, w pierwszej kolejności stosować środki ochrony zbiorowej, a w przypadku kiedy pomimo ich zastosowania ryzyko nadal jest duże, należy wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej.
 27. Praca na wysokości

  To w takim razie jakie są okoliczności wykluczające wykonywanie prac na wysokości?
 1. Załaduj więcej aktywności
×