0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP - gotowa procedura HACCP (elektroniczna) Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP - gotowa procedura HACCP (elektroniczna)
Poprzedni

Planowanie, weryfikacja i przegląd systemu HACCP - gotowa procedura HACCP (elektroniczna)

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP - gotowa procedura HACCP (elektroniczna)

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostepniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01D03001DJEE

Dostępność: W magazynie

60,00 zł

* Wymagane pola

60,00 zł

Szczegóły

Procedura dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP (tzw. dobre praktyki) zawiera:

 1. Stronę tytułową i spis treści.

 2. Cel.

 3. Zakres obowiązywania.

 4. Terminologię.

 5. Opis działania:

  • zapewnienie prawidłowego stanu technicznego,
  • szkolenia pracowników,
  • zapewnienie zdrowia pracowników,
  • kontrola codzienna zdrowia pracowników,
  • kontrola apteczek lekarskich i wydawanie leków z apteczek,
  • przestrzeganie higieny pracowników,
  • kontrola czystości i higieny pracowników,
  • zasady przestrzegania higieny,
  • wymagania dla osób odwiedzających zakład,
  • przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji,
  • zasady obchodzenia się ze środkami dezynfekcyjnymi,
  • weryfikacja mycia i dezynfekcji,
  • działania korygujące,
  • kontrola przedoperacyjna,
  • ochrona przed szkodnikami (deratyzacja i dezynsekcja),
  • jakość wody,
  • usuwanie odpadów,
  • gospodarka ściekowa,
  • kontrola surowców i materiałów,
  • monitorowanie temperatury w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych,
  • wyroby gotowe,
  • wymagania weterynaryjne przy transporcie,
  • zabezpieczenie produktu przed szkłem i plastikiem.

 6. Odpowiedzialność i uprawnienia.

 7. Dokumenty związane.

 8. Załączniki:

  • higiena wody,
  • harmonogram badania wody,
  • postępowanie w przypadku skażenia wody,
  • instrukcja poruszania się gości
  • instrukcja pobierania próbek wymazów
  • gospodarka odpadami
  • zabezpieczenie produktu przez zanieczyszczeniem fizycznym - szkłem,
  • zabezpieczenie produktu przez zanieczyszczeniem fizycznym - plastikiem,
  • przyjęcie surowca mięsnego,
  • raport z kontroli wewnętrznej,
  • ewidencja zaświadczeń lekarskich pracowników,
  • arkusz monitorowania zdrowia pracowników,
  • ewidencja wydanych leków i opatrunków,
  • arkusz monitorowania higieny pracowników,
  • rejestr wizytacji zakładu,
  • protokół mycia i dezynfekcji,
  • rozchód płynów mycia i dezynfekcji,
  • harmonogram wymazów,
  • rejestr kwalifikowanych dostawców,
  • karta oceny dostawcy,
  • rejestr dostaw dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, opakowań,
  • rejestr dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych, opakowań,
  • protokół z kontroli przedoperacyjnej,
  • zakładowy plan utrzymania higieny.

Procedura HACCP to określony, w formie udokumentowanej, sposób realizacji danego działania lub procesu w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Reguluje ona zatem postępowanie danej organizacji w ściśle określonym zakresie lub procesie.
Jest to swego rodzaju przepis mówiący CO?, KTO? i JAK? powinien wykonać daną czynność, objętą procedurą.

Procedura dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP określa odpowiedzialność i uprawnienia oraz działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być zapewnione oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji, aby zapewnić właściwą jakość zdrowotną wyrobu.

Dokument ten wystarczy przechowywać w formie pliku na komputerze. Organy państwowe (Inspekcja Sanitarna lub Weterynaryjna) w trakcie ewentualnej kontroli nie wymagają go w wersji papierowej. Ważne jednak, aby pracownicy mieli do niego swobodny dostęp - np. poprzez firmową sieć komputerową.
W przypadku pojawienia się konieczności aktualizacji procedur, proces ten przebiega sprawniej, a pracownicy szybko są informowani o nowych wersjach dokumentów.

Należy pamiętać, że procedura HACCP to narzędzie, które ma na celu kontrolę zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.
Dzięki niemu możemy również podnieść standard działania przedsiębiorstwa.
Nie należy zatem traktować procedur jako uciążliwego obowiązku. Jest to przecież mechanizm usprawniający codzienną pracę - np. poprzez wyznaczenie konkretnych osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności.

Informacje dodatkowe

Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Norma dokumentacji ISO 22000
Producent BHPEX
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań