GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Ocena ryzyka czynnika biologicznego

Produkty 1-15 z 75

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1-15 z 75

Ustaw kierunek malejący

W tej kategorii można kupić gotową dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych czynników biologicznych występujących na stanowisku pracy.

Kupiony dokument stanowi wzór, który może być przedstawiony pracownikowi do zapoznania się.

Czynniki biologiczne w miejscu pracy mog przenosić się metodą kropelkową, poprzez dotykanie skażonych przemiotów lub powierzchni oraz drogą pokarmową. Typowe objawy przy zagrożeniach biologicznych np. SARS-CoV-2 to gorączka, suchy kaszel, duszności. Inne nietypowe objawy to ból gardła, osłabienie, bóle mięśni, katar, przekrwienie śluzówek, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie ucha środkowego, zaburzenia węchu i smaku, objawy od strony układu pokarmowego.

Objawy choroby COVID-19 to głównie: ostra niewydolność oddechowa w wyniku śródmiąższowego zapalenia płuc, uszkodzenie tkanki płucnej, śmierć, gorączka, suchy kaszel, duszności.

Działąnia profilaktyczne to głównie:

Techniczne: montaż osłon ochronnych (plexi), montaż dozownik do dezynfekcji rąk dla klientów sklepu oraz pracowników, zapewnienie sprawnej wentylacji pomieszczeń, montaż taśm wydzielających (zachowanie  bezpiecznej odległości), dostępność kas samoobsługowych.

Organizacyjne: zapewnienie środków dezynfekujących, zapewnienie maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, zachęcanie klientów do wykonywania płatności bezgotówkowo, ograniczona liczba klientów w sklepie, regularne dezynfekowanie pomieszczeń/ powierzchni roboczych, zapewnienie bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy (co najmniej 2m), promowanie wśród klientów sklepu do zachowania szczególnej ostrożności (tj. noszenia rękawiczek i maseczek na terenie sklepu podczas wykonania zakupów, zachowanie odległości od innych klientów/pracowników), mycie rąk zgodnie z zaleceniami i instrukcji, dostęp do instrukcji mycia rąk, edukacja pracownika w zakresie higieny osobistej, higieny osobistej/ dróg oddechowych, rotacyjność zespołów pracowniczych, drożność ciągów komunikacyjnych.

Indywidualne: dbanie o higienę osobistą, wzmożona ostrożność, unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy(nosa, oczu, ust), przestrzeganie higieny podczas kasłania/ kichania, w przypadku występowania objawów chorobowych unikania obecności w pracy, wypoczynek, prawidłowa dieta, noszenie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).