GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

Więcej informacji
Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .docx
Metoda Risk Score
Producent BHPEX
Czynnik biologiczny SARS-CoV-2
W magazynie
Nr artykułu
01F70006
47,25 zł 45,00 zł
Zobacz
Darmowy fragment dokumentacji
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)

 

Charakterystyka oceny ryzyka:

 • Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowi dodatek do dokumentacji ORZ w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 • Suplement opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona oceny ryzyka, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.
 • Dokumentacja zawiera w zależności od tytułu 10 stron.

 

Spis treści oceny ryzyka za zagrożenie koronawirusem:

 • Strona tytułowa.
 • Instrukcja do oceny ryzyka zawodowego.
 • Opis dla stanowiska pracy zawierający:
  • Rodzaj i charakter wykonywanej pracy (opis technologii lub rodzaju produkcji).
  • Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
  • Elementy wyposażenia jak, np.: maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia pracy, itp.
  • Obowiązkowe instrukcje: obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Stosowane materiały podczas wykonywania pracy.
  • Strefy zagrożenia.
  • Środki ochrony pracy.
  • Wypadki i choroby zawodowe (rok zdarzenia i przyczyny wypadku).
  • Inne.
  • Miejsce usytuowania stanowiska.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Charakterystyka zagrożenia koronawirusem, zawierająca:
  • Kategoria czynnika.
  • Nazwa łacińska i/lub polska.
  • Grupa zagrożeń.
  • Występowanie.
  • Przenoszenie.
  • Objawy chorobowe.
  • Działanie na człowieka.
  • Działania profilaktyczne.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego czynnika biologicznego (koronawirusa) zawierająca szczegółowy opis sposobu redukcji ryzyka (środki techniczne, organizacyjne, ludzkie).
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

 

Rodzaj i charakter wykonywanej pracy z możliwością zakażenia się koronawirusem (opis technologii lub rodzaju produkcji):

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do pacjentów w stanach zagrożenia życia. Sprawuje profesjonalną opiekę w okresie znieczulenia ogólnego, zewnątrzoponowego, oponowego, obwodowego oraz w okresie pooperacyjnym. Sprawuje i koordynuje intensywną opieką pielęgniarską w odniesieniu do pacjentów w stanie utraty przytomności, wstrząsie i w okresie śmierci klinicznej.

 

Zadania zawodowe na stanowisku zagrożonym zakażeniem się koronawirusem:

 • wykonywanie kaniulacji naczyń krwionośnych (w tym tętniczych) i pobieranie materiału w celach diagnostycznych;
 • przygotowywanie pacjenta do badań i zabiegów inwazyjnych oraz opieka nad nim w trakcie i po ich wykonaniu;
 • ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania fizykalnego;
 • udział w premedykacji pacjenta;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w tym: defibrylacja, podawanie leków silnie działających, intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych, masaż serca);
 • wykonywanie konikotomii lub intubacji dotchawiczej w przypadku ostrej niewydolności oddechowej, prowadzenie skutecznej wentylacji zastępczej, zastosowanie odpowiedniej metody tlenoterapii;
 • wykonywanie zapisu EKG oraz interpretacja zmian w zapisie, w tym zagrażających życiu i podejmowanie odpowiednich działań zależnie od rodzaju zaburzenia;
 • prowadzenie oceny stanu wydolności narządowej i świadomości pacjenta przy pomocy skal oceny;
 • pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego;
 • pielęgnowanie chorego we wstrząsie;
 • udział w odżywianiu pacjentów drogą dojelitową i pozajelitową w ramach intensywnej terapii lub leczenia paliatywnego;
 • modyfikowanie dawki leków przeciwbólowych w terapii bólu zgodnie z planem leczenia ustalonym przez lekarza prowadzącego terapię chorego;
 • wykonywanie próby biologicznej przed transfuzją preparatów krwi i krwiopochodnych oraz transfuzja tych preparatów;
 • infuzja płynów krwiozastępczych;
 • ocena wystąpienia ryzyka powikłań u pacjentów w intensywnej terapii i zapobieganie takim powikłaniom;
 • współtworzenie zasad współpracy zespołu terapeutycznego;
 • kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych;
 • ustalanie planu anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, dostosowanego do każdego pacjenta indywidualnie w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym;
 • organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek anestezjologicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • utrzymywanie w gotowości i sprawności aparatury monitorującej i pozostałego sprzętu medycznego oraz niemedycznego;
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. jakości w ochronie zdrowia w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • ocena działań i wprowadzanie działań korygujących do pracy pielęgniarek anestezjologicznych mających na celu poprawę jakości usług medycznych;
 • nadzorowanie i kontrola jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego, w szczególności w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • uczestniczenie w naukowych badaniach medycznych w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.
Więcej informacji
Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .docx
Metoda Risk Score
Producent BHPEX
Czynnik biologiczny SARS-CoV-2
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - Suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus)
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze i pracy bojowej wyrzutni ICP M - 21R (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze i pracy bojowej wyrzu...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych (planszowa)
  Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowani...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Mechanik - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA
  Mechanik - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowe...
  472,50 zł 450,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Inspektor dozoru jądrowego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Inspektor dozoru jądrowego - Ocena ryzyka zawodowe...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Technik geofizyk - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Technik geofizyk - Ocena ryzyka zawodowego metodą ...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX