Dostawa i zwroty

§ 1
DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2, 3 niniejsego regulaminu.
 2. Wersje elektroniczne zamówionych produktów dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres wskazany w zamówieniu lub poprzez samodzielne pobranie z serwisu internetowego.
 3. Klient zamówione produkty może odebrac osobiście w siedzibie BHPEX.
 4. Wersje elektroniczne zamówionych produktów wysyła się w terminie 0-3 dni roboczych.
 5. Instrukcje w wersji planszowej wysyła się w terminie do 7 dni roboczych.
 6. Pozostałe produkty, inne niż wskazane w § 4 pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu wysyła się w terminie 7-21 dni roboczych.
 7. BHPEX oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dokonania płatności pełnej wartości zamówienia łącznie z kosztami transportu.
 8. W przypadku niespełnienia § 4 pkt. 7 niniejszego regulaminu, zamówienie zostaje anulowane, a 100% wartości zamówienia łącznie z zapłaconymi kosztami transportu zostaje zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 9. Całkowity koszt transportu przesyłki elektronicznej email wynosi 0 (zero) zł.
 10. Całkowity koszt transportu przesyłki kurierskiej jest każdorazowo wskazywany w formularzu zamówienia.

§ 2
ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem: https://www.bhpex.pl/sklep/pliki/odstapienie-od-umowy-kupna-sprzedazy.pdf .
 3. Zwrot całkowitej kwoty nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Dobra elektroniczne jak instrukcje w wersji elektronicznej, dokumentacja w wersji elektronicznej są wyłączone z prawa odwołania, ponieważ ze względu na sposób ich pozyskania nie nadają się do zwrotu.
 5. Prawowitym użytkownikiem zakupionych materiałów i programów w wersji elektronicznej jest jedynie nabywca, na którego wystawiona została faktura VAT lub paragon sprzedaży.