0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.bhpex.pl jest firma BHPEX Wielgus Spółka Jawna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 10a, NIP 9731000597, REGON 080545361, KRS 0000390881, Infolinia 0801011300, tel. 0684114000, faks 0684114040 zwanej w dalszej części BHPEX.
 2. Dokumenty rejestracyjne firmy znajdują się pod adresem: https://www.bhpex.pl/o-firmie/
 3. Jako oficjalny adres internetowy email sklepu uznaje się: sklep@bhpex.pl
 4. BHPEX prowadzi sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego oraz sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego www.bhpex.pl.
 5. W sklepie internetowym www.bhpex.pl zakupy mogą dokonywać firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.
 6. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, automatycznie uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 7. Składając zamówienie inną drogą niż za pomocą sklepu internetowego (email, faks, telefon, listownie, osobiście), kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
 8. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.bhpex.pl oznacza równocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez BHPEX danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dane osobowe klientów sklepu internetowego www.bhpex.pl umieszczone na dokumentach księgowych nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja w sklepie internetowym www.bhpex.pl.
 10. Akceptując regulamin, kupujący oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności cookies.
 11. Podanie adresu email klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.bhpex.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o stanie realizacji złożonego zamówienia.

§ 2
ZAMÓWIENIA

 1. W sklepie internetowym www.bhpex.pl zamówienia można składać online poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną email, faks, telefon, listownie lub osobiście.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania zamówienia w inny sposób niż wskazane w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Podczas składania zamówienia online poprzez stronę internetową sklepu www.bhpex.pl, należy z wykorzystaniem menu nawigacyjnego sklepu wybrać żądane produkty, dodać je do koszyka i po zakończeniu zakupów postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zakupów).
 4. Składając zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej email, należy do tego celu wykorzystać niniejszy formularz zamówienia, który po wypełnieniu należy przesłać na adres sklep@bhpex.pl
 5. Składając zamówienie za pomocą faksu, należy do tego celu wykorzystać niniejszy formularz zamówienia, który po wypełnieniu należy przesłać faksem na numer +48684114040.
 6. Składając zamówienie telefonicznie, należy za pomocą infolinii 0 801011300 połączyć się z pracownikiem sklepu i telefonicznie złożyć zamówienie określając towar (nr SKU), ilość, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres email oraz numer telefonu.
 7. Składając zamówienie listownie, należy do tego celu wykorzystać niniejszy formularz zamówienia, który po wypełnieniu należy podpisać i przesłać listem zwykłym z dopiskiem "Zamówienie" na adres wskazany § 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 8. Każdy klient, który złoży zamówienie w naszym sklepie otrzyma indywidualny numer zamówienia.
 9. Informacje o zmianach statusu zamówienia np. informacja o wysyłce lub kompletowaniu zamówienia, będą każdorazowo wysyłane na adres email osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.
 10. Na każdym etapie realizacji zamówienia, klient ma prawo do zmiany asortymentu lub ilości zamówionego towaru.

§ 3
PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym www.bhpex.pl płatności dokunuje sie poprzez: Fakturę PROFORMA otrzymaną automatycznie na adres email po złożeniu zamówienia, płatności elektroniczne PayU, zapłatę gotówką w siedzibie BHPEX lub zapłatę gotówką za pobraniem z zastrzeżeniem § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 2. Jednostki budżetowe Skarbu Państwa dokonują płatności na podstawie otrzymanej łącznie z zamówieniem faktury VAT z terminem płatności 14 dni z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący towar w wersji elektronicznej, ze względu na sposób jego pozyskania, zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką towaru.
 4. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient otrzyma Fakturę VAT lub paragon zakupu.

§ 4
DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2, 3 niniejsego regulaminu.
 2. Wersje elektroniczne zamówionych produktów dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres wskazany w zamówieniu lub poprzez samodzielne pobranie z serwisu internetowego.
 3. Klient zamówione produkty może odebrac osobiście w siedzibie BHPEX.
 4. Wersje elektroniczne zamówionych produktów wysyła się w terminie 0-3 dni roboczych.
 5. Instrukcje w wersji planszowej wysyła się w terminie do 7 dni roboczych.
 6. Pozostałe produkty, inne niż wskazane w § 4 pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu wysyła się w terminie 7-21 dni roboczych.
 7. BHPEX oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dokonania płatności pełnej wartości zamówienia łącznie z kosztami transportu.
 8. W przypadku niespełnienia § 4 pkt. 7 niniejszego regulaminu, zamówienie zostaje anulowane, a 100% wartości zamówienia łącznie z zapłaconymi kosztami transportu zostaje zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 9. Całkowity koszt transportu przesyłki elektronicznej email wynosi 0 (zero) zł.
 10. Całkowity koszt transportu przesyłki kurierskiej jest każdorazowo wskazywany w formularzu zamówienia.

§ 5
REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając niniejsze oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Zwrot całkowitej kwoty nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. Dobra elektroniczne jak instrukcje w wersji elektronicznej, dokumentacja w wersji elektronicznej są wyłączone z prawa odwołania, ponieważ ze względu na sposób ich pozyskania nie nadają się do zwrotu.
 4. Prawowitym użytkownikiem zakupionych materiałów i programów w wersji elektronicznej jest jedynie nabywca, na którego wystawiona została faktura VAT lub paragon sprzedaży.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie loga, znaki towarowe producentów wykorzystane zostały przez BHPEX tylko w celach informacyjnych.
 2. Oferta prezentowana w serwisie www.bhpex.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.bhpex.pl w związku z zakupami jest BHPEX Wielgus Spółka Jawna.