0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna) Środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)
Poprzedni

Stołówka - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Poprzedni

Magazyn spożywczy mrożonek - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostepniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01D01009DJEE

Dostępność: W magazynie

90,00 zł

* Wymagane pola

90,00 zł

Szczegóły

Kompletna dokumentacja dobrych praktyk GHP/GMP dla zakładu przetwarzającego środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego zawiera:

1. Stronę tytułową.

2. Miejsce na zaświadczenia i inne dokumenty.

 • Decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca prowadzenia działalności.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenia lekarskie z badań pracowników przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Dokumenty potwierdzające zaopatrzenie zakładu w wodę do picia oraz odprowadzanie ścieków.
 • Dokumenty potwierdzające usuwanie odpadów.
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie przed szkodnikami.
 • Dokumenty potwierdzające konserwowanie urządzeń stosowanych przy produkcji.

3. Instrukcje.

 • Instrukcja higieny osobistej pracowników.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
 • Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników zakładu przetwarzającego środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
 • Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji hali rozbioru - dział mięsny.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji jaj kurzych.
 • Warunki sanitarne przy sprzedaży mięsa mielonego.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy.
 • Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.
 • Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład.
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę.
 • Instrukcja szkolenia personelu.
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków.
 • Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami.
 • Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz mycia i odkażania pomieszczeń toalet.
 • Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki.
 • Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi.
 • Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji.
 • Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych.
 • Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników.
 • Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań.
 • Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego.
 • Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego.
 • Instrukcja przyjęcia surowca rybnego.
 • Rejestr pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

4. Zapisy wykonywanych czynności.

 • Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy.
 • Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
 • Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarek.
 • Protokół wykonania i kontroli wizualnej procesów mycia i dezynfekcji.
 • Protokół kontroli mikrobiologicznej procesów mycia i dezynfekcji.
 • Karta kontroli warunków techniczno-sanitarnych zakładu i otoczenia.
 • Przychody i rozchody środków chemicznych.
 • Kontrola stacji trutek na gryzonie.
 • Deratyzacja. Karta lustracji.
 • Dezynsekcja. Karta lustracji.
 • Deawionizacja. Karta lustracji.
 • Karta kontroli przyjęcia towaru.
 • Karta przyjęcia surowca rybnego/mięsnego.
 • Karta przyjęcia opakowań, surowców dodatkowych, przypraw, materiałów i substancji pomocniczych.
 • Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników.
 • Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego.
 • Karta przyrządu kontrolno-pomiarowego.
 • Karta kontroli temperatury urządzenia chłodniczego/zamrażarki.
 • Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie.
 • Karta kontroli wewnętrznej.
 • Karta reklamacji towaru.
 • Karta dystrybucji produktu.

Instrukcje według Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP dla zakładu przetwarzającego środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są obowiązkowym elementem dokumentacji każdego podmiotu, który ma zamiar rozpocząć działalność w sektorze spożywczym. Chcąc uzyskać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musisz posiadać sporządzoną i wdrożoną dokumentację GHP/GMP.

Dokumentacja ta stanowi wstęp do systemu HACCP, który od momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej, stał się wymagany we wszystkich obszarach produkcji, przetwórstwa oraz obrotu żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem wzorcowego planu HACCP lub kompletnej księgi HACCP dla ubojni lub zakładu zajmującego się rozbiorem mięsa, sprawdź ""Produkty powiązane"".

Dokument zawiera instrukcje gwarantujące zachowanie w zakładzie wymaganego standardu higieny. Poza tym znajdziesz w nim wytyczne dotyczące m. in. przyjęcia surowców, ich magazynowania i postępowania z odpadami.

Stosując się do tych zaleceń masz wpływ na jakość oferowanych produktów, a utrzymanie jej na odpowiednim poziomie spełni oczekiwania Twoich klientów. 

Informacje dodatkowe

Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Norma dokumentacji Codex Alimentarius
Producent BHPEX
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań