GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F10704DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Nauczyciel przysposobienia obronnego

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Nauczyciel przysposobienia obronnego planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych. Wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z obronnością, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Zadania zawodowe na stanowisku nauczyciel przysposobienia obronnego:

 • planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum);
 • kształtowanie świadomości obronnej młodzieży, obejmującej wiedzę z zakresu zagrożeń w czasie pokoju, ich źródeł i form występowania, zagrożeń w czasie kryzysu militarnego i wojny, psychologicznych skutków sytuacji kryzysowych i sposobów ich łagodzenia, systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, roli i zadań sił zbrojnych w systemie obronności państwa, organizacji obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony w przypadku zagrożeń oraz wybranych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • wyposażanie uczniów w umiejętności z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, w tym: ocenianie sytuacji w miejscu wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenianie stanu poszkodowanego i kontrolowanie jego funkcji życiowych, udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, duszenia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego itp.;
 • kształtowanie u uczniów racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne;
 • przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie;
 • stosowanie w trakcie prowadzenia zajęć zasad współczesnej dydaktyki i nowoczesnych metod nauczania oraz środków dydaktycznych nakierowanych na aktywne metody nauczania i wspieranie uczniów
  w pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;
 • aktualizowanie treści kształcenia ujętych w programie kształcenia w związku z rozwojem dziedziny przysposobienia obronnego;
 • ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie zgodne ze standardem określonym w podstawie programowej;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w kwestiach dydaktyki oraz wychowania;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez branie udziału w różnych formach doskonalenia;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia metod nauczania oraz wychowania;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przedmiotu przysposobienia obronnego;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
 • prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych oraz opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
 • prowadzenie lekcji z zakresu nauki pierwszej pomocy i obrony cywilnej w blokach tematycznych oraz ścieżkach edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach;
 • opiekowanie się studentami/słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaPN-N-18002
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nauczyciel przysposobienia obronnego - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Piekarz - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
  Piekarz - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Scor...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego (planszowa)
  Instrukcja BHP przy stosowaniu systemu ogrzewania ...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Instrukcja BHP przy postępowaniu w przypadku ataku terrorystycznego (planszowa)
  Instrukcja BHP przy postępowaniu w przypadku ataku...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Pracownik magazynowy - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
  Pracownik magazynowy - Ocena ryzyka zawodowego met...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX