0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Wata cukrowa, popcorn, gotowana kukurydza - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna) Wata cukrowa, popcorn, gotowana kukurydza - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)
Poprzedni

Pizzeria - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Poprzedni

Mobilne stanowisko do sprzedaży HOT-DOG’ów - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Wata cukrowa, popcorn, gotowana kukurydza - dokumentacja dobrych praktyk wg GMP GHP (elektroniczna)

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostepniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01D01015DJEE

Dostępność: W magazynie

90,00 zł

* Wymagane pola

90,00 zł

Szczegóły

Kompletna dokumentacja dobrych praktyk GHP/GMP dla stanowiska z watą cukrową, popcornem, gotowaną kukurydzą zawiera:


1. Stronę tytułową.

2. Miejsca na zaświadczenia i inne dokumenty.

 • Decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca prowadzenia działalności gastronomicznej.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie REGON.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 • Zaświadczenia lekarskie z badań pracowników przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny dla urządzenia do waty cukrowej oraz urządzenia do prażenia kukurydzy.
 • Charakterystyka prowadzonej działalności.
3. Instrukcje.

 • Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny na stanowisku oraz w jego otoczeniu.
 • Instrukcja higieny osobistej pracowników.
 • Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla personelu.
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
 • Instrukcja mycia maszyny do produkcji waty cukrowej.
 • Instrukcja mycia maszyny do produkcji prażonej kukurydzy (popcornu).
 • Instrukcja mycia wózków gastronomicznych.
 • Instrukcja technologiczna wytwarzania waty cukrowej.
 • Instrukcja technologiczna prażenia kukurydzy.
 • Instrukcja technologiczna gotowania kukurydzy.
 • Instrukcja zabezpieczenia stanowiska w wodę.
 • Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób jego magazynowania.
 • Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących stanowisko.
 • Rejestr pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Higienicznej.
4. Zapisy wykonywanych czynności.

 • Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy.
 • Rejestr mycia i dezynfekcji urządzenia do produkcji waty cukrowej.
 • Rejestr mycia i dezynfekcji urządzenia do prażenia kukurydzy.
 • Rejestr mycia i dezynfekcji pojemnika do gotowania kukurydzy.
 • Rejestr mycia wózków gastronomicznych.
 • Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego.
 • Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników.
 • Karta kontroli wewnętrznej.

Instrukcje według Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP są obowiązkowym elementem dokumentacji każdego podmiotu, który ma zamiar rozpocząć działalność w sektorze spożywczym. Chcąc uzyskać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musisz posiadać sporządzoną i wdrożoną dokumentację GHP/GMP.

Dokumentacja ta stanowi wstęp do systemu HACCP, który od momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej, stał się wymagany we wszystkich obszarach produkcji, przetwórstwa oraz obrotu żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem wzorcowego planu HACCP dla stanowiska z watą cukrową, popcornem, gotowaną kukurydzą, zachęcamy do kontaktu z nami.

Dokument zawiera instrukcje gwarantujące zachowanie na stanowisku wymaganego standardu higieny. Poza tym znajdziesz w nim wytyczne dotyczące m. in.  przyjęcia towarów, ich magazynowania, czy gotowe arkusze do prowadzenia wymaganych rejestrów.

Stosując się do tych zaleceń masz wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywnościowe oferowanych produktów.

Informacje dodatkowe

Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Norma dokumentacji Codex Alimentarius
Producent BHPEX
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Brak pytań