Home / Usługi / Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w ramach przygotowania, złożenia i oceny oferty wykonawcy w procesie o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Nasi prawnicy specjalizujący się w tematyce prawa zamówień publicznych są do Państwa dyspozycji.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne w Polsce są ważną częścią finansów publicznych i obejmują je szczegółowe procedury wydatkowania środków publicznych. Zatem zamówienia publiczne to odpłatne umowy, które zawierają między sobą na piśmie podmioty zamawiające i wykonawcze. Umowy te dotyczą np. usług, dostaw, robót budowlanych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w ustalony sposób i spełniać wymagania określone w przepisach.

Doradztwo prawne

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych oferujemy pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Doradztwo prawne w okresie przedkładania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującym wybór trybu postępowania, kryterium oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu, badaniu złożonych ofert oraz wymaganych dokumentów.
  • Doradztwo prawne i wsparcie dotyczące każdego trybu i na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
  • Doradztwo prawne i opracowywanie opinii prawnych w związku z pojawiającymi się problemami prawnymi na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Przygotowanie oferty przetargowej

Do działań Kancelarii w kwestiach zamówień publicznych należy:

  • Pomoc na każdym etapie postępowania.
  • Opracowywanie projektów umów w postępowaniach przetargowych.
  • Konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert.
  • Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu.
  • Przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających.
  • Udział w obradach komisji przetargowych.
  • Przygotowanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem