Home / Cennik

Cennik usług prawniczych

Ile kosztuje prawnik kancelarii BHPEX, jaka jest cena stałej obsługi prawnej? To są istotne pytania podczas negocjacji warunków cenowych, rozpoczynając współpracę z naszą kancelarią.

Wycena usług

Wynagrodzenie naszej kancelarii prawnej jest wypadkową wielu czynników. Przy ustalaniu ceny stałej obsługi, uwzględnia się głównie ilość godzin, która kancelaria rezerwuje dla danego klienta, wybierając odpowiedni pakiet, zgodnie z poniższym cennikiem usług. W przypadku usługi jednorazowej (doraźnej pomocy prawnej) uwzględnia się w szczególności charakter i rodzaj sprawy, dziedzinę prawa oraz ilość godzin niezbędnych do zrealizowania celu określonego przez Klienta. Istotną kwestią jest również wysiłek intelektualny, techniczny oraz organizacyjny niezbędny do poprowadzenia danej sprawy. Ważnym elementem jest także miejsce i termin świadczenia usługi ze względu na odległość lub fakt przedawnienia.

Przedstawiony poniżej cennik usług prawniczych zawiera kwoty netto, które nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), ponadto mają one charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Nowoczesny sposób rozliczeń

Nasze stawki cenowe są jawne i znane Klientowi. Wszystkie składniki wynagrodzenia, sposób ich ustalania wraz z podatkami i innymi opłatami mającymi charakter cenotwórczy, przekazujemy Klientowi przed wykonaniem pomocy prawnej. Stosujemy zasadniczo trzy sposoby rozliczania usług prawnych. Są to rozliczenia ryczałtowe, godzinowe lub mieszane.

Ryczałt – to stała kwota płatna co miesiąc. Główną zaletą tego rozliczenia, jest przede wszystkim, brak limitu powierzanych problemów prawnych oraz brak limitu godzinowego pracy radcy prawnego. Nie ma potrzeby płacenia za każdą sprawę osobno. Wynagrodzenie jest ustalone z góry, jego wysokość nie zmienia się, wynagrodzenie nie jest zależne od osiągniętych wyników. Ryczał stosowany jest w stałej obsłudze prawnej zwanej outsourcingiem prawnym. Jest to najczęściej wybierany przez naszych Klientów sposób rozliczeń.

Rozliczenia godzinowe – to w odróżnieniu od ryczałtu, rozliczenia za ilość przepracowanych godzin. Klient na koniec każdego miesiąca, otrzymuje dokładne rozliczenie godzin pracy radcy prawnego, które zostały przeznaczone na udzielenie porady prawnej. Takie rozwiązanie stosuje się u Klientów, którzy pomocy prawnej potrzebują od czasu do czasu. W naszej kancelaria taka usługa nazywa się doraźną pomocą prawną, ze stawką godzinową.

Rozliczenie mieszane – to jednoczesne zastosowanie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. Klient ustala stałą miesięczną kwotę, którą płaci za określoną liczbę godzin pracy radcy prawnego. Następnie po wyczerpaniu limitu godzinowego, Klient płaci zgodnie ze stawką godzinową. Taki sposób rozliczeń jest szczególnie przydatny tym, którzy stale potrzebują niewielkiej obsługi prawnej, natomiast okresowo muszą zwiększyć intensywność współpracy z prawnikiem.

CENNIK USŁUG PRAWNYCH

Nazwa pakietu / ilość godzin miesięcznie
Pakiet 4 godz. Pakiet 8 godz. Pakiet 16 godz. Pakiet 32 godz.

Stała obsługa

Stała obsługa prawna / outsourcing prawny 1200 zł 2200 zł 4000 zł 6400 zł
Koszt dodatkowej godziny 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł
Windykacja należności w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw gospodarczych, uzgadnianie umów w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa pracy w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa ubezpieczeń społecznych w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa spółek w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa zamówień publicznych w cenie w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa ochrony środowiska w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa ochrony danych osobowych w cenie w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa konkurencji w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa e-commerce w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa ochrony prywatności w cenie w cenie
Prowadzenie spraw prawa własności intelektualnej w cenie
Prowadzenie spraw prawa nowych technologii w cenie
Prowadzenie spraw prawa cyberbezpieczeńśtwa w cenie

Usługi jednorazowe

Sporządzenie umowy 400 zł / godz.
Sporządzenie pisma w sprawie administracyjnej lub cywilnej 400 zł / godz.
Udział prawnika w rozprawie 300 zł / godz.
Spółki prawa handlowego, zakładanie, zarządzenia, regulaminy 500 zł / godz.
Windykacja należności 250 zł / godz.
Weryfikacja postanowień umowy 150 zł / stronę
Pierwsza (wstępna) konsultacja 500 zł

Wynagrodzenie zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego

Nasz cennik usług prawniczych spełnia wymagania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wynagrodzenie za usługę prawną jest:

 

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem