Home / Outsourcing

Outsourcing prawny

Outsourcing czyli stała obsługa prawna, realizowana jest przez prawników, którzy rozumieją biznes, a kancelaria prawna BHPEX to nowe podejście do usług prawnych w firmach.

Nowe podejście do obsługi prawnej w firmach to outsourcing prawny realizowany przez kancelarię prawną BHPEX. Tradycyjne kancelarie prawne należy odłożyć już do lamusa, a przyszłość to prawnik, który rozumie biznes i potrafi zastosować przepisy prawa do działalności gospodarczej przynoszącej odpowiednie zyski. Stała obsługa prawna dla firm świadczona w ramach usług outsourcingu obejmuje kompleksowe działania, takie jak przygotowywanie dokumentów i wzorów umów, wydawanie opinii do prowadzonych postępowań czy odpowiadanie na pisma urzędowe i załatwianie formalnych spraw w różnego rodzaju instytucjach.

Współpraca z naszą kancelarią radcy prawnego jest źródłem wielu korzyści, nie tylko finansowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z nami, nie muszą ponosić wysokich kosztów organizacji i utrzymania własnego działu prawnego. Mają również gwarancję, że nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy czuwają doświadczeni fachowcy wyspecjalizowani w wielu dziedzinach prawa.

Każda nowoczesna firma to nie tylko jakość i wydajność, to przede wszystkim sprawny system zarządzania. To kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w odniesieniu do zwiększenia poziomu konkurencyjności oraz ograniczenia kosztów własnych, oczywiście bez szkody dla potencjału firmy. Życie gospodarcze nieodłącznie związane jest z prawnym. Sprawne poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów nie tylko znacząco ułatwia funkcjonowanie. Może, a nawet powinno przynosić określone profity. Skoro zatem pomoc prawna jest niezbędna, warto zastanowić się nad tym, czy na pewno wymaga ona tworzenia własnych, kosztownych zespołów prawniczych, czy też można ją oprzeć na sprawnej kancelarii z zewnątrz?

Outsourcing usług prawnych

Outsourcing prawny, zalety rozwiązania

W świetle powyższego sprawa wyboru formy obsługi prawnej firmy wydaje się nie budzić wątpliwości. Jak wskazują badania, outsourcing prawniczy ma przed sobą wielką przyszłość. Pozostaje już tylko ustalić zakres współpracy, opierając się na możliwościach przedstawionych przez kancelarię.

Kancelaria prawna BHPEX powstała między innymi z myślą o przedsiębiorcach wchodzących na rynki ogólnokrajowe oraz globalny, światowy. Nasze działania ukierunkowane są na pełną obsługę prawną w zakresie funkcjonowania firmy w szeroko rozumianych ramach prawa Unii Europejskiej. Działamy intuicyjnie. Wszystko odbywa się w zgodzie z oczekiwaniami i preferencjami klientów. Stale czuwamy nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów prawnych zachodzących w przedsiębiorstwie, bez konieczności absorbowania uwagi klientów mniej istotnymi szczegółami postępowań. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zwolnienie sił intelektualnych przedsiębiorców, które powinny być w sposób nieskrępowany skierowane na sprawne zarządzanie firmą.

Redukcja kosztów

Najbardziej znaczącą zaletą outsourcingu usług prawnych jest minimalizacja kosztów obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Obecnie, zamiast zatrudniać na etacie prawnika lub doraźnie zlecać świadczenie usług kancelarii prawnej, przedsiębiorcy mogą efektywnie powierzyć stałą obsługę prawną naszej kancelarii prawnej.

Dostęp do specjalistów

Obecny rozwój poszczególnych dziedzin prawa sprawia, że bez wiedzy specjalistycznej tzw. „prawnik od wszystkiego” nie jest w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia. Tymczasem outsourcing prawny umożliwia Klientowi jednoczesne korzystanie z wiedzy prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa.

Szybkość działania

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów branżowych z różnych gałęzi prawa, co pozwala uzyskać naszym Klientom szybką odpowiedź na zadawane pytania. W odróżnieniu bowiem od niewielkich kancelarii, składających się z jednego do kilku prawników, posiadamy szerokie zaplecze specjalistów mogących szybko udzielić właściwych porad prawnych.

Przyszłość rynku prawnego to outsourcing obsługi prawnej

Wyobrażenie kancelarii prawnej zasypanej grubymi tomami ksiąg i akt, w której obecność jest niejako obowiązkiem, odchodzi w przeszłość. Współczesny prawnik jest osobą mobilną, elastyczną, a dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych także kompetentną, sprawującą pieczę nad klientem stale, choć dyskretnie.

Zmiany legislacyjne zachodzące w rzeczywistości prawnej, są natychmiast sygnalizowane za pośrednictwem aplikacji branżowych oraz dzięki literaturze aktów prawnych. Siłą kancelarii BHPEX jest stała aktualizacja wiedzy i dostosowywanie jej sytuacji prawnej klienta. Różnorodność postępowań, z jakimi zetknęli się już nasi pracownicy, daje gwarancję, że klienci przejdą wszystkie ewentualne zawirowania obronną ręką, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Outsourcing prawny

Zakres outsourcingu usług prawnych zależy od realnych potrzeb przedsiębiorstwa. Tego rodzaju podejście wykracza poza ramy standardowej kancelarii prawnej. Jak wskazano we wstępie, nasi prawnicy rozumieją biznes i potrzeby rynku. Możliwy zakres stałej obsługi prawnej jest bardzo szeroki i zależy od konkretnych potrzeb (np. dochodzenie należności, zarządzanie umowami, obsługa reklamacji, wdrożenia RODO, itp.). Poniżej przedstawiamy elementy odróżniające tego rodzaju współpracę od tradycyjnej, zewnętrznej stałej obsługi prawnej.

Outsourcing prawny - zakres

Cennik usług outsourcingu

Wdrożyliśmy nowoczesne technologie szyfrujące i zabezpieczające pliki, którymi dysponuje kancelaria. Gwarantują one zachowanie tajemnicy radcowskiej, będące podstawą funkcjonowania w zawodzie. Outsourcing usług prawnych ma swoje podstawy w skuteczności i wzajemnym zaufaniu. Są to niezbędne czynniki, aby stała obsługa prawna przyniosła pozytywne rezultaty, dająca satysfakcję w relacjach klient – prawnik Zielona Góra. Outsourcing prawny wydaje się jedyną alternatywą na przyszłość. Idąc z duchem czasu, kancelaria BHPEX jest w stanie zagwarantować swoje usługi na najwyższym poziomie.

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem