Home / Usługi / Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

Kancelaria BHPEX poprzez dostosowanie formy pomocy do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu, pomoże osiągnąć zamierzony cel gospodarczy w możliwie jak najbardziej zoptymalizowany sposób, przy równoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wynikającego z naruszeń prawa ochrony konkurencji.

Kancelaria w obszarze prawa konkurencji oferuje dla Was kompleksową obsługę prawną w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Celem Kancelarii w obszarze prawa konkurencji jest zapewnienie Wam bezpieczeństwa w funkcjonowaniu firmy w obszarze prawa konkurencji.

 

Wiemy że obszar prawa konkurencji wiąże się ze znajomością i przestrzeganiem szeregu przepisów prawnych, co może powodować pojawieniem się na bieżąco licznych wątpliwości natury praktycznej.

 

Współpraca z Kancelaria pozwoli ominąć te zagrożenia i odciążyć Was w tym obszarze.

Monitorujemy na bieżąco

zmiany w przepisach prawa konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wdrażamy je do praktycznego zastosowania.

Zapewniamy doradztwo prawne i reprezentację

przed właściwymi sądami, organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących naruszenia przepisów prawa konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Sporządzamy opinie prawne

w zakresie prawa konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji.

Co jeszcze w zakresie prawa konkurencji?

Pomagamy i doradzamy Wam w przygotowywaniu dokumentów i regulaminów:

  • świadczenia usług.
  • akcji promocyjnych.
  • kampanii reklamowych.

w zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów oraz biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej przez Was działalności.

 

Na bieżąco zabezpieczamy Wasze interesy w obszarze prawa konkurencji poprzez:

  • kursy i szkolenia w zakresie prawa i konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • wsparcie i doradztwo na etapie negocjacji umów z kontrahentami, a także w sprawach stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i porozumień ograniczających konkurencję.

 

Udzielimy wsparcia i reprezentacji w sprawach:

  • dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.
  • bezprawnego naśladownictwa produktów, towarów i usług
  • nieprawidłowego oznaczenia przedsiębiorstw.

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem