Home / Usługi / Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych

Radcowie prawni w kancelarii BHPEX posiadają niezbędną wiedzę oraz wsparcie profesjonalnych informatyków aby zapewnić Twojej firmie przetwarzanie danych zgodne z Rozporządzeniem RODO zarówno pod względem proceduralnym jak i technicznym. Pomożemy Ci nie tylko uniknąć ogromnych kar, które nakładają organy związane z ochroną danych osobowych, ale także zdobyć zaufanie nowych klientów, którym będziesz mógł zagwarantować bezpieczeństwo informacji.

Celem Kancelarii w obszarze prawa ochrony danych osobowych jest zapewnienie Wam bezpieczeństwa prawnego w funkcjonowaniu firmy, w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zgodnego z RODO. Nasza firma specjalizuje się w zagadnieniach i konstrukcjach prawnych ochrony danych osobowych, takich jak m.in.:

Kancelaria BHPEX w ramach prawa ochrony danych osobowych oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz przepisów krajowych oraz wytycznych i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym:

tick-27406_640

Realizacja szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy w zakresie ochrony danych osobowych

tick-27406_640

Identyfikacja ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych

tick-27406_640

Sporządzanie i korekta dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych

tick-27406_640

Analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem spełnienia wymagań RODO

tick-27406_640

Reprezentowanie w sprawach administracyjnych i sądowych

tick-27406_640

Opracowywanie opinii w ramach usuwania błędów oraz dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do wymogów RODO

Na straży prawa do ochrony danych osobowych stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Prezes UODO monitoruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozpatruje skargi wniesione przez osoby, których dane dotyczą. Warto pamiętać, że dla największych koncernów kary za naruszenie RODO mogą wymieść nawet 20 mln euro.

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem