Home / Usługi / Prawo cyber-bezpieczeństwa

Prawo cyberbezpieczeństwa

Znaczenie cyberbezpieczeństwa każdego dnia wzrasta, dlatego zagadnień z nim związanych nie możemy bagatelizować. Rozwiązania chmurowe, czy stosowana w ostatnim czasie praca zdalna tym bardziej zachęca do uważnego przyglądania się bezpieczeństwu danych.

Nasi prawnicy stale poszerzają wiedzę w zakresie przepisów związanych z cyberbezpieczeństwem. W ofercie BHPEX można znaleźć wiele usług związanych z cyberbezpieczeństwem i przetwarzaniem danych.

Usługi prawnicze

Kancelaria BHPEX w ramach prawa cyberbezpieczeństwa oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie stosowania przepisów:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie).
  • ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii NIS (Network and Information Systems Directive).

Doradztwo prawne

Oferujemy doradztwo prawne w ramach stałej obsługi czyli tzw. outsourcingu prawnego lub poprzez jednorazowe usługi doradcze, w tym:

  • bieżący monitoring w ramach możliwej realizacji przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa
  • doradztwo prawne w celu poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania naruszeniom cyberbezpieczeństwa przy opracowywaniu i ulepszaniu polityk bezpieczeństwa i procedur postępowania w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • przy wprowadzaniu prawnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ochrony infrastruktury krytycznej w systemach i sieciach teleinformatycznych.
  • dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych oraz opracowywanie audytu bezpieczeństwa.

Prowadzenie szkoleń

z zakresu systemów zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego

Opracowywania dokumentacji

oraz procedur wymaganych odpowiednimi przepisami

Reagowanie prawne

na wszystkie rodzaje naruszenia cyberbezpieczeństwa

Przygotowanie i weryfikacja

procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

systemów informatycznych

Reprezentacja

przed organami kontrolnymi, organami administracyjnymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem