Home / Usługi / Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria prawa BHPEX pomaga w korzystnym rozstrzygnięciu wszelkich sporów , w związku z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych - zarówno na linii: pracodawca - pracownik jak i pracodawca - organizacje zakładowe.

Kancelaria w obszarze prawa pracy oferuje dla Was kompleksową obsługę prawną w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy Kodeks pracy, przepisów wykonawczych i związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz osób wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Celem Kancelarii w obszarze prawa pracy jest zapewnienie Wam bezpieczeństwa w funkcjonowaniu firmy w obszarze prawa pracy. Wiemy, że obszar prawa pracy to wielość przepisów oraz liczne wątpliwości interpretacyjne i praktyczne, zaś pełnienie funkcji pracodawcy może powodować problemy w prawidłowym przestrzeganiu przepisów. Współpraca z nami odciąży Was od tych zagrożeń.

Wykonywane zadania

Dzięki współpracy z Kancelarią prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • przeprowadzicie proces naboru na wolne stanowisko pracy przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
 • skonstruujecie i nawiążecie stosunek pracy na podstawie opracowanego przez nas wzorca umowy o pracę.
 • zatrudnicie osobę na podstawie opracowanych przez nas wzorców umów zlecenia i umów o dzieło.
 • dokonacie formalności związane z aneksowaniem umów o pracę.
 • rozwiążecie umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.
 • sporządzicie dokumentację pracowniczą związaną z zakończeniem stosunku pracy.

Zakres działań

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią ominą Cię pułapki związane z opracowywaniem i wdrażaniem wszelkich dokumentów wewnętrznych wymaganych przez prawo pracy takich jak:

 • regulaminy pracy.
 • regulaminy wynagradzania i premiowania.
 • regulaminy Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.
 • regulaminy porządkowe i inne dokumenty wewnątrzzakładowe.

Doradzimy, opracowujemy i wdrożymy w Twojej firmie procedury:

 • antydyskryminujące
 • antymobbingowe

Wesprzemy i doradzimy w postępowaniach związanych:

 • z rozwiązywaniem konfliktów i sporów wewnątrzzakładowych.
 • w negocjacjach i porozumieniach między pracownikami a pracodawcą – opracowujemy treść takich porozumień.

Na bieżąco zabezpieczymy interesy Klienta w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewnimy dla Was:

 • przeprowadzenie kursów i szkoleń wymaganych przez przepisy prawa pracy i rozporządzeń wykonawczych.
 • wsparcie i doradztwo na etapie postępowań związanych z wypadkiem przy pracy.

Doradzimy i wesprzemy Was w obszarze stosowania przepisów ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zwolnieniach grupowych.

Zagwarantujemy Wam i zapewnimy pomoc prawną i reprezentację na każdym etapie w razie:

 • sporów sądowych.
 • postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • postepowań przed organami i instytucjami kontrolnymi wynikającymi ze stosowania prawa pracy i innych przepisów.

Kontakt z nami

Kancelaria Prawna

ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

Infolinia: 68 411 40 00
Dział prawny: 68 411 40 10
E-mail: kancelaria@bhpex.pl

NIP: 9292036758
REGON: 385876774
Skontaktuj się z prawnikiem