GWARANCJA ZWROTU

Zwrot 100% wpłaty w ciągu 14 dni

BEZPŁATNA DOSTAWA

Każdy produkt elektroniczny dostarczamy bezpłatnie

BEZPŁATNE WSPARCIE

Udzielamy bezpłatnych porad dla naszych klientów.

Zamówienia złożone od pon do pt do godz. 14

wysyłamy tego samego dnia

Wicedyrektor szkoły - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
W magazynie
Nr artykułu
01F00150DJEE
68,25 zł 65,00 zł
Rodzaj produktu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
ZADZWOŃ DO NAS! POMOŻEMY!

tel. 68 411 40 00
pon. - pt. 08:00 - 16:00

Wicedyrektor szkoły

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą Risk Score.
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentacji ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy.

Wicedyrektor szkoły pomaga dyrektorowi szkoły w kierowaniu placówką oświaty i realizowaniu zadań wynikających z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole. Zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym.

Zadania zawodowe na stanowisku wicedyrektor szkoły:

 • zapewnianie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym organizowanie prawidłowej opieki nad uczniami oraz stwarzanie uczniom warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • ustalanie programu wychowawczego i profilaktycznego, cykliczne opracowywanie planu organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w formie arkusza organizacji szkoły oraz opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć;
 • przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz tworzenie zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-zadaniowych;
 • zatwierdzanie do użytku programów nauczania opracowanych przez nauczycieli;
 • zarządzanie jakością pracy szkoły obejmujące: mierzenie jakości pracy szkoły, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie pomiaru, w tym przeprowadzanie hospitacji kontrolnych, partnerskich i diagnozujących, wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz opracowywanie programu rozwoju szkoły w oparciu o uzyskane wyniki mierzenia jakości pracy szkoły;
 • opracowywanie procedur i narzędzi służących do samoobserwacji i samokorekty pracy szkoły, w tym ewaluacji wewnętrznej oraz prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • rozwijanie postępu pedagogicznego w szkole poprzez organizowanie, nadzorowanie oraz instruowanie nauczycieli w zakresie innowacji i nowatorskich eksperymentów pedagogicznych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu doskonalenie zawodowego nauczycieli obejmującego: indywidualne samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, doradztwo programowo-metodyczne, regionalne oraz centralne doskonalenie nauczycieli oraz doradzanie nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i przebiegiem sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole lub placówce;
 • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego we współpracy z pedagogiem szkolnym, w tym podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć uczniów, przeniesień i skreśleń z listy uczniów;
 • przewodzenie radzie pedagogicznej, w tym: prowadzenie i przygotowywanie zebrań rady oraz przyjmowanie wniosków rady pedagogicznej służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • opracowywanie i wprowadzanie w życie regulaminów pracy szkoły oraz regulaminów premiowania i wynagradzania pracowników;
 • opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, zarządzanie finansami szkoły zgodnie z zasadą gospodarności oraz nadzorowanie działalności administracyjno-gospodarczej szkoły;
 • organizowanie i nadzorowanie działalności sekretariatu szkoły w zakresie załatwiania spraw osobowych pracowników, przyjmowania interesantów, załatwiania bieżących spraw finansowo-gospodarczych oraz korespondencji;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektem szkoły.
Więcej informacji
Rodzaj produktuWersja elektroniczna .docx
MetodaRisk Score
ProducentBHPEX
Aktualizacja SARS-CoV-2Tak
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wicedyrektor szkoły - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Twoja ocena
Pytania klientów
Brak pytań
Czy znalazłeś to czego szukasz?
Klienci którzy kupili ten produkt również kupili...
 1. Introligator galanteryjny - Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
  Introligator galanteryjny - Ocena ryzyka zawodoweg...
  68,25 zł 65,00 zł
  Producent: BHPEX
 2. Niszczenie dokumentacji - wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO
  Niszczenie dokumentacji - wzorcowa umowa powierzen...
  105,00 zł 100,00 zł
  Producent: BHPEX
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym (planszowa)
  Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznyc...
  18,45 zł 15,00 zł
  Producent: BHPEX
 4. Robotnik drogowy - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą KIM
  Robotnik drogowy - obciążenie układu mięśniowo-szk...
  472,50 zł 450,00 zł
  Producent: BHPEX
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze laserów przemysłowych (elektroniczna)
  Instrukcja BHP przy obsłudze laserów przemysłowych...
  26,25 zł 25,00 zł
  Producent: BHPEX